facebook

1.Ακύρωση Αναγκαστικής Εκτέλεσης ως Μέτρο Εξαιρετικής Σκληρότητας

Ως λόγος ανακοπής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ άρθρον 933 ΚΠολΔ, μπορεί νομίμως να στοιχειοθετηθεί η προφανής αντίθεση της επισπευδόμενης διαδικασίας στα αντικειμενικά όρια της καλής πίστης ή των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

 

Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος μπορεί να θεωρηθεί και η τυχόν ύπαρξη δυσαναλογίας μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου εκτέλεσης και του επιδιωκόμενου σκοπού. Στην περίπτωση της αναγκαστικής κατάσχεσης αυτή δύναται να απειληθεί σημαντικά, εφόσον άλλα αντικείμενα που υπερκαλύπτουν το ποσό της εκτελούμενης αξίωσης είναι δεκτικά κατάσχεσης ή όταν άλλο πράγμα κυριότητας μικρότερης αξίας υπερκαλύπτει την απαίτηση του επισπεύδοντος.

 

Έκφανση της απαγόρευσης καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος αποτελεί νομίμως η αρχή της αναλογικότητας.

 

           Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ, 116, 933 ΚΠολΔ και 25 παρ. 3 του Συντάγματος προκύπτει ότι η πραγμάτωση με αναγκαστική εκτέλεση της απαίτησης του δανειστή κατά του οφειλέτη αποτελεί ενάσκηση ουσιαστικού δικαιώματος δημοσίου δικαίου. Συνεπώς, λόγο της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ μπορεί να αποτελέσει και η προφανής αντίθεση της επισπευδόμενης διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειμενικά όρια της καλής πίστης ή των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος, που θέτει η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ. Ως καταχρηστική μπορεί να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώματος, όταν η προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο οικονομικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος προκύπτει από την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε ή από τις περιστάσεις που μεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, τα οποία, χωρίς κατά νόμο να εμποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώματος, καθιστούν μη ανεκτή την άσκησή του κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου. Η καταχρηστική συμπεριφορά του φορέα του δικαιώματος εμφανίζεται υπό διάφορες μορφές, όπως με την ύπαρξη δυσαναλογίας μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου εκτέλεσης και του επιδιωκόμενου σκοπού. Περαιτέρω, ο περιορισμός της καταχρηστικής άσκησης της αξίωσης για αναγκαστική εκτέλεση εκδηλώνεται ως απειλή ακυρότητας της αναγκαστικής κατάσχεσης πράγματος του οφειλέτη αξίας δυσαναλόγως μεγαλύτερης από το ύψος της ουσιαστικής αξίωσης του επισπεύδοντος ή της κατάσχεσης ορισμένου πράγματος, όταν υπάρχουν άλλα αντικείμενα δεκτικά κατάσχεσης που υπερκαλύπτουν το ποσόν της εκτελούμενης αξίωσης ή όταν υπάρχει άλλο πράγμα κυριότητας του καθ’ ου μικρότερης αξίας, που υπερκαλύπτει την απαίτηση του επισπεύδοντος. Περαιτέρω, η αρχή της αναλογικότητας αποτελεί ιδιαίτερη έκφανση της αρχής της απαγόρευσης της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος.

 

Μον.Πρωτ……

Μην μένετε ανημέρωτοι

Για την πρόσβαση σας στην απόφαση και σε όλη την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ σχολιασμένη νομολογία

της Τ.Ν.Π. Ο Σόλων κάντε τώρα εδώ την εγγραφή σας.

Εάν επιθυμείτε να την δοκιμάστε πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας