facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις Έμμισθοι δικηγόροι: Εκκαθάριση και συμψηφισμός οφειλών ΕΦΚΑ

Έμμισθοι δικηγόροι: Εκκαθάριση και συμψηφισμός οφειλών ΕΦΚΑ

Χρήσιμος Οδηγός. Περί εκκαθάρισης και συμψηφισμών εισφορών ΕΦΚΑ– Παρατηρήσεις – Συμβουλές

 Σε λίγο θα «γιορτάσουμε» τα δεύτερα γενέθλια του Ν. 4387/2016 (12.5) γνωστού και από το όνομα του τότε Υπουργού Εργασίας. Δυστυχώς όμως τα πράγματα στον ΕΦΚΑ δεν εξελίσσονται ανάλογα με τις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις, ώστε να επιτρέπονται εορτασμοί.

Έχουμε μπει για τα καλά στον 5ο Μήνα του 2018, 24ο από τη θέσπιση του Νόμου και στον 17ο από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και δυστυχώς οι ασφαλισμένοι δεν πληρώνουν αυτό που ορίζει ο Νόμος, ενώ και τα ειδοποιητήρια του 2018 είναι εσφαλμένα και παράνομα, όπως πρώτοι επισημάναμε εδώ και μήνες εδώ, ενώ ο ΔΣΑ και δικηγόροιέχουν ασκήσει αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Ειδικότερα:

1. Ενώ εκκρεμεί ακόμη η αναγγελθείσα αρχικώς για το Σεπτέμβριο του 2017 και συνεχώς μετατεθείσα εκκαθάριση των εισφορών, εκδόθηκε η εγκύκλιος 21/2018 του ΕΦΚΑ η οποία εξαιρεί (άγνωστο για ποιο λόγο-σελίδα 10) όσους είναι παράλληλα απασχολούμενοι (πχ. έμμισθοι δικηγόροι) αλλά και τους υπαχθέντες στο άρθρο 39 παρ.9 (απασχολούμενος με «μπλοκάκι»). Άρα η εκκαθάριση για τους χιλιάδες αυτούς συναδέλφους παραπέμπεται εκ νέου στις καλένδες.

2. Εκκρεμούν οι αναδρομικές εισφορές επικούρησης και πρόνοιας (7+4%) οι οποίες έχουν αναγγελθεί για τον Ιούλιο του 2018 (άγνωστο για ποιο λόγο), με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι να είναι εν δυνάμει οφειλέτες.

3. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός της αναφοράς (σελίδα 5) ότι για το περιεχόμενο των πιστώσεων – χρεώσεων θα ακολουθήσει σχετικό έγγραφο.

4. Επίσης ανησυχία προκαλεί η αναφορά (σελίδα 6) ότι στο εκκαθαριστικό ειδοποιητήριο θα υπάρχουν προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτές αφορούν σε εκπρόθεσμες καταβολές που έχει ήδη κάνει ο ασφαλισμένος, ή αν αφορά σε εκπρόθεσμες καταβολές δόσεων εκκαθάρισης). Θεωρούμε προβληματική τη χρέωση τόκων εκπροθέσμου για δόσεις, καθόσον η όλη διαδικασία κοινοποίησης των ειδοποιητηρίων μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ, έχουμε την άποψη, πως δεν στηρίζεται σε συγκεκριμένη διάταξη, και κατά συνέπεια δεν προκύπτει εμπρόθεσμη ενημέρωση του ασφαλισμένου για την ύπαρξη της οφειλής του, από την οποία θα άρχεται και η τοκοφορία της απαίτησης.

5. Είναι προφανής η αδυναμία των πληροφοριακών συστημάτων (πλατφόρμες) του ΕΦΚΑ να επικοινωνούν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και δεδομένα, όπως επιβάλλει ο Νόμος (ειδοποιητήρια – ΑΠΔ-ΑΤΛΑΣ). Έννοιες όπως κατώτατο και ανώτατο όριο εισφορών σε περιπτώσεις ιδίως παράλληλης απασχόλησης, δεν εξευρίσκονται με αποτέλεσμα χιλιάδες ασφαλισμένοι να επιβαρύνονται με εσφαλμένες εισφορές. ΕΝΩ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ

6. Δραματική είναι η θέση των ασφαλισμένων που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 39 παρ. 9 και ακόμη πιο δύσκολη των δικηγόρων, για τους οποίους ο ΕΦΚΑ εντελώς αυθαίρετα δεν συνυπολογίζει τις εισφορές των γραμματίων προκαταβολής εισφορών.

7. Είναι τέλος εξοργιστική η περίπτωση της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων, καθόσον χιλιάδες, παρότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 23 του Ν. 4529/2018, βρέθηκαν ανασφάλιστοι παράνομα και χωρίς προειδοποίηση. Αντίστοιχα έχουν χαθεί χιλιάδες έμμεσα μέλη, ενώ όλο και περισσότεροι που πηγαίνουν να γράψουν εξετάσεις ή φάρμακα, διαπιστώνουν πως είναι εκτός συστήματος. Θα πρέπει να σημειωθεί πως με παρεμβάσεις του ΔΣΑ δόθηκε αρχικά ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 30.4 και ήδη μέχρι 31.5 σε όλους.

8. Αυτονόητο είναι και το βιώνουν καθημερινά οι ασφαλισμένοι πως ασφαλιστική ενημερότητα απαιτεί ένα Γολγοθά για τη χορήγησή της.

Ας πάμε όμως στα ειδοποιητήρια της εκκαθάρισης, τα οποία θα εκδοθούν παράλληλα με τα ειδοποιητήρια του Μαρτίου 2018, για τα οποία έχει δοθεί παράταση μέχρι 18.5.2018.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ:

– Πίνακα συγκεντρωτικών στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής.
– Επιμέρους πίνακες, στους οποίους αναλύονται οι συγκεντρωτικές εγγραφές.
– Πίνακα με ποσά δόσεων και ημερομηνίες εμπρόθεσμης πληρωμής.
– Μηνύματα προς τους ασφαλισμένους
– Στοιχεία πληρωμής.

Ειδικότερα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο πίνακας περιλαμβάνει τα πιο κάτω ποσά:

Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα: Εισοδήματα από Επιχειρηματική και Αγροτική Δραστηριότητα, όπως έχουν δοθεί από την ΑΑΔΕ.

· Από αυτό προκύπτει η εξαίρεση των εμμίσθων δικηγόρων και αυτών που απασχολούνται με μπλοκάκι

Εισφοροδοτηθέν Εισόδημα: Το εισόδημα επί του οποίου έγινε η εισφοροδότηση λαμβανομένου υπόψη του χρόνου ασφάλισης (μήνες ασφάλισης x μηνιαία βάση).

· Ελέγχουμε με βάση το Ε3 του 2016 την ακρίβεια του ΚΦΑ, αν υπάρχουν λιγότεροι μήνες ασφάλισης, υπολογίζουμε αντίστοιχα.

Εισφορές που αναλογούν: Το ποσό εισφορών που αναλογεί στο εισφοροδοτηθέν εισόδημα κατά το χρόνο ασφάλισης.

· Προφανώς είναι το ανωτέρω ΚΦΑ Χ 26,95%

Μειώσεις/Εκπτώσεις: Το συνολικό ποσό εκπτώσεων ή μειώσεων κατά το χρόνο ασφάλισης.

· Τις εκπτώσεις ελέγχουμε με βάση τους επιμέρους πίνακες – ίδατε κατωτέρω

Καταβλητέες Εισφορές: Το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο έτος εκκαθάρισης.

· ΚΦΑ 2016 Χ 26,95% – εκπτώσεις μειώσεις όπου υπάρχουν.

Καταβληθείσες Εισφορές: Το σύνολο των ποσών που έχουν καταβληθεί προς εξόφληση εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των Γραμματίων Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων και λοιπών Πιστώσεων/Χρεώσεων.

· Προσοχή ελέγχουμε από το portal olomeleia την κατάσταση γραμματίων του 2017 και βεβαιωνόμαστε για την ακρίβεια των στοιχείων του ΕΦΚΑ. Συγκεντρώνουμε και αθροίζουμε όλες τις πληρωμές σε Τράπεζες.

Ποσό προς επιστροφή: Το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου.

· Εφόσον υπάρχει ποσόν επιστροφής, φροντίζουμε (από την ιστοσελίδα του εφκα – πάνω δεξιά προσωπικά στοιχεία) να δηλώσουμε το IBAN τραπεζικού λογαριασμού για όσους επιθυμούν επιστροφή. Όσοι αντιστοίχως επιθυμούν να παραμείνει το πιστωτικό για συμψηφισμό με μέλλουσες εισφορές θα πρέπει να το δηλώσουν (σε ειδική επιλογή) μέχρι 31.5.2018. Όσοι δεν υποβάλουν την άνω δήλωση, θα δουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό να πιστώνεται με το ποσόν οφειλής.

Υπόλοιπο Ασφαλιστικής Οφειλής: Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί με δόσεις.

· Αναλύεται κατωτέρω (έχουμε φυσικά ελέγξει ήδη το Ε3 μας και τις καταβολές μέσω τράπεζας και γραμματίων 2017).

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Περιλαμβάνονται στοιχεία του συγκεντρωτικού πίνακα, ανά κατηγορία, ως εξής:

– Καταβληθείσες Εισφορές

Πληρωμές: Ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ).
Γραμμάτια Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων
Πιστώσεις
Χρεώσεις
(Για το περιεχόμενο των Πιστώσεων και Χρεώσεων θα ακολουθήσει σχετικό έγγραφο)

Τι θέλει να μας πει ο ΕΦΚΑ; Πότε θα γίνει αυτό?

– Μειώσεις / Εκπτώσεις

Περιλαμβάνονται τα ποσά μειώσεων λόγω:
Εισοδημάτων ( άρθρο 98 Ν.4387/2016)

· Αφορά ασφαλισμένους με ΚΦΑ άνω των 7.033 ευρώ ετησίως.

Μητρότητας ( άρθρο 141 Ν.3655/2008)

· Αφορά μητέρες που έχουν δηλώσει τοκετό και για ένα έτος μετά απ’αυτόν (50%).

Πολυετούς Ασφάλισης (40 έτη- παρ.13 άρθρο 39 Ν.4387/2016)

· Αφορά ασφαλισμένους που έχουν κάνει τη σχετική δήλωση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΟΥ

Απεικονίζονται:
Α/Α: δόσεων (λογικά είναι 5 εκτός μικροποσών)
Ποσό: Το ποσό κάθε δόσης
Εμπρόθεσμη ημερομηνία πληρωμής: Η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα καταβολής
Προσαυξήσεις: Το σύνολο των προσαυξήσεων που αναλογεί σε εκπρόθεσμη καταβολή.

· Αυτό παραμένει προς διευκρίνηση.

Πληρωτέο μέχρι (ημερομηνία): το σύνολο του ποσού που πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα πληρωμής (ποσό δόσης + προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή του Υπολοίπου της Ασφαλιστικής Οφειλής μπορεί να γίνει εφάπαξ ή τμηματικά, με τη χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής των τρεχουσών εισφορών.

Με την έκδοση των πρώτων ειδοποιητηρίων εκκαθάρισης θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Ανδρέας Κουτσολάμπρος
Πρόεδρος Ένωσης Έμμισθων Δικηγόρων

Πηγή: https://www.oenet.gr/