Αρχική Νομολογία Δικονομικά φλέγοντα θέματα Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που έλαβε υπόψη της την άδεια ικανότητας ξένου κράτους εγγράφου που δεν είχε γίνει νόμιμη επίκληση

Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που έλαβε υπόψη της την άδεια ικανότητας ξένου κράτους εγγράφου που δεν είχε γίνει νόμιμη επίκληση

Αναίρεση κατ΄ άρθρ. 559 αρ. 11 περ. β ΚΠολΔ Όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν ή δεν έγινε σαφής και ορισμένη επίκλησή τους (εν προκειμένω άδεια ικανότητας Ξένου κράτους -Αυστραλία)

 

Αναίρεση κατ΄ άρθρ. 559 αρ. 11 περ. β ΚΠολΔ

Όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν ή δεν έγινε σαφής και ορισμένη επίκλησή τους (1)

(εν προκειμένω άδεια ικανότητας Ξένου κράτους -Αυστραλία)

 

 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας