facebook
Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί θανατώσεως προσώπου Αναιρετική Διαδικασία Ψυχική Οδύνη & Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932) Αναιρετέα η απόφαση που έλαβε υπόψη της την περιουσιακή – κοινωνική κατάσταση της Ασφαλιστικής εταιρίας (1) Απόφ. ΑΠ 716/2008

Αναιρετική Διαδικασία Ψυχική Οδύνη & Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932) Αναιρετέα η απόφαση που έλαβε υπόψη της την περιουσιακή – κοινωνική κατάσταση της Ασφαλιστικής εταιρίας (1) Απόφ. ΑΠ 716/2008

Αναιρείται κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ Εφετειακή απόφαση που έλαβε υπόψη της κατά την επιδίκαση χρηματική ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης την περιουσιακή κατάσταση της ασφαλιστικής εταιρίας, της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, αλλά και την μη υπάρχουσα κοινωνική κατάσταση αυτής, αφού δεν είναι φυσικό πρόσωπο. 
Ωσαύτως γίνεται δεκτός και ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως κατ΄άρθρ. 559 αρ. 8 και 19 καθότι στην απόφασή του το εφετείο δεν παρέθεσε καμία αιτιολογία (απέρριψε σιωπηρά), και δεν έλαβε υπόψη τον ισχυρισμό της αναιρεσείουσας (ασφαλιστικής εταιρίας) περί μη νομιμοποιήσεως του αναιρεσιβλήτου (παθόντος), ασφαλισμένου του ΙΚΑ να ζητήσει τις δαπάνες ιατρικής περιθάλψεως και απωλείας εισοδήματος, οι οποίες καλύπτονται από τον ως άνω ασφαλιστικό του φορέα και οι οποίες μεταβιβάστηκαν αυτομάτως σ΄ αυτόν (ασφαλιστικό φορέα) 

Σχόλια & Παρατηρήσεις

1) Ψυχική Οδύνη & Ηθική Βλάβη 

Η ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ όταν υπάρχει συνευθυνομένη Ασφαλιστική εταιρεία, της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, δεν λαμβάνεται υπ΄ όψει η οικονομική της κατάσταση, ως στοιχείο του προσδιορισμού της ψυχικής οδύνης. Όμως η ασφαλιστική κάλυψη του ασφαλισμένου, επαυξάνει την οικονομική του δυνατότητα και θα συνεκτι μηθεί για τον προσδιορισμό της καταβλητέας από αυτόν χρηματικής ικανοποιήσεως (αναφέρονται παραπομπές σε Συγγραφείς Ημεδαπής και Αλλοδαπής και στην Εφ Αθην 14234/1987 Ελ Δικ 30.119 όπου και εκεί παραπομπές σε ξένη Βιβλιογραφία). Εφ.Αθ. 6858/1990 ΕΣυγκΔ 1993/102.
Η σχετική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας στον καθορισμό του ύψους της οφειλόμενης χρηματικής ικανοποιήσεως δεν υπόκειται στον έλεγχο του Ακυρωτικού. 
Όταν το δικαστήριο καλείται να προβεί σε προσδιορισμό εύλογης χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης στα πλαίσια της Α.Κ. 932, δεν εφαρμόζει την αρχή της αναλογικότητας, αλλά τη σχετική νομοθετική διάταξη. 
Επομένως δικαστική απόφαση που δεν προβαίνει σε καθορισμό εύλογης χρηματικής ικανοποιήσεως δεν είναι αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας, αλλά υπόκειται σε έλεγχο με τα εκάστοτε επιτρεπόμενα ένδικα μέσα. Συνεπώς το καθορισθέν από το δικαστήριο της ουσίας ποσό χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, εφόσον δεν διαπιστώνεται υπέρβαση απ\\\\\\\\\\\\\\\’ αυτό των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας, δεν ελέγχεται για ευθεία ή εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως του άρθρου 932 ΑΚ. ΑΠ 634/2007 ΣΕΣυγκΔ 2007/473.

Το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, εισάγοντας ως νομικό κανόνα την «αρχή της αναλογικότητας», επιβάλλει σε όλα τα κρατικά όργανα, συνεπώς και τα δικαιοδοτικά, κατά τη στάθμιση των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να λαμβάνουν υπόψη τους την εκάστοτε αντιστοιχία μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και του σκοπού που επιδιώκεται εκάστοτε. Έτσι, σε περίπτωση προσδιορισμού του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, το δικαστήριο της ουσίας δεν πρέπει μεν να υποβαθμίζει την απαξία της πράξεως επιδικάζοντας χαμηλό ποσό όμως συγχρόνως δεν πρέπει, με ακραίες εκτιμήσεις, να καταλήγει σε εξουθένωση του ενός μέρους και αντίστοιχο υπέρμετρο πλουτισμό του άλλου, διότι τούτο υπερακοντίζει της τρωθείσας δια της αδικοπραξίας κοινωνικής ειρήνης. Μον.Πρ.Αλεξανδ. 160/2006 ΣΕΣυγκΔ 2008/249.