facebook
Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί σωματικών βλαβών Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος λόγω λανθασμένης τοποθέτησης του σώματος του παθόντος κατά τον αποφευκτικό ελιγμό (1) Ηθική Βλάβη Επιδικάσθηκε ποσό 20.000 ευρώ. Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων ΙΧΕ και μοτοσυκλέτας Διορθωτικά Γυαλιά Οράσεως – Έλλειψη

Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος λόγω λανθασμένης τοποθέτησης του σώματος του παθόντος κατά τον αποφευκτικό ελιγμό (1) Ηθική Βλάβη Επιδικάσθηκε ποσό 20.000 ευρώ. Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων ΙΧΕ και μοτοσυκλέτας Διορθωτικά Γυαλιά Οράσεως – Έλλειψη

Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος
λόγω λανθασμένης τοποθέτησης του σώματος
του παθόντος κατά τον αποφευκτικό ελιγμό (1)

Για την έκταση του τραυματισμού του κρίθηκε ότι ο παθών είναι συνυπαίτιος κατά ποσοστό 50%, δεκτού γινομένου του σχετικού ισχυρισμού των εναγομένων, καθώς κατά τον αποφευκτικό ελιγμό που έκανε και προκειμένου να μην συγκρουστεί η μοτοσικλέτα του με το όχημα του πρώτου εναγομένου, έφερε το σώμα του σε τέτοια θέση, βάζοντας το πόδι του ανάμεσα στην μηχανή και το φτερό του ζημιογόνου αυτοκινήτου. Κρίθηκε ότι οποιαδήποτε άλλη αποφευκτική ενέργεια του ενάγοντος θα είχε προστατεύσει το πόδι του και θα είχε μειώσει την σωματική βλάβη που προκλήθηκε.


Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων
ΙΧΕ και μοτοσυκλέτας
Διορθωτικά Γυαλιά Οράσεως – Έλλειψη (2)

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕο οποίος – χωρίς να φορά τα γυαλιά οράσεως, όπως οριζόταν στο δίπλωμα οδήγησής του – επιχείρησε ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΑ στροφή προς τα αριστερά, προκειμένου να εισέλθει στο πάρκιγκ Σούπερ Μάρκετ, με αποτέλεσμα να παρεμβληθεί στην πορεία της αντιθέτως κινουμένης μοτοσυκλέτας. 
Το γεγονός της χρησιμοποίησης απλών γυαλιών ηλίου, και όχι οράσεως, σε συνδυασμό με το ότι ο υπαίτιος οδηγός ομολόγησε ότι είχε κόντρα τον ήλιο, κρίθηκε ότι τον εμπόδισε να βλέπει καλά και να αντιληφθεί την αντιθέτως κινουμένη μοτοσυκλέτα.


Αποζημίωση επί Σωματικής Βλάβης

Ο ενάγων παθών υπέστη ανοικτό διαϋπερκονδύλιο κάταγμα δεξιού μηρού και ανοικτό κάταγμα έξω σφυρού. Υποβλήθηκε σε ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση κατάγματος έξω σφυρού και ανοιχτή ανάταξη εσωτερική και εξωτερική οστεοσύνθεση του κατάγματος στον μηρό.
Επιδικάσθηκαν πλην νοσηλίων, δαπάνη βελτιωμένης τροφής, 


Αποκλειστική Νοσοκόμος
η μητέρα και αρραβωνιαστικιά
Επιδικάσθηκε και δαπάνη ημερήσιας διατροφής τους
και μίσθωσης ειδικής ξαπλώστρας
για να παραμένουν δίπλα στον παθόντα

Τις αναγκαίες αυτές υπηρεσίες παρείχαν άνευ ανταλλάγματος η μητέρα του και η αρραβωνιαστικιά του ενάγοντος & παθόντος. Και ναι μεν τα άτομα αυτά στα πλαίσια της σχέσεως που τους συνδέει με τον ενάγοντα βαρύνονται με τη νομική και ηθική υποχρέωση να του συμπαρασταθούν, να του παρέχουν βοήθεια και να επιδεικνύουν προς αυτόν αγάπη και στοργή, όμως οι προαναφερόμενες υπηρεσίες της αποκλειστικής νοσοκόμου και πειριποιήτριας, δεν εντάσσονται στις νόμιμες υποχρεώσεις τους.
Εξάλλου, το γεγονός ότι τις πιο πάνω υπηρεσίες κάλυψαν οι οικείοι του ενάγοντος, δεν μπορεί να αγάγει σε ωφέλεια των υπόχρεων εναγομένων και σε αποφυγή καταβολής από αυτούς της σχετικής αποζημίωσης του ενάγοντος, ο οποίος, επειδή στερείτο ρευστού χρήματος για να καλύψει τις ανάγκες του αυτές, με καταβολή (προκαταβολή) των δαπανών που απαιτούνταν πριν από την έγερση της αγωγής, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει οικεία του πρόσωπα ως αποκλειστική νοσοκόμα και οικιακή βοηθό.
Επιπροσθέτως επιδικάσθηκαν δαπάνη ημερήσιας διατροφής της μητέρας και της αρραβωνιαστικιάς του παθόντος, που εκτελούσαν χρέη αποκλειστικής νοσοκόμου, καθώς σχετική δαπάνη με την ενοικίαση ξαπλώστρας/καρέκλας, προκειμένου να μπορούν να βρίσκονται δίπλα του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. 


Ηθική Βλάβη

Επιδικάσθηκε ποσό 20.000 ευρώ.Απόφ. Μον.Πρ.Λιβαδ.93/2009
Πρόεδρος: Δημήτριος Τριανταφύλλου
Δικηγόροι: Χριστίνα Μπίνιου – Αντιγόνη Κούκα & Ανδρέας Βέργος


Σχόλια & Παρατηρήσεις

1) Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος λόγω λανθασμένης τοποθέτησης του σώματος του παθόντος κατά τον αποφευκτικό ελιγμό.

Η κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση έκρινε συνυπαίτιο της έκτασης του τραυματισμού του τον παθόντα επειδή κατά την εκτέλεση αποφευκτικού ελιγμού, για να αποφύγει την σύγκρουση με τον ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ εμφανισθέντα και αποκλείοντας την κανονική του πορεία, οδηγό του ΙΧΕ. 
Φρονούμε ότι η θέση αυτή είναι αν μη τι άλλο πλήρως αψυχολόγητη. Τι θα ανέμενε να κάνει ο οδηγός ενός δίτροχου όταν πλήρως αιφνιδιαζόμενος προσπαθεί να σώσε,ι αν μη τι άλλο την ζωή του. Μήπως πιστεύουμε ότι στο συγκεκριμένο σκηνικό του ατυχήματος συμμετέχουν επαγγελματίες κασκαντέρ που γυρίζουν συγκεκριμένη σκηνή εικόνα σήριαλ;
Όπως άλλωστε και στο σκεπτικό της η κατωτέρω απόφαση δέχεται 
«Συνυπαιτιότητα του ενάγοντος στην πρόκληση του ατυχήματος δεν προέκυψε ότι υπάρχει. Δεν αποδείχθηκε ότι αυτός κινούταν με ταχύτητα ανώτερη του επιτρεπομένου για κατοικημένη περιοχή (50 χ/ω). Ο ενάγων επιχείρησε αποφευκτικό ελιγμό, κινούμενος προς τα αριστερά, για να μην συγκρουστεί με το όχημα του εναγομένου, όμως αυτό δεν κατέστη εφικτό, καθώς η κίνηση του τελευταίου προς τα αριστερά ήταν ξαφνική.»
Συνεπώς προς τι όλο το ανωτέρω κατασκεύασμα;

2) Διορθωτικά Γυαλιά Οράσεως – Έλλειψη
Αποκλειστική υπαιτιότης του οδηγού του ΙΧΕ οχήματος, ο οποίος οδηγώντας χωρίς να φέρει τα κατά νόμο προβλεπόμενα γυαλιά ή φακούς επαφής, επιχείρησε αλλαγή κατεύθυνσης προς τα αριστερά, χωρίς να ελέγξει την κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να αποφράξει την πορεία της αντιθέτως κανονικώς κινουμένης μοτοσυκλέττας (παράβ. ΚΟΚ 23 παρ.2). Απόφ. Εφ.Λαρ. 752/2005 ΣΕΣυγκΔ 2006/212Κείμενο Απόφ.Μον.Πρ.Λιβαδ.93/2009

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων (ένας για κάθε διάδικο μέρος), που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, που το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του αυτεπαγγέλτως, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά (σημειώνεται ότι η μνεία παρακάτω ορισμένων εγγράφων είναι ενδεικτική, διότι κανενός η συνεκτίμηση δεν παραλείφθηκε): 

Την 20-7-2006 και περί ώρα 11:40 ο ενάγων οδηγούσε την υπ αριθμ. κυκλοφορίας & δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του, κινούμενος επί της Ε.Ο. Θηβών & Λιβαδειάς, με κατεύθυνση προς την Λιβαδειά. Την ώρα εκείνη ο πρώτος εναγόμενος κινούταν επί της ίδιας οδού με αντίθετη κατεύθυνση, προς τη Θήβα, οδηγώντας το υπ αριθμ. κυκλοφορίας & ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, το οποίο ήταν κατά τον χρόνο εκείνο ασφαλισμένο για τις έναντι τρίτων ζημιές στην δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία. Στην χ/θ 20,5 της ανωτέρω οδού, στην είσοδο της πόλης της Αλιάρτου ο πρώτος εναγόμενος επιχείρησε ελιγμό προς τα αριστερά σε σχέση με την πορεία του για να εισέλθει στον χώρο του σούπερ – μάρκετ ΑΤΛΑΝΤΙΚ. Στο σημείο εκείνο υπήρχε μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, που χωρίζονταν μεταξύ τους με διπλή διαχωριστική γραμμή, το δε πλάτος του οδοστρώματος είναι 7 μέτρα. Η ορατότητα δεν περιορίζεται καθώς ο δρόμος είναι ευθεία, ενώ επικρατούσε καλοκαιρία. Επιχειρώντας τον ανωτέρω ελιγμό, ο πρώτος εναγόμενος παρενεβλήθη στην πορεία του οχήματος του ενάγοντος, ο οποίος για να τον αποφύγει κινήθηκε προς τα αριστερά. Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής του εναγομένου ήταν η πρόσκρουση του δεξιού ποδιού του ενάγοντος στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου, και στην συνέχεια η πτώση του ενάγοντος στο οδόστρωμα, η μηχανή δε που οδηγούσε σύρθηκε προς τα αριστερά σε σχέση με την πορεία της για περίπου 31 μέτρα και κατέληξε στο έρεισμα. Αποκλειστικά υπαίτιος για την πρόκληση του ατυχήματος αυτού είναι ο πρώτος εναγόμενος ο οποίος επιχείρησε ελιγμό απαγορευμένο, αφού όπως προαναφέρθηκε στο σημείο εκείνο υπήρχε διπλή διαχωριστική γραμμή που απαγόρευε την κίνηση προς τα αριστερά, ενώ κινήθηκε ξαφνικά, χωρίς προηγουμένως να ελέγξει την κυκλοφορία από το αντίθετο ρεύμα και δεν περίμενε να περάσει ο ενάγων. Η υπαιτιότητά του επιτείνεται και από το γεγονός ότι δεν φορούσε τα γυαλιά οράσεως, όπως ορίζεται στο δίπλωμα οδήγησης που έχει, αλλά απλά γυαλιά ηλίου επειδή, όπως ο ίδιος δήλωσε στην απολογία του ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λιβαδειάς, είχε κόντρα τον ήλιο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ηλικία του (γεννημένος το 1940) τον εμπόδισε να βλέπει καλά και να είναι σε θέση να ελέγξει την κίνηση στον δρόμο όπου κινούταν ώστε να καταβάλει την αναγκαία προσοχή για να κινείται με ασφάλεια. Όπως κατατέθηκε από την μάρτυρα σύζυγό του, που επέβαινε στο όχημα μαζί του, την μηχανή δεν την είδε καν. 
Συνυπαιτιότητα του ενάγοντος στην πρόκληση του ατυχήματος δεν προέκυψε ότι υπάρχει. Δεν αποδείχθηκε ότι αυτός κινούταν με ταχύτητα ανώτερη του επιτρεπομένου για κατοικημένη περιοχή (50 χ/ω). Ο ενάγων επιχείρησε αποφευκτικό ελιγμό, κινούμενος προς τα αριστερά, για να μην συγκρουστεί με το όχημα του εναγομένου, όμως αυτό δεν κατέστη εφικτό, καθώς η κίνηση του τελευταίου προς τα αριστερά ήταν ξαφνική. Από το συμπέρασμα ενισχύεται από την έκταση των ζημιών που υπέστη το όχημα του ενάγοντος (για τις οποίες γίνεται αναλυτικά λόγος στη συνέχεια) οι οποίες δεν ήταν εκτεταμένες, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι κινούταν με υπερβολική ταχύτητα.

Σωματικές Βλάβες
Από το ατύχημα αυτό ο ενάγων τραυματίσθηκε στο δεξιό πόδι και υπέστη ανοικτό κάταγμα μηριαίο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λιβαδειάς και από εκεί νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ από 20-7-2006 έως 10-8-2006 όπου διαπιστώθηκε ότι έχει ανοικτό κάταγμα διαϋπερκονδύλιο δεξιού μηρού και ανοικτό κάταγμα έξω σφυρού. Υποβλήθηκε σε ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση κατάγματος έξω σφυρού και ανοιχτή ανάταξη εσωτερική και εξωτερική οστεοσύνθεση του κατάγματος στον μηρό. Εξερχόμενος από το νοσοκομείο συνεστήθη η βάδιση με βακτηρίες και η χορήγηση αναρρωτικής άδειας για διάστημα 1 μηνός. Επενεισήχθη στο νοσοκομείο ΚΑΤ την 2-12-2006 με ψευδάρθρωση δεξιού μηριού, όπου νοσηλεύτηκε μέχρι την 10-2-2007 και υποβλήθηκε σε χειρουργική αντιμετώπιση & αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης, νεαροποίηση ψευδάρθρωσης. Στη συνέχεια νοσηλεύτηκε εκ νέου στο νοσοκομείο ΚΑΤ από 6-6-2007 ως 11-7-2007 με σύμφυση τετρακέφαλου (δε)-συρίγγιο που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά με διάνοιξη και χειρουργικό καθαρισμό και από 16-1-2008 έως 1-2-2008 με σηπτική ψευδάρθρωση υπερκονδυλίου κατάγματος (δε), που αντιμετωπίστηκε με χειρουργό καθαρισμό, πλύσεις και ενδοφλέβια αντιβίωση. 

Για την έκταση του τραυματισμού του αυτού είναι και ο ίδιος συνυπαίτιος κατά ποσοστό 50%, δεκτού γινομένου του σχετικού ισχυρισμού των εναγομένων, καθώς κατά τον αποφευκτικό ελιγμό που έκανε και προκειμένου να μην συγκρουστεί η μοτοσικλέτα του με το όχημα του πρώτου εναγομένου έφερε το σώμα του σε τέτοια θέση ώστε να προσκρούσει τόσο από την φύση και την έκταση του τραυματισμού του όσο και από την κατάθεση του μάρτυρα αδερφού του οποίος αναφέρει ότι « για να τον αποφύγει ο αδερφός μου έβαλε το πόδι του ενδιάμεσα και τον χτύπησε στο πόδι» και «ο αδερφός μου έβαλε το πόδι του σαν μαξιλάρι ανάμεσα στην μηχανή και στο πίσω φτερό του αυτοκινήτου του εναγομένου». Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του ενάγοντος για να αποφύγει την σύγκρουση θα είχε προστατεύσει το πόδι του και θα είχε μειώσει την σωματική βλάβη που προκλήθηκε.

Για την νοσηλεία του στο νοσοκομείο ΚΑΤ δαπάνησε συνολικά το ποσό των 3260,28 ευρώ, όπως προκύπτει από τις υπ αριθμ. 1247/3-12-2006, 114/26-1-2007, 140/1-2-2007, 179/9-2-2007, 714/28-6-2007, 760/11-7-2007 αποδείξεις του ανωτέρω νοσηλευτικού ιδρύματος. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην συμμετοχή του ίδιου του ενάγοντος στην νοσηλεία του και δεν περιλαμβάνει τα ποσά που καταβλήθηκαν για την αιτία αυτή από τον ασφαλιστικό του φορέα (ΙΚΑ) και πρέπει να απορριφθεί ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός των εναγομένων. Αυτό προκύπτει από την υπ αριθμ. 850/16-2-2007 βεβαίωση του νοσοκομείου όπου αναλυτικά παρατίθενται τα ποσά που επιπλέον κατέβαλε το ΙΚΑ για τον ασφαλισμένο του. Για ιατρικές και παρακλινικές εξετάσεις που ο ενάγων έκανε στο νοσοκομείο ΚΑΤ στα διαστήματα πριν και μετά την νοσηλεία του κατέβαλε συνολικά το ποσό των 110.02 ευρώ (βλ. τις υπ αριθμ. 11522/28-8-2006, 13561/15-9-2006, 14051/20-9-2006, 15824/9-10-2006, 20390/20-11-2006, 15800/9-10-2006, 17960/30-10-2006, 6940/12-3-2007, 7007/12-3-2007, 10520/18-4-2007, 21669/22-8-2007 και 4635/20-2-2008 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του νοσοκομείου ΚΑΤ). Και για τα ποσά αυτά δεν έλαβε κάποιο ποσό από τον ασφαλιστικό του φορέα και επομένως δικαιούται να τα ζητήσει από τους εναγομένους. Επίσης για επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων ΚΑΤ, ΑΤΤΙΚΟΝ και εξέταση στο νοσοκομείο ΙΑΣΩ General κατέβαλε συνολικά το ποσό των 171,36 ευρώ (βλ. τις υπ αριθμ. 4324/15-9-2006, 4740/9-10-2006, 600826/20-11-2006, 13079/12-3-2007, 1604/26-4-2007, 7312/7-5-2007, 5966/17-12-2007 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών). Για φάρμακα και άλλο υλικό κατέβαλε στα φαρμακεία των &..το συνολικό ποσό των 3619,5 ευρώ (βλ. τις προσκομιζόμενες με επίκληση αποδείξεις των ανωτέρων φαρμακείων). Τέλος για αγορά ορθοπεδικού στρώματος κατέβαλε στην ___ το ποσό των 200 ευρώ. Περαιτέρω, ο ενάγων μετά τον προαναφερθέντα τραυματισμό του, ενόψει και της φύσης των τραυμάτων που υπέστη και για την αποκατάσταση της υγείας του, χρειάστηκε να λάβει, όπως και από τα διδάγματα της κοινής πείρας προκύπτει, τροφές πλούσιες εκτός άλλων σε ασβέστιο, πρωτεΐνες και βιταμίνες όπως τα ψάρια, το κρέας, το γάλα, τα φρούτα κ.λ.π. και μάλιστα αυξημένες κατά πολύ σε ποσότητα από τις συνήθειες τις οποίες λαμβάνει ένας υγιής άνθρωπος της ηλικίας του (30 ετών κατά τον χρόνο του ατυχήματος). Συνεπώς ο ενάγων αναγκαίως προέβη στην λήψη των ανωτέρω τροφών για 4 μήνες. Το διάστημα αυτό κρίνεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ικανό για την αποκατάσταση της υγείας του, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται τα διαστήματα της νοσηλείας του στο νοσοκομείο. Κατά το διάστημα αυτό ο ενάγων δαπάνησε επιπλέον 7 ευρώ την ημέρα για την διατροφή του και συνολικά για την ανωτέρω αιτία ποσό 840 ευρώ (120 ημέρες Χ 7 ευρώ). 

Αποκλειστική Νοσοκόμος
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στα προαναφερθέντα νοσοκομεία, ο ενάγων, λόγω της καταστάσεως της υγείας του και για την αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών του είχε ανάγκη των υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμου νυχθημερόν. Αλλά και μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο ο παθών μη δυνάμενος να αυτοεξυπηρετηθεί για χρονικό διάστημα δύο μηνών είχε ανάγκη των υπηρεσιών θεραπενίδας. Τις υπηρεσίες αυτές άνευ ανταλλάγματος παρέσχαν η μητέρα του και η αρραβωνιαστικιά του, οι οποίες, με εντατικοποίηση των προσπαθειών τους, πρόσφεραν σε αυτόν τις σχετικές πρόσθετες υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμου και περιποιήτριας, επιπλέον από αυτές που επιβάλλονταν, στα πλαίσια των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνων και μνηστευμένων αντίστοιχα. Και ναι μεν τα άτομα αυτά στα πλαίσια της σχέσεως που τους συνδέει με τον ενάγοντα βαρύνονται με τη νομική και ηθική υποχρέωση να του συμπαρασταθούν, να του παρέχουν βοήθεια και να επιδεικνύουν προς αυτόν αγάπη και στοργή, όμως οι προαναφερόμενες υπηρεσίες της αποκλειστικής νοσοκόμου και πειριποιήτριας που αναγκάστηκαν να του παράσχουν λόγω του τραυματισμού του, δεν εντάσσονται στις νόμιμες πιο πάνω υποχρεώσεις τους. Εξάλλου, το γεγονός ότι τις πιο πάνω υπηρεσίες κάλυψαν οι οικείοι του ενάγοντος, δεν μπορεί να αγάγει σε ωφέλεια των υπόχρεων εναγομένων και σε αποφυγή καταβολής από αυτούς της σχετικής αποζημίωσης του ενάγοντος, ο οποίος, επειδή στερείτο ρευστού χρήματος για να καλύψει τις ανάγκες του αυτές, με καταβολή (προκαταβολή) των δαπανών που απαιτούνταν πριν από την έγερση της αγωγής, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει οικεία του πρόσωπα ως αποκλειστική νοσοκόμα και οικιακή βοηθό. Αν προσλάμβανε άλλο ειδικευμένο πρόσωπο προς παροχή των ως άνω υπηρεσιών, θα δαπανούσε κατά τη συνήθη των πραγμάτων πορείαν και την κοινήν των ανθρώπων πείρα, το ποσό των 700 ευρώ μηνιαίως και συνολικά για χρονικό διάστημα δεκαεννέα (19) μηνών (μέχρι την 20-2-2008) το ποσό των 13300 ευρώ (700 ευρώ Χ 19 μήνες), απορριπτόμενου του σχετικού αγωγικού κονδυλίου ως προς το υπερβάλλον ως υπερβολικού. Περαιτέρω για την διατροφή των προσώπων αυτών κατά την διάρκεια της νοσηλείας του στο νοσοκομείο επί 138 ημέρες συνολικά ο ενάγων χρειάστηκε να δαπανήσει το ποσό των 20 ευρώ ημερησίως, πλην όμως επειδή για το κονδύλι αυτό με την αγωγή ζητά την διατροφή των οικείων του για 106 ημέρες Χ 20 ευρώ) 2120 ευρώ. Περαιτέρω για τα πρόσωπα που τον συνόδευαν ήταν απαραίτητη η μίσθωση ξαπλώστρας/καρέκλας, προκειμένου αυτά να μπορούν να βρίσκονται δίπλα του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του και έτσι για την αιτία αυτή ο ενάγων δαπάνησε συνολικά το ποσό των 200 ευρώ (βλ. τις υπ αριθμ. 2244/18-12-2006, 2458/11-1-2007, 2458/1-11-2007, 3090/13-6-2007, 2565/25-7-2007, 649/27-1-2008 και 77/31-1-2008 αποδείξεις του ___ &.. και της ___.). 

Δεν αποδείχθηκε ότι κατά τον χρόνο του ατυχήματος ο ενάγων εργαζόταν στην επιχείρηση κατασκευής ξύλινων κατοικιών του αδελφού του και ότι έμεινε εκτός δουλειάς από την ημέρα του ατυχήματος μέχρι τον χρόνο σύνταξης της αγωγής του (Μάιος 2008). Δεν προσκομίζεται έγγραφο πρόσληψης, ούτε τα ένσημα του ΙΚΑ που αφορούν το προηγούμενο διάστημα από τα οποία να προκύπτει τέτοια εργασιακή σχέση. Εξάλλου από το υπ αριθμ. 11571/11-11-2008 έγγραφο της ΔΟΥ Μεγάρων προκύπτει ότι τα εισοδήματα που δήλωσε τα έτη 2006 και 2007 ανέρχονται σε 10333,35 και 7697,34 ευρώ αντίστοιχα, και είναι κατά πολύ ανώτερα των εισοδημάτων που δήλωσε τα έτη 2005 και 2004 (5486,33 και 6797,61 ευρώ αντίστοιχα). Επομένως δεν απώλεσε κάποιο εισόδημα που με βάσιμο τρόπο προσδοκούσε να εισπράξει εξαιτίας του τραυματισμού του και πρέπει το σχετικό κονδύλι να απορριφθεί ως αβάσιμο. Συνολικά για τις ανωτέρω αιτίες, που συνδέονται με τον τραυματισμό του, ο ενάγων ζημιώθηκε κατά το ποσό των 23821,16 ευρώ, από το οποίο όμως θα του επιδικαστεί ποσό 11910,58 ευρώ (ήτοι 23821,16 Χ 50%), καθώς και το υπόλοιπο είναι ο ίδιος συνυπαίτιος του τραυματισμού του.

Αποζημίωση επί Υλικών Ζημιών
Λόγω του ατυχήματος η δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του ενάγοντος υπέστη φθορές και βλάβες. Οι βλάβες αυτές όμως δεν ήταν της έκτασης που περιγράφονται στην αγωγή, ώστε να δικαιολογείται η δαπάνη που ζητείται. Όπως αναφέρεται στην από 20-7-2006 έκθεση αυτοψίας η μοτοσικλέτα δεν έφερε ίχνη σύγκρουσης, αλλά μόνο φθορές που προκλήθηκαν κατά το σύρσιμο στην μπαγκαζιέρα, στο αριστερό φλας και στα πλαστικά μέρη και γδαρσίματα στην δεξιά πλευρά. Το κόστος για την επισκευή τους ανέρχεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, σε ποσό 700 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο οι δαπάνες για τα ανταλλακτικά όσο και για τις εργασίες επισκευής. Για την μεταφορά της μοτοσικλέτας από τον τόπο του ατυχήματος στο συνεργείο ο ενάγων δαπάνησε επιπλέον το ποσό των 178,50 ευρώ (βλ. την υπ’ αριθμ. 1515/27-7-2006 φορτωτική του Α.Κ.). Συνεπεία της επιμελημένης επισκευής του οχήματος αυτού με καινούργια ανταλλακτικά σε εξουσιοδοτημένος συνεργείο επιλογής του ενάγοντος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ζημία, μικρής εκτάσεως και εντελώς επιφανειακή, περιορίσθηκε σε πλήρως αντικαταστατά εξαρτήματα χωρίς να θιγούν ζωτικά για την παθητική και ενεργητική ασφάλεια του οχήματος τμήματά του, εκτιμάται ότι δεν μειώθηκε η κατά το χρόνο εκείνο εμπορική αξία του, που κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου, ενόψει και της ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας (6-4-20050, ανερχόταν κατά το χρόνο εκείνο σε ποσό 6000 ευρώ, οπότε απορριπτέο κρίνεται το σχετικό αγωγικό κονδύλι. Εξάλλου η μοτοσικλέτα αυτή, μετά την επισκευή της πωλήθηκε στην ___ αντί του ποσού των 6000 ευρώ, σε πολύ κατάσταση και χωρίς ίχνη ότι έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Τα

έλος, ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη, λόγω της έντονης θλίψης και στεναχώριας που δοκίμασε και της ταλαιπωρίας που υπέστη λόγω του τραυματισμού του λόγω του πολύμηνου κλινοστατισμού του και της αδυναμίας του να αυτοεξυπηρετηθεί και να λειτουργήσει φυσιολογικά όπως προηγουμένως. Επομένως δικαιούται χρηματικής ικανοποίησης, την οποία το Δικαστήριο καθορίζει στο ποσό των 20044 ευρώ, από το οποίο θα αφαιρεθεί ποσό 44 ευρώ, το οποίο επιφυλάχθηκε να διεκδικήσει από το ποινικό δικαστήριο ως πολιτική αγωγή, ήτοι θα επιδικασθεί ποσό 20000 ευρώ. Το ποσό αυτό κρίνεται από το Δικαστήριο εύλογο, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών του ατυχήματος, του είδους και της σοβαρότητας του τραυματισμού του ενάγοντος, της ηλικίας του, του πταίσματος κάθε εμπλεκόμενου μέρους που ευθύνεται για το ατύχημα, της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των μερών, πλην της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρίας, της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική.

Με βάση τις ανωτέρω σκέψεις πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αγωγή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον ο καθένας να καταβάλουν στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και οκτώ λεπτών του ευρώ (32789,08) με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση ως προς την καταψηφιστική της αυτή διάταξη, προσωρινά εκτελεστή, καθώς κρίνεται ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προκαλέσει σημαντική βλάβη στον ενάγοντα, και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι σε μέρος της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος, όπως ορίζεται στο διατακτικό, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων (άρθρο 178 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την από 30-5-2008 αγωγή.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγόμενους να καταβάλουν στον ενάγοντα το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και οκτώ λεπτών του ευρώ (32789,08), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα προσωρινά εκτελεστή.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των εναγομένων μέρος της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος, το οποίο ορίζει στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ
——————————-