Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί σωματικών βλαβών Αποθετική Ζημία φοιτητή που περιέρχεται σε αδυναμία μελλοντικής εξάσκησης του επαγγέλματός του εξαιτίας μετατραυματικής επιληψίας

Αποθετική Ζημία φοιτητή που περιέρχεται σε αδυναμία μελλοντικής εξάσκησης του επαγγέλματός του εξαιτίας μετατραυματικής επιληψίας