facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις Αλλαγές στις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. “Μπαίνουν” για πρώτη φορά εισοδηματικά κριτήρια

Αλλαγές στις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. “Μπαίνουν” για πρώτη φορά εισοδηματικά κριτήρια

“Τύπος και υπογραμμός” θα πρέπει να είναι ο κάθε οδηγός από εδώ και πέρα, εκτός και αν του περισσεύουν τα λεφτά ή… τα διπλώματα, καθώς ο νέος κ.ο.κ , εκτός από νέα τσουχτερά πρόστιμα, επιφέρει και αφαίρεση διπλώματος για παραβάσεις που μέχρι τώρα δεν προβλεπόταν.

Σύμφωνα και με τον Ελεύθερο Τύπο και το ρεπορτάζ της συναδέλφου Μαρίνας Ξυπνητού, το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις Μεταφορές για τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κατατέθηκε με περίπου τέσσερις μήνες καθυστέρηση αργά το βράδυ της Πέμπτης (08.03.2018) προβλέπει διακύμανση των προστίμων από 100 έως 600 ευρώ ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας των παραβάσεων.

Προβλέπεται επίσης κατάργηση της έκπτωσης του -50% του προστίμου για όσους το πληρώνουν εντός 10 ημερών αλλά και αφαίρεση διπλώματος για όσους πιάνονται να παρανομούν.

Οι τρεις κατηγορίες των παραβάσεων

Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο νόμου, οι παραβάσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τη χαμηλή επικινδυνότητα και οι οδηγοί θα πληρώνουν έως και 100 ευρώ, η δεύτερη κατηγορία αφορά τη μεσαία επικινδυνότητα και τα πρόστιμα ορίζονται μεταξύ 101-300 ευρώ και στην τρίτη, δηλαδή στην υψηλή επικινδυνότητα, το κόστος θα φτάνει τα 301-600 ευρώ.

Σε παραβάσεις όπως η χρήση κινητού χωρίς ακουστικά, η ζώνη ασφάλειας, το κράνος, η μεταφορά παιδιών χωρίς ασφάλεια (πλην προσπεράσεων φορτηγών που η ποινή είναι οι 30 μέρες χωρίς αφαίρεση πινακίδων την πρώτη φορά) προβλέπονται διοικητικά μέτρα που είναι η αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε έξι μήνες για τη χρήση κινητού και την ασφαλή μεταφορά παιδιών, ο παραβάτης θα πρέπει να επαναλάβει τις εξετάσεις οδήγησης.

“Καμπάνες” για συχνότητα παραβάσεων και αντικοινωνική συμπεριφορά

Προβλέπονται επίσης και δύο πρόσθετες κατηγορίες, η πρώτη αφορά την πολύ υψηλή συχνότητα και η δεύτερη την αντικοινωνική συμπεριφορά. Σε όλες αυτές τις παραβάσεις (πλην προσπεράσεων φορτηγών που η ποινή ορίζεται σε 30 μέρες χωρίς αφαίρεση πινακίδων την πρώτη φορά) προβλέπονται μηδενικά πρόστιμα, αλλά διοικητικά μέτρα, όπως η αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 60 ημέρες.

Εισοδηματικά κριτήρια

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο εισάγει την έννοια των εισοδηματικών κριτηρίων στην επιβολή προστίμων.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση μπορεί να επιτρέπεται, «προκειμένου τα επαπειλούμενα διοικητικά πρόστιμα να επιτελούν αποτελεσματικά την προληπτική και κυρωτική λειτουργία τους, να θεσπίζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με βάση τα οποία μπορεί να αυξάνεται το ύψος των προστίμων που προβλέπεται για τις ανωτέρω κατηγορίες παραβάσεων και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το τριπλάσιο του βασικού προστίμου».

Ασάφεια για τις προσαυξήσεις στα πρόστιμα

Ωστόσο, παραμένει «γκρίζα ζώνη» πώς ακριβώς θα τεθούν τα όρια και με ποιον τρόπο θα ορίζονται οι προσαυξήσεις στα πρόστιμα, αφού είναι τουλάχιστον δύσκολο να οριστεί η περιουσιακή κατάσταση ενός οδηγού που για παράδειγμα ανήκει σε ένα πολυμελές νοικοκυριό.

Επισημαίνεται πως μέχρι την έκδοση των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων ισχύει η κείμενη νομοθεσία (Ν. 2696/1999 και οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησης αυτής), με μειωμένα διοικητικά πρόστιμα κατά 40%.

Εξαιρούνται οι παραβάσεις που συνδέονται με κατανάλωση αλκοόλ, των παραβάσεων ερυθρού σηματοδότη και της πινακίδας P2, της τέλεσης αυτοσχέδιων αγώνων, της πλημμελούς σήμανσης εργασιών που εκτελούνται στις οδούς, καθώς και παραβάσεων των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης των οχημάτων. Τονίζεται πως αν ο οδηγός υποπέσει στις παραπάνω παραβάσεις 3 φορές σε διάστημα 5 ετών, τότε του αφαιρείται η άδεια οδήγησης για πάντα.

Οπως προβλέπει το υπουργείο Μεταφορών, καταργείται και η έκπτωση του 50% για όσους οδηγούς πληρώνουν εντός 10 ημερών το πρόστιμο που τους έχει καταβληθεί.

Αναλυτικά το πότε προβλέπεται απευθείας αφαίρεση διπλώματος

Ειδικότερα, προβλέπεται απευθείας αφαίρεση πινακίδων και άδειας οδήγησης για 60 ημέρες στις εξής περιπτώσεις:

• Χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς τη χρήση ακουστικών ή χωρίς την τοποθέτηση κινητού σε ειδική θέση για ανοιχτή ακρόαση.

• Παρεμπόδιση ραμπών διάβασης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) ή στάθμευσης σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ.

• Χρήση της λωρίδας εκτάκτου ανάγκης (ΛΕΑ).

• Παράβαση των διατάξεων για τη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους.

• Παράβαση των διατάξεων για τη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών.

• Ρίψη αντικειμένων ή ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως το τσιγάρο.

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται, επίσης, ότι κάθε πινακίδα κυκλοφορίας οχήματος που θα αφαιρείται, θα καταχωρίζεται μηχανογραφικά στο αρχείο, στο οποίο θα τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων της οικείας οργανικής μονάδας του υπουργείου Μεταφορών.

Τι προβλέπεται για τα ακίνητα οχήματα

Αναφορικά με τα οχήματα που είναι σε ακινησία, μετά την πάροδο 2 ετών η αρμόδια ΔΟΥ θα προβαίνει σε καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας τους. Σε περίπτωση αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων οχήματος, η αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας θα προβαίνει σε καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος με την πάροδο 2 ετών από τη λήξη του διοικητικού μέτρου της αφαίρεσης.

Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 45 του πολυνομοσχεδίου όσοι καταθέσουν ή έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας τους για διάστημα 2 συνεχόμενων ετών, τότε για να πραγματοποιήσουν άρση ακινησίας στο όχημά τους θα πρέπει να καταβάλουν παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 30 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται συγκεκριμένες βεβαιώσεις που θα παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Τέτοιες βεβαιώσεις είναι η έγκριση τύπου με την οποία ταξινομήθηκε ένα αυτοκίνητο, η ημερομηνία ταξινόμησης, η βεβαίωση από επίσημους αντιπροσώπους σχετικά με το ποιες ανακλήσεις έχουν γίνει, βεβαίωση του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης κ.ά. Θα χρειάζεται ακόμη και υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή, που θα δηλώνει ότι έχει λάβει υπόψη του όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία.

Στο υπουργείο Μεταφορών, όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός, θα δημιουργηθεί Ψηφιακό Μητρώο Οδικών Μεταφορών, στο οποίο θα καταγράφονται ψηφιακά, ανά επιχείρηση, τα οχήματα, οι οδηγοί, οι σχέσεις εργασίας κ.λπ.

Ποδήλατα

Την τοποθέτηση νέων φαναριών στο οδικό δίκτυο της χώρας μαζί με 23 καινούργιες πινακίδες (σ.σ.: μέχρι πρότινος υπήρχαν 6) και τη σταδιακή νομιμοποίηση κυκλοφορίας των ποδηλατών μέσα σε όλες τις λεωφορειολωρίδες περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών.

Μάλιστα, προβλέπεται συνεργασία του ΥΠΟΜΕΔΙ και των ΟΤΑ για να δημιουργήσουν ένα ενιαίο σχέδιο προκειμένου οι οδηγοί αυτοκινήτων και ποδηλάτων να εναρμονιστούν σε ένα διαφορετικό σύστημα.

Κάθε δήμος, μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου, θα πρέπει να εφαρμόσει ένα πλάνο με το οποίο θα φτιάξει σηματοδότηση για τους υπάρχοντες ποδηλατοδρόμους. Για όσες όμως περιοχές δεν έχουν (σ.σ.: ποδηλατοδρόμους), επιβάλλεται να εγκαταστήσουν έστω πινακίδες και φανάρια και οι οδηγοί ποδηλάτων να κινούνται νόμιμα πια στις λεωφορειολωρίδες.

Αυστηροποιούνται, επίσης, τα κριτήρια για τους οδηγούς που μεταφέρουν μαθητές. Αναλυτικά, θεσπίζεται ενιαίο όριο ηλικίας στα 55 έτη για οδηγούς λεωφορείων στο πλαίσιο του έργου μεταφοράς μαθητών.

Το ηλικιακό όριο θα επιτρέπεται να παραταθεί μέχρι το 65ο έτος. Προϋπόθεση όμως είναι ανά πενταετία να διεξάγονται ιατρικές εξετάσεις, δοκιμασία προσόντων (πρακτική εξέταση στο δρόμο) και έλεγχος συμπεριφοράς.

Αλλαγές προβλέπονται και για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, για τα οποία θεσπίζονται μηχανισμοί ελέγχου, με στόχο την καταπολέμηση των παράνομων κυκλωμάτων.

Τέλος από τους δρόμους οι «γουρούνες»

Αλλαγές και για τις «γουρούνες» φέρνει το άρθρο 31 του νομοσχεδίου, αφού ορίζει πως οι τετράτροχες μοτοσικλέτες με κινητήρες έως 125 κυβικά δεν επιτρέπεται πλέον να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωμένες οδούς αλλά θα επιτρέπεται να τις διασχίζουν μόνο κάθετα.

Παράλληλα, το άρθρο 31 ξεκαθαρίζει πως αν εκμισθωθεί «γουρούνα» σε πρόσωπο που δεν έχει απαιτούμενη άδεια οδήγησης, τότε επιβάλλεται στον εκμισθωτή, στο μισθωτή και στον οδηγό, αν ο τελευταίος επίσης δεν έχει άδεια οδήγησης, πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής θα επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και κατάσχεση της «γουρούνας».

Πηγή : https://www.newsit.gr