Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου Ακύρωση Διαταγής Απόδοσης Χρήσης Μισθίου – Ανακοπή – Λόγοι

Ακύρωση Διαταγής Απόδοσης Χρήσης Μισθίου – Ανακοπή – Λόγοι

1.Ακύρωση Διαταγής Απόδοσης Χρήσης Μισθίου  Ανακοπή – Λόγοι
2. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των Διατάξεων του  Ουσιαστικού Δικαίου (άρθρα 574-576 ΑΚ και άρθρο 11 Ν. 4178/13)
3. Απόρριψη ως  Ουσιαστικά Αβάσιμης της ένστασης, περί μη υποχρέωσης προς καταβολή του συμφωνηθέντος Μισθώματος
4. Απορριπτέες οι Αιτιάσεις με την επίκληση της εκ Πλαγίου Παραβίασης των Διατάξεων Ουσιαστικού Δικαίου
5. Απορριπτέος λόγος Αναιρέσεως περί Παραβίασης των Διδαγμάτων της Κοινής Πείρας 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας