Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου Αντισυνταγματική η επιβολή τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές.

Αντισυνταγματική η επιβολή τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές.

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 260x95

                  Ιατρική αμέλεια

Αντισυνταγματικότητα του αγωγόσημου.

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 260x95

Αντισυνταγματική η επιβολή τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές.

άρθρ. 42 Ν.4640/2019

Δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου καθώς τυγχάνει αντισυνταγματική η επιβολή τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές (άρθρο 42 του Ν. 4640/2019] που εισάγονται προς συζήτηση, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, μετά την 1/1/2020, είτε ασκήθηκαν ως τέτοιες, είτε ως καταφηφιστικές και τράπηκαν σε αναγνωριστικές μετά την ημερομηνία αυτή, ως αντίθετη στις αρχές του κράτους δικαίου καθιστώντας οικονομικά δυσβάσταχτη την προσφυγή στη Δικαιοσύνη και στερώντας στο διάδικο το δικαίωμα πλήρους και   αποτελεσματικής   δικαστικής   προστασίας (ΠΠΠατρ 94/2020, ΤΝΠ Νόμος).

Επιρροή αμετάκλητης αθωωτικής ποινικής αποφάσεως επί της αστικής διαφοράς

Επειδή η διάγνωση της προκείμενης διαφοράς, εξαρτάται από την κρίση της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με το εάν το τεκμήριο αθωότητας έχει εφαρμογή και ενώπιον του Δικαστηρίου που επιλαμβάνεται των αστικών αξιώσεων του παθόντος ή εάν το Δικαστήριο τούτο έχει το δικαίωμα να καταλήξει, μετά από αποδείξεις και με πλήρως αιτιολογημένη δικανική κρίση, συνεκτιμώντας και την αθωωτική ποινική απόφαση, σε διαφορετικό αποδεικτικό πόρισμα, συντρέχει νόμιμη περίπτωση αναβολής, κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ, της συζήτησης της υπόθεσης, εωσότου εκδοθεί οριστική απόφαση για το άνω ζήτημα από την Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επιφυλασσόμενου του Δικαστηρίου να αποφανθεί επί της βασιμότητας των ισχυρισμών των διαδίκων με την έκδοση της οριστικής του απόφασης ως προς όλες τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις κατ’ άρθρο 308 παρ. 2 ΚΠολΔ.

«Εν προκειμένω συνεπεία της αμελούς συμπεριφοράς των εναγομένων ιατρών δεν έλαβε χώρα έγκαιρη, άμεση και σε πρώιμο στάδιο αντιμετώπιση της προκαρκινωματώδους αρχικά βλάβης αλλά το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε σε όψιμο στάδιο όταν πλέον είχε εμφανιστεί καρκίνος του ενδομητρίου. Εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής δεν ήταν δυνατό να αποφευχθεί η επέμβαση της υστερεκτομίας και εξαίρεσης των εξαρτημάτων. Το γεγονός αυτό το οποίο οφείλεται στην αμέλεια των εναγομένων σύφωνα με την ενάγουσα, της προκάλεσε ηθική βλάβη και σοβαρότατη αναπηρία που επιδρά στο μέλλον της καθώς την ανάγκασε να εγκαταλείψει σε νεαρή ηλικία το όνειρο της μητρότητας».

 

ΑΠΟΦ…..

AAAAA ΝΕΟ ΓΙΑ NEWSLETTER gia site 41 1

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας