facebook
Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί σωματικών βλαβών Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας ΑΚ 931 – 30.000 ευρώ – Σεξουαλικά Προβλήματα (2) Απόφ. Μον.Πρ.Αθ. 2990/2006 ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΕΛ.502

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας ΑΚ 931 – 30.000 ευρώ – Σεξουαλικά Προβλήματα (2) Απόφ. Μον.Πρ.Αθ. 2990/2006 ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΕΛ.502

Η υπάρχουσα λειτουργική κατάσταση της παθούσας, (αναπηρία 55-65%) σύμφωνα και με σχετική γνωμάτευση ορισθέντος πραγματογνώμονος, κρίνεται ότι θα έχει επίπτωση στο μέλλον της παθούσας καθότι Θα είναι αδύνατο να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις παρατεταμένης ορθοστασία και σκαριφήματος που επιβάλει η εργασία της πωλήτριας υποδημάτων που έκανε η ενάγουσα προ του τραυματισμού της.
Εξάλλου, ο διορισθείς πραγματογνώμων χειρουργός γυναικολόγος μαιευτήρας αναφέρει στην έκθεσή του ότι παρατηρείται δυσμορφία και ασυμμετρία του αιδοίου λόγω της μεγάλης διάστασης της ηβικής σύμφυσης μεγέθους 6-7 εκατοστών, που επιδρά αρνητικά, αποτρεπτικά και ανασταλτικά για την περαιτέρω σεξουαλική ζωή της παθούσας ενάγουσας.
Εκ των ανωτέρω κρίθηκε ότι θα επηρεασθεί δυσμενώς το μέλλον της παθούσας καθώς και η επαγγελματική και οικονομική της εξέλιξη, καθώς επίσης και την προσωπική της ζωή, αφού όπως προκύπτει Θα έχει προβλήματα στη σεξουαλική της ζωή. Πρέπει, λοιπόν, εκτός της ικανοποίησης της ηθικής βλάβης να επιδικασθεί σε αυτήν ιδιαίτερη αποζημίωση κατά το άρθρο 931 ΑΚ, η οποία μετά τη συνεκτίμηση όλων των προαναφερομένων λόγων πρέπει να ανέλθει στο ποσό των 30.000 ευρώ.

Σχόλια Παρατηρήσεις

2) βλ. Σεξουαλική Ανικανότητα βλ. σχετικά ‘Αρθρα-Απόψεις Ον.Ονουφριάδη «Η σημασία και ο ρόλος της Ανικανότητος προς Συνουσίαν στις Αποζημιώσεις των παθόντων εκ Τροχαίων Ατυχημάτων. Ποία τα εντεύθεν ψυχικά τραύματα και οι εξ αυτών δυσμενέστατες (καταστροφικές) επιδράσεις, επί του παρόντος και του μέλλοντος του ζεύγους των παθόντων, αλλά και των συναθρώπων του περιβάλλοντος του. Συνοπτική Παρουσίαση Νομολογίας. ΣΕΣυγκΔ 2002/258
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ του εις ΤΡΟΧΑΙΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Γίνεται ΔΕΚΤΗ η ΑΓΩΓΗ για ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ του, τόσον του παθόντος, όσον και της ΣΥΖΥΓΟΥ του, γιατί ματαιώθηκε η σεξουαλική της ζωή και, λόγω του αυτοκινητιστικού ατυχήμάτος σε βάρος του συζύγου της, αδυνατεί πλέον να έχει με αυτόν οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή. Και ναι μεν κατ” άρθρ 299 ΑΚ επί αδικοπραξίας, ο παθών δικαιούται εύλογης χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω Ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας της τιμής ή της αγνοίας του ή του στερήθηκε η ελευθερία του. ΟΜΩΣ, ΚΑΙ η ΣΥΖΥΓΟΣ Θεωρείται ότι έχει υποστεί ΑΜΕΣΗ Ηθική Βλάβη, αφού από την ανικανότητα αυτή του συζύγου της, επέρχεται, στην ίδια τη σύζυγο, ΑΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, που τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με την αδικοπραξία και δεν προσβάλλεται μόνο το ατομικό δικαίωμά της για σεξουαλική απόλαυση με τον σύζυγο, αλλά το ακόμη σπουδαιότερο, το να αποκτήσει τέκνα, δικαιώματα δηλαδή, τα οποία αποτελούν την έκφραση και το περιεχόμενο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του ατόμου, που το άρθρο 9 παρ. 1 του Συντάγματος ονομάζει απαραβίαστα. Σύμφωνα με αυτές τις σκέψεις, η αγωγή της συζύγου κατά των εναγομένων, για ηθική βλάβη, γιατί οριστικά ματαιώθηκε η σεξουαλικότης ζωή, λόγω του αυτοκινητικού ατυχήματος σε βάρος του συζύγου της, με συνέπεια πλέον και η ίδια να αδυνατεί, να έχει με αυτόν οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή, είναι νόμω βάσιμη και όχι ενεργητικά ανομιμοποίητη. Εφ.Αθ. 6055/1989 ΣΕΣυγκΔ 2002/260
Σχετικά με τραυματισμούς που προκαλούν σεξουαλικά προβλήματα βλ. Εφ.Αθ. 1799/2001 ΣΕΣυγκΔ 2002Ι302. …