Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί σωματικών βλαβών Αποζημίωση επί Σωματικής Βλάβης Αποθετική Ζημία Γουνοποιού ΤΕΥΧΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΣΕΛ.110

Αποζημίωση επί Σωματικής Βλάβης Αποθετική Ζημία Γουνοποιού ΤΕΥΧΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΣΕΛ.110

Απόφ.Εφ.Δυτ.Μακεδ. 172/2005
Πρόεδρος: Μίμμης Γραμματικούδης 
Εισηγήτρια: Πατρούλα Ντάσκα
Δικηγόροι: Ηρακλής Κίτσος – Μενέλαος Τζέλης
Λόγω της φύσεως του τραυματισμού (κάταγμα επιγονατίδων και πτέρνας) α ενάγων δεν μπορούσε να ασκήσει το επάγγελμά του, λαμβανομένου υπόψη 
του επαγγέλματός του που απαιτεί το χειρισμό με τα πόδια της συγκεκριμένης μηχανής που χρησιμοποιείται για τη συρραφή δερμάτων. …