Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

esd-demo

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ποια είναι τα νέα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση σωματικής βλάβης και υλικής ζημιάς

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας