facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις Ανοίγει η πλατφόρμα για την πρακτική 2.400 ασκούμενων δικηγόρων στα δικαστήρια της χώρας

Ανοίγει η πλατφόρμα για την πρακτική 2.400 ασκούμενων δικηγόρων στα δικαστήρια της χώρας

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 260x95
Ανοίγει η πλατφόρμα για την πρακτική 2.400 ασκούμενων δικηγόρων στα δικαστήρια της χώρας
Για 12 μήνες στην πηγή των εξελίξεων, δηλαδή τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας, θα βρεθούν περί τους 2.400 ασκούμενους δικηγόρους που με βάση το πρόγραμμα που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, θα έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους στους χώρους απονομής δικαιοσύνης. Παράλληλα το ίδιο πρόγραμμα περιλαμβάνει και 6μηνη άσκηση (συνολικά δηλαδή 18 μήνες) στα δικηγορικά γραφεία. Η πλατφόρμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την υποβολή των αιτήσεων ανοίγει άμεσα.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 27.268.100 και οι
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: 2.400 Ασκούμενοι για 18 μήνες άσκηση
Η αποζημίωση ασκούμενου είναι 600 € μηνιαίως
Ήδη εκδόθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΚΥΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) Ανοίγει η πλατφόρμα για 2.400 ασκούμενους δικηγόρους στα δικαστήρια
Ο σκοπός
Ουσιαστικά με το πρόγραμμα επιδιώκεται η υποβοήθηση της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης αποφοίτων νομικών σχολών και η δυνατότητα να ασκήσουν μελλοντικά το επάγγελμα του δικηγόρου.
Οι ασκούμενοι δικηγόροι θα ασκούνται για συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στο σύνολο των Εφετείων, Πρωτοδικείων, Ειρηνοδικείων και Εισαγγελιών της χώρας καθώς και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και το Ελεγκτικό Συνέδριο κλπ , όπως οι φορείς αυτοί προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Στη συνέχεια, η 6μηνη πρακτική άσκηση θα ολοκληρωθεί σε δικηγορικά γραφεία, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται.
Η ομάδα στόχος αποτελείται από νέους δικηγόρους αποφοίτους Νομικών Σχολών κάποιοι εκ των οποίων βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική ή και κοινωνική θέση με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στην πραγματοποίηση της 18μηνης πρακτικής άσκησης. Η επιλογή θα γίνει με βαθμολόγηση ειδικά σχεδιασμένων κριτηρίων επιλογής. (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) Ανοίγει η πλατφόρμα για 2.400 ασκούμενους δικηγόρους στα δικαστήρια
Που θα γίνεται
 
Η άσκηση θα παρέχεται στη γραμματεία του εκάστοτε Δικαστηρίου και υπό την κατεύθυνση του προϊστάμενου δικαστικού λειτουργού και μπορεί να συνοδεύεται από παρακολούθηση σεμιναρίων που οργανώνονται από τις δικαστικές αρχές όπου υπηρετούν και από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. Με τον τρόπο αυτό και μετά την ολοκλήρωση της δικαστηριακής τους άσκησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να προσφέρουν περισσότερο ποιοτικές και ουσιαστικές υπηρεσίες προς τους πολίτες της χώρας, τους εντολείς τους.
Στη συνέχεια θα υπάρχει μέριμνα για την κατανομή των ασκούμενων σε δικηγορικά γραφεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, με κριτήρια που θα οδηγούν στην επιλογή του δικηγορικού γραφείου που εξυπηρετεί τις ανάγκες του ασκούμενου. Η πρακτική άσκηση στα δικηγορικά γραφεία θα έχει διάρκεια 6 μήνες και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η 18μηνη υποχρεωτική περίοδος και ο ασκούμενος μπορεί να αποκτήσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η κατανομή των ασκούμενων στους Δικαστικούς Φορείς θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες υποστήριξης των κατά τόπους φορέων υποδοχής. Ανοίγει η πλατφόρμα για 2.400 ασκούμενους δικηγόρους στα δικαστήρια
 
BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 260x95
Όφελος
Το όφελος για τους ασκούμενους δικηγόρους είναι διττό, καθώς από τη μια πλευρά αποκομίζουν χρήσιμες νομικές γνώσεις για την ελληνική νομοθεσία και νομολογία και αποκτούν πολύτιμη γνώση για τις διαδικασίες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών και ταυτόχρονα αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία ασκούμενοι σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες.
Η υλοποίηση της Πράξης κρίνεται αναγκαία καθώς οι θέσεις που παρέχουν τα δικηγορικά γραφεία σε αποφοίτους νομικών σχολών προκειμένου να κάνουν την υποχρεωτική 18μηνη άσκησή τους για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου υπολείπονται της ζήτησης. Ως εκ τούτου, νέοι απόφοιτοι εκ των οποίων βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική ή/ και κοινωνική θέση παραμένουν ανενεργοί περιμένοντας αρκετό διάστημα για να βρουν θέση πρακτικής άσκησης και πολύ συχνά δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
Επιπλέον, η υλοποίηση της εν λόγω Πράξης , εκτιμάται ότι θα συμβάλλει:
• στην αναβάθμιση της επαγγελματικής δεξιότητας των δικηγόρων, μέσω της πρακτικής άσκησης,
• στην ενίσχυση της συμμετοχής και άλλων επιχειρήσεων στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης (δικηγορικά γραφεία)
• στην καταπολέμηση της διαρροής πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης το οποίο λόγω δυσχερών συνθηκών δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει το απαιτούμενο 18μηνο πρακτικής άσκησης, και
• στην είσοδο των ωφελούμενων στην ενδεικνυόμενη αγορά εργασίας. Η υλοποίηση της εν λόγω Πράξης, η οποία αφορά σε χρηματοδότηση 2.400 θέσεων πρακτικής άσκησης αποφοίτων νομικών σχολών, βάσει χαρτογράφησης αναγκών των αποφοίτων και κοινωνικών κριτηρίων επιλογής, αναμένεται να αμβλύνει τις προαναφερόμενες δυσμενείς επιπτώσεις. Ανοίγει η πλατφόρμα για 2.400 ασκούμενους δικηγόρους στα δικαστήρια
Αντικείμενο της Πράξης
Για την υλοποίηση της Πράξης ακολουθούνται μία σειρά ενεργειών όπως περιγράφονται στη συνέχεια.
• Γίνεται αποτύπωση των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας και καταγραφή των στοιχείων επικοινωνίας των αρμόδιων για τα θέματα των θέσεων Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων νομικών σχολών. Δημιουργείται πλήρη λίστα με τον αριθμό των θέσεων Πρακτικής Άσκησης ανά Δικαστήριο ή Εισαγγελία, στις οποίες θα μπορούν να διεκδικήσουν οι ωφελούμενοι ασκούμενοι δικηγόροι στα πλαίσια της Πράξης, για να κάνουν το πρώτο 12μηνο της Πρακτικής τους Άσκησης. Αντιστοίχως μέσω των δικηγορικών συλλόγων θα δημιουργηθεί πλήρης λίστα των Δικηγορικών Γραφείων για άσκηση δικηγόρων μέσω της πράξης
• Δημιουργείται ο οδηγός υλοποίησης που αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποσαφήνιση του τρόπου διαχείρισης της Πράξης.
• Ο Οδηγός υλοποίησης δύναται να τροποποιείται καθ’ όλη την διάρκεια του Έργου ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες προσαρμογής σε αυτό.
• Δημιουργείται το πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων. Η υποβολή των αιτήσεων των συμμετεχόντων θα γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτύου από τους υποψηφίους-χρήστες και θα μπορεί να εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων χρηστών σε αποδεκτούς χρόνος απόκρισης.
• Το Πληροφοριακό Σύστημα υποβολής αιτήσεων θα δια λειτουργεί με τα ΟΠΣ Ολομέλειας και τα μητρώα ασκούμενων μέσω των οποίων θα γίνεται η πιστοποίηση της ιδιότητας του ασκουμένου, καθώς και τα δεδομένα τα οποία έχουν καταχωρηθεί από τις υπηρεσίες των Δικηγορικών Συλλόγων όπως ΑΦΜ
• ΑΜΚΑ
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
• ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
• ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
• ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ
• ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
• ΙΒΑΝ
• ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
• ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
• Κατάσταση αναπηρίας του υποψηφίου ή συγγενή πρώτου βαθμού (τέκνο ή σύζυγος με τουλάχιστον τετραετή διάρκεια έγγαμου βίου) με ποσοστό αναπηρίας ≥ 50% (επισύναψη πιστοποιητικού αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση που δηλώνεται η αναπηρία τρίτου) (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Ανοίγει η πλατφόρμα για 2.400 ασκούμενους δικηγόρους στα δικαστήρια
• Υποψήφιος – δικαιούχος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) (επισύναψη βεβαίωσης λήψης ΚΕΑ) (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
• Το Πληροφοριακό Σύστημα υποβολής αιτήσεων, θα δια λειτουργεί με τα ΟΠΣ Ολομέλειας και θα πιστοποιεί την ιδιότητα του Δικηγόρου – ΔΕ, και θα ενημερώνει το Σύστημα Αιτήσεων του ΥπΔικ, με τα στοιχεία των δικηγόρων – ΔΕ που είναι αναγκαία για την λειτουργία του προγράμματος όπως:
• ΑΦΜ
• ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ (ανάλογα αν πρόκειται για δικηγόρο ή εταιρία)
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
• ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
• ΚΙΝΗΤΟ
• ΑΡΙΘΜΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
• ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
• Το πληροφοριακό σύστημα θα εξάγει πίνακα αποτελεσμάτων για την επιλογή και τοποθέτηση των υποψηφίων στους αντίστοιχους φορείς με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης
• Συντονίζεται και υλοποιείται το αντικείμενο της Πράξης με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του Έργου. Ανοίγει η πλατφόρμα για 2.400 ασκούμενους δικηγόρους στα δικαστήρια
 
AAAAA ΝΕΟ ΓΙΑ NEWSLETTER gia site 41 1
Συγκεκριμένα:
 
• Διενεργείται η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων διασφαλίζοντας την αντικειμενικότητα και διαφάνεια σε όλα τα στάδια επιλογής. Καταρτίζονται και τηρούνται καταστάσεις επιτυχόντων, επιλαχόντων αλλά και απορριπτέων αιτήσεων. Γίνεται αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων.
• Παραδίδονται σε κατάλληλο ηλεκτρονικό μορφότυπο (π.χ. σε μορφή .xml αρχείου) στην ΕΔ ΕΣΠΑ όλα τα απαραίτητα στοιχεία των ωφελούμενων. Καταχωρούνται στις βάσεις δεδομένων που απαιτούνται σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Έργου, τηρώντας το θεσμικό πλαίσιο των προσωπικών δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Ο.Π.Σ. ΕΣΠΑ, Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, Απογραφικά Δελτία Ωφελουμένων κ.λπ.
• Εντοπίζονται αποκλίσεις ή νέοι κίνδυνοι και υποβάλονται εισηγήσεις για εφαρμογή προληπτικών ή / και διορθωτικών ενεργειών.
• Εκδίδονται στατιστικά στοιχεία σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Έργου.
• Γίνεται διαχείριση καθημερινών εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου.
• Διενεργούνται σε συνεργασία με την ΕΔ ΕΣΠΑ δειγματοληπτικοί έλεγχοι και επιτόπιες επαληθεύσεις.
• Τηρείται μηχανογραφημένο λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης Έργου, ώστε να παραδίδονται ή / και να καταχωρούνται σε κατάλληλο μορφότυπο όλες οι λογιστικές καταστάσεις που αφορούν στις χρηματοροές του Έργου.
• Ελέγχονται τα παρουσιολόγια ώστε να γίνεται ορθή κατανομή του επιδόματος πρακτικής άσκησης για κάθε ωφελούμενο. Ανοίγει η πλατφόρμα για 2.400 ασκούμενους δικηγόρους στα δικαστήρια
• Διαβιβάζεται στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ σε μηνιαία συχνότητα η τελική κατανομή του επιδόματος πρακτικής άσκησης αφού έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί τα αναγραφόμενα στοιχεία.
• Τηρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του Οικονομικού Αντικειμένου σε ξεχωριστό φάκελο ανά ωφελούμενο.
• Λαμβάνονται αποφάσεις για ειδικά τεχνικά, οικονομικά ή επιχειρησιακά θέματα ή προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες υλοποίησης και εφαρμογής των επιμέρους όρων του κυρίως έργου όπως και για πιθανές βελτιώσεις ή αναθεωρήσεις στο σχεδιασμό υλοποίησης του Έργου
• Πραγματοποιούνται συναντήσεις με σκοπό το συντονισμό των ενεργειών και την έγκαιρη υλοποίηση του Κυρίως Έργου και την αποφυγή προβλημάτων.
• Πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι προετοιμασίας στα μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών, τυχόν τροποποιήσεις Τεχνικών Δελτίων, Συμβάσεων καθώς και τυχόν απαραίτητες επιτόπιες της εύρυθμης λειτουργίας του Έργου
 
 
 
 
Πηγή: dikastiko.gr