Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί θανατώσεως προσώπου Ψυχική Οδύνη Επεδικάσθησαν 30.000ε στην σύζυγο του θανόντος Ανά 15.000ε σε καθένα από τα τέκνα ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ.40

Ψυχική Οδύνη Επεδικάσθησαν 30.000ε στην σύζυγο του θανόντος Ανά 15.000ε σε καθένα από τα τέκνα ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ.40

Αποζημίωση επί Θανατώσεως Προσώπου
Ψυχική Οδύνη
Επεδικάσθησαν
30.000 ευρώ στην σύζυγο του θανόντος Ανά 15.000 ευρώ σε καθένα από τα τέκνα Ανά 5.000 ευρώ σε καθένα από τα εγγόνια

Απόφ. Πολ.Πρωτ.Ξάνθης 101/2004 Πρόεδρος: Γραμμάτια Μίχου Εισηγητής: Ελένη Τοπούζη
Δικηγόροι:Ιωάννης Παπαχριστόπουλος Χρήστος Πατούνος Σταματία Μπάρτζου – Βαοιλική Ζαλίδα