Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου Αγωγή Αναγνώρισης Κυριότητας – Διόρθωση Ανακριβούς Πρώτης Εγγραφής

Αγωγή Αναγνώρισης Κυριότητας – Διόρθωση Ανακριβούς Πρώτης Εγγραφής

1.Εφαρμογή Διατάξεων του Βυζαντινορωμαικού Δικαίου στις κληρονομικές Σχέσεις

2.Αγωγή Αναγνώρισης Κυριότητας Διόρθωση Ανακριβούς Πρώτης Εγγραφής

3.Κλήση του Ελληνικού Δημοσίου στην 6η Τάξη λόγω ελλείψεως ετέρων Κληρονόμων Δημόσιο Κτήμα

4.Διενέργεια πράξεων Νομής από τον Δωρεοδόχο (Επιτήρηση ακινήτου και εκμίσθωση αυτού)

5.Κτήση Κυριότητας του ακινήτου από τον εκκαλούντα με Παράγωγο τρόπο

6.Μη Κτήση κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου με Παράγωγο Τρόπο

 

  1. Αναιρετική Διαδικασία

κατ΄άρθρ 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ

 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας