Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου Ανάκληση Δωρεάς λόγω Αχαριστίας και βαρέος παραπτώματος του Δωρεοδόχου (άρθρo 505 ΑΚ)

Ανάκληση Δωρεάς λόγω Αχαριστίας και βαρέος παραπτώματος του Δωρεοδόχου (άρθρo 505 ΑΚ)

1.Ανάκληση Δωρεάς λόγω Αχαριστίας και βαρέος παραπτώματος του Δωρεοδόχου (άρθρo 505 ΑΚ)

 

2.Ένσταση Εναγομένης Δωρεοδόχου περί μη ανακλήσεως της δωρεάς γιατί  έγινε από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευγνωμοσύνης – Απορριπτέα

.

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας