facebook
1.Άρνηση Ασφαλιστικού Οργανισμού για την έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 
2.Διοικητικές διαφορές ουσίας εισαγόμενες με προσφυγή ασκούμενη  στα Διοικητικά Δικαστήρια
Οι διαφορές που προκύπτουν από την άρνηση ασφαλιστικού Οργανισμού για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
Ακόμα και πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 51 παρ. 1 περ. γ του Ν. 3659/08
Αρμοδιότητα Α Τμήματος ΣΤΕ
 
3.Σωρευτική αναδοχή χρέους ( ΑΚ 479)
Δημιουργία παθητικής εις ολόκληρον ενοχής μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος
Απεριόριστη η ευθύνη του μεταβιβάζοντος και περιορισμένη η ευθύνη του αποκτώντος έως την αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων
 
4. Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται είτε όταν ο αιτών δεν έχει οφειλή προς τα ασφαλιστικά ταμεία είτε όταν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του
Οφειλή προερχόμενη από κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές αποκλείουσα την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας 
είναι  εκείνη που προκύπτει από σχετική καταλογιστική πράξη του οικείου ασφαλιστικού Οργανισμού
Διαπίστωση από τα ασφαλιστικά όργανα των προϋποθέσεων της διάταξης του ΑΚ 479 πριν από την άρνηση χορήγησης ενημερότητας 
 
5. Μη νόμιμη η κρίση του Διοικητικού Εφετείου ως προς την απόρριψη λόγου έφεσης (εσφαλμένη ερμηνεία και πλημμελή εφαρμογή του νόμου)
Με την αιτιολογία ότι η μη έκδοση συγκεκριμένης καταλογιστικής πράξεως για την επιβολή των οφειλόμενων εισφορών δεν αναιρούσε την ευθύνη από μεταβίβαση
 

Άρνηση Ασφαλιστικού Οργανισμού για την έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Διοικητικές διαφορές ουσίας εισαγόμενες με προσφυγή ασκούμενη στα Διοικητικά Δικαστήρια

Οι διαφορές που προκύπτουν από την άρνηση ασφαλιστικού Οργανισμού για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας

Ακόμα και πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 51 παρ. 1 περ. γ του Ν. 3659/08

Αρμοδιότητα Α Τμήματος ΣΤΕ

Η διαφορά ανέκυψε από την άρνηση ασφαλιστικού οργανισμού να χορηγήσει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας στην αναιρεσείουσα. Κρίθηκε ότι, οι σχετικές διαφορές συνιστούσαν διοικητικές διαφορές ουσίας αγόμενες ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων με προσφυγή, ακόμα και πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 51 παρ 1 περ. γ΄ του ν. 3659/2008, με το οποίο υπήχθησαν στη δικαιοδοσία των Δ.Δ., εκδικαζόμενες ως διαφορές ουσίας, οι διαφορές από την άρνηση χορήγησης αποδεικτικού ή βεβαιώσεως ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από οποιαδήποτε αιτία, κατά τις οικείες διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α.Φ21/116/4.7.2000, τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ, δεν μπορεί να επηρεάσει το δικαίωμα των διαδίκων να ασκήσουν τα προβλεπόμενα από τη δικονομία ένδικα μέσα . Παραδεκτώς ασκείται η αίτηση αναιρέσεως και αρμοδίως εισάγεται προς εκδίκαση από το Α’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Σωρευτική αναδοχή χρέους ( ΑΚ 479)

Δημιουργία παθητικής εις ολόκληρον ενοχής μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος

Απεριόριστη η ευθύνη του μεταβιβάζοντος και περιορισμένη η ευθύνη του αποκτώντος έως την αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων

 

Στο άρθρο 479 ΑΚ, ορίζεται ότι: <<αν με σύμβαση μεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση, αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο δανειστή έως την αξία των μεταβιβαζομένων στοιχείων για τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή στην επιχείρηση. Η ευθύνη αυτού που μεταβιβάζει εξακολουθεί να υπάρχει. Αντίθετη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων που βλάπτει τους δανειστές είναι άκυρη απέναντί τους>>. Με τη διάταξη αυτή, όπως έχει ερμηνευθεί από τα πολιτικά δικαστήρια, καθιερώνεται αναγκαστική εκ του νόμου σωρρευτική αναδοχή των χρεών, με την έννοια του άρθρου 477 ΑΚ και δημιουργείται παθητική εις ολόκληρον ενοχή μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, από αυτούς δε ο μεν πρώτος ευθύνεται απεριόριστα, ο δε δεύτερος περιορισμένα και συγκεκριμένα, έως την αξία των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων κατά τον χρόνο της μεταβίβασης.

 

Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται είτε όταν ο αιτών δεν έχει οφειλή προς τα ασφαλιστικά ταμεία είτε όταν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του

 

Οφειλή προερχόμενη από κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές αποκλείουσα την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

είναι εκείνη που προκύπτει από σχετική καταλογιστική πράξη του οικείου ασφαλιστικού Οργανισμού

 

Διαπίστωση από τα ασφαλιστικά όργανα των προϋποθέσεων της διάταξης του ΑΚ 479 πριν από την άρνηση χορήγησης ενημερότητας

Η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας συνιστά μέτρο που αποβλέπει στην προστασία των συμφερόντων των Ο.Κ.Α. και στην έγκαιρη είσπραξη των προς αυτούς οφειλών. Χορηγείται είτε όταν ο αιτών δεν έχει οφειλή προς τον ασφαλιστικό οργανισμό είτε όταν έχει ρυθμίσει τις μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως του αποδεικτικού βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές του.Οφειλή προερχόμενη από κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές αποκλείουσα τη χορήγηση βεβαιώσεως ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον αιτούντα και βαρυνόμενο με την καταβολή των εισφορών είναι αυτή που προκύπτει από καταλογιστική πράξη του ασφαλιστικού οργανισμού, νομίμως κοινοποιούμενη προς τον οφειλέτη.Τούτο ισχύει τόσο στην περίπτωση που βαρυνόμενος είναι ο ίδιος ο εργοδότης, σε βάρος του οποίου εκδίδεται Π.Ε.Ε. από τα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα του ΙΚΑ για την ασφάλιση των εργαζομένων του, όσο και στην περίπτωση που, κατά τους ισχυρισμούς των αρμοδίων ασφαλιστικών οργάνων, βαρυνόμενος είναι άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ευθύνεται εις ολόκληρον και έως την αξία των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων, για τα χρέη της περιουσίας ή της επιχειρήσεως που του έχει μεταβιβαστεί από τον υπόχρεο εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 479 ΑΚ. Πριν από την επιβολή της κυρώσεως της αρνήσεως του Ιδρύματος να του χορηγήσει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, πρέπει τα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα να έχουν διαπιστώσει την συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 479 ΑΚ (να έχει μεταβιβαστεί η περιουσία ή η επιχείρηση στο νέο εργοδότη, να έχει προηγηθεί η έκδοση και κοινοποίηση σχετικής πράξεως στον βαρυνόμενο, η οποία επέχει θέση καταλογιστικής πράξεως σε βάρος του, που να προσδιορίζει το ύψος και την αιτία της οφειλής, ώστε ο τελευταίος να γνωρίζει την, κατά τον ασφαλιστικό οργανισμό, ύπαρξη και έκταση της οφειλής και να δύναται να την αμφισβητήσει με την άσκηση των προβλεπόμενων στο νόμο ενδικοφανών και ενδίκων βοηθημάτων).

 

Μη νόμιμη η κρίση του Διοικητικού Εφετείου ως προς την απόρριψη λόγου έφεσης (εσφαλμένη ερμηνεία και πλημμελή εφαρμογή του νόμου)

Με την αιτιολογία ότι η μη έκδοση συγκεκριμένης καταλογιστικής πράξεως για την επιβολή των οφειλόμενων εισφορών δεν αναιρούσε την ευθύνη από μεταβίβαση

Προβάλλεται ότι το Διοικητικό εφετείο, κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου παρέλειψε να απαντήσει σε ουσιώδη ισχυρισμό και λόγο εφέσεως της αναιρεσείουσας, ότι ουδέποτε εκδόθηκε σε βάρος της συγκεκριμένη πράξη καταλογισμού των οφειλών των επιχειρήσεων, με τις οποίες υποτίθεται ότι είναι συνυπεύθυνη, οπότε η θεωρούμενη ως συμπροσβαλλόμενη με την προσφυγή της πράξη του Υποδιευθυντή Εσόδων του ΙΚΑ ………. που αρνήθηκε τη χορήγηση σε αυτήν αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Η αναιρεσείουσα ισχυρίστηκε, ότι ουδέποτε κοινοποιήθηκαν σε αυτήν ΠΕΕ. Οι πράξεις που εκδόθηκαν ενδεχομένως κατά των άλλων επιχειρήσεων δεν την αφορούσαν,ενώ το γεγονός ότι η απόφαση του Υποδιευθυντή του ΙΚΑ στηριζόταν ουσιαστικά στο άρθρο 479ΑΚ δεν αναιρούσε την υποχρέωση εκδόσεως καταλογιστικής πράξεως με την επιπλέον παράθεση στοιχείων που θεμελιώνουν την εφαρμογή της διατάξεως αυτής.Δεν μπορούσε να θεωρηθεί νόμιμη η άρνηση χορηγήσεως σ’ αυτήν του αιτηθέντος πιστοποιητικού χωρίς να έχει προηγηθεί έκδοση σε βάρος της καταλογιστικής πράξεως με όλα τα κατά νόμον στοιχεία που πρέπει να περιέχει, καθώς και κοινοποίηση αυτής. Το ΔΕΦ απέρριψε τον λόγο εφέσεως, με την αιτιολογία ότι η μη έκδοση συγκεκριμένης καταλογιστικής πράξεως για την επιβολή των οφειλόμενων εισφορών σε βάρος της δεν αναιρούσε την προκύπτουσα ευθύνη της από τη μεταβίβαση. Η κρίση του ΔΕΦ δεν είναι νόμιμη, όπως βασίμως προβάλλεται ,αφού , η πράξη των οργάνων του ΙΚΑ, με την οποία απορρίπτεται αίτημα να χορηγηθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας κατ’ επίκληση οφειλών δικαιοπαρόχου του βαρυνόμενου κατ’ άρθρο 479 ΑΚ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση και κοινοποίηση της σχετικής καταλογιστικής πράξεως στον συγκεκριμένο βαρυνόμενο, είναι νομικώς πλημμελής, κατά την έννοια του άρθρου 79 του Ν.2717/99 και το διοικητικό πρωτοδικείο οφείλει και αυτεπαγγέλτως να ελέγξει την πλημμέλεια αυτή.

 

Δεκτή η αίτηση αναιρέσεως.

 

 

Κείμενο Απόφασης ΣτΕ…...Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε όχι στην παρακάτω φωτογραφία αλλά ακριβώς ΜΕΤΑ από την παρακάτω εικόνα στην φράση που είναι μέσα στο γκρι πλαίσιο με την ένδειξη για να <<διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>>

IMG 6441

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας