facebook

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α., αφού έλαβε υπόψη τα εξής δεδομένα:

(α) ότι ενόψει της λήξης της τριετούς διάρκειας σύμβασης του ΔΣΑ με την Τράπεζα Πειραιώς την 31.12.2022, ο ΔΣΑ προκήρυξε δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, στον οποίο κλήθηκαν να λάβουν μέρος όλες οι συστημικές Τράπεζες,

(β) ότι στον άνω διαγωνισμό προσφορά υπέβαλε μόνο η Τράπεζα Πειραιώς,

(γ) ότι η υπογραφή σύμβασης με την συγκεκριμένη Τράπεζα ήταν, κατά συνέπεια, μονόδρομος προκειμένου να υπάρξει Τραπεζικός Συνεργάτης για να λειτουργούν συγκροτημένα και με το μικρότερο δυνατό κόστος όλες οι οικονομικές συναλλαγές του Συλλόγου (πληρωμή μισθοδοσίας, καταβολή μερισμάτων, εξόφληση προμηθευτών έκδοση γραμματίων προείσπραξης, λειτουργία portal κοκ),

(δ) ότι η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο επιχειρηματικής απόφασης, εκχώρησε τη διαχείριση των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών σε τρίτη πολυεθνική εταιρεία, η οποία επέβαλε υπέρογκες χρεώσεις στις σχετικές συναλλαγές, πρακτική που ακολουθούν εξάλλου ήδη όλες οι Τράπεζες στην Ελλάδα και αφορά όλους τους συναλασσόμενους, στα πλαίσια μιας νέου τύπου εναρμονισμένης πρακτικής,

(ε) ότι καμία επιβάρυνση δεν προκύπτει για τους συναδέλφους, ούτε για τις συναλλαγές μέσω Portal Olomeleia για την έκδοση γραμματίων προείσπραξης και μεγαρόσημων ούτε για τις ακυρώσεις αυτών. Η όποια χρέωση επιβαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Portal Olomeleia, δηλαδή έναν αυτοτελή λογαριασμό, πλήρως ανταποδοτικό, που δεν σχετίζεται με τα οργανικά έσοδα/έξοδα του ΔΣΑ.

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

1. Καταγγέλλει και καταδικάζει τις εν λόγω sui generis εναρμονισμένες πρακτικές, που εν τοις πράγμασι φαλκιδεύουν την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης (e-Justice), η οποία μάλιστα «διαφημίζεται» και από την Πολιτεία, καθόσον η αύξηση της δαπάνης χρήσης κάρτας για την έκδοση γραμματίου προείσπραξης συνιστά αντικίνητρο για την διαδικτυακή του έκδοση (μέσω του portal.olomeleia.gr) και επομένως αντιστρατεύεται τον διακηρυγμένο στόχο της Πολιτείας και του δικηγορικού σώματος για την προώθηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και την ενθάρρυνση των ψηφιακών συναλλαγών και επισημαίνει ότι δεδομένου του ότι η έκδοση γραμματίου προείσπραξης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την παράσταση στο δικαστήριο καθώς και για κάθε διαδικαστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 61 ΚωδΔικ, η επιβάρυνσή του με επιπλέον έξοδα συνιστά περιορισμό του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών (Συντ. 20 παρ. 1) και για το λόγο αυτό πρέπει, εκ του Συντάγματος, να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό μέτρο, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας (Συντ. 25).

2. Δεδομένου ότι τόσον το Δημόσιο, όσον και ο ΕΦΚΑ, έχουν υποχρέωση καταβολής των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι στο πλαίσιο της ενέργειας τους ως εντολοδόχων εκ του νόμου, άλλως ως διοικητών αλλοτρίων, καθόσον οι Δικηγορικοί Σύλλογοι προεισπράττουν μέσω των γραμματίων προείσπραξης και αποδίδουν στο Ελληνικό Δημόσιο προκαταβολή φόρου εισοδήματος 15% – άρθρο 69 παρ. 5 ν. 4172/2013 και στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές 20% επί του ποσού του γραμματίου – άρθρο 39 παρ. 10 ν. 4387/2016), ήδη ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων απέστειλε στους Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, την από 28.2.2023 επιστολή (συνημμένη), με την οποία ζητεί όπως ληφθούν άμεσα τα αναγκαία κανονιστικά μέτρα προκειμένου οι Δικηγορικοί Σύλλογοι να απαλλαγούν από τις προμήθειες χρήσης τραπεζικών καρτών όταν εξοφλούνται γραμμάτια προείσπραξης, το Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ οφείλουν να αναλάβουν την κάλυψη της σχετικής δαπάνης προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους, άλλως θα προσφύγει δικαστικά για την διεκδίκηση των άνω ποσών που καλείται να καταβάλλει ως ex lege εντολοδόχος / διοικητής αλλοτρίων του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου (ΑΑΔΕ).

3. Αποφάσισε, μη έχοντας άλλη δυνατότητα αποφυγής των άνω χρεώσεων ενόψει της εναρμονισμένης αυτής πρακτικής αλλά και δεδομένης της συμμετοχής στον πρόσφατο μειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό που προκήρυξε μόνο μίας Τράπεζας (Τράπεζα Πειραιώς), να συνεχίσει να είναι αρωγός στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των συναδέλφων μέσω των Υπηρεσιών του Portal Olomeleia δια της ηλεκτρονικής τραπεζικής, ώστε να διατηρηθεί το σημερινό status quo της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

4. Στο πλαίσιο αυτό από το προσεχές Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 και έως ότου επιλυθεί το ζήτημα, σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί υπέρμετρα ο προϋπολογισμός του Portal Olomeleia με υπέρογκες χρεώσεις, όλες οι πληρωμές για τη χρήση υπηρεσιών του Portal Olomeleia (έκδοση γραμματίων προείσπραξης, ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, έκδοση μεγαροσήμων κλπ) θα γίνεται χωρίς καμία χρέωση των συναδέλφων μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (καταβολή ποσών μέσω ΙΒΑΝ) καταργούμενης της πληρωμής μέσω χρεωστικών/πιστωτικών καρτών.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δοθεί και η δυνατότητα πληρωμής μέσω πάγιας εντολής από λογαριασμό που τηρείται είτε στην Τράπεζα Πειραιώς είτε σε άλλη Τράπεζα, χωρίς χρέωση των συναδέλφων. Επίσης, χωρίς καμία χρέωση θα γίνεται και η ακύρωση γραμματίων προείσπραξης και η πληρωμή μεγαροσήμων.

Τέλος, οι συναλλαγές με φυσική παρουσία στα Ταμεία του Συλλόγου για την έκδοση γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής θα γίνονται είτε με μετρητά χρήματα, είτε εναλλακτικά μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής σε κοινόχρηστους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα κτίρια 2, 5, 9 και 12 του Πρωτοδικείου, στο γραφείο του ΔΣΑ του Ειρηνοδικείου και στα Γραφεία του ΔΣΑ στον 3ο όροφο του Εφετείου, με τη συνδρομή υπαλλήλων του ΔΣΑ, όπου χρειασθεί, καταργουμένης της πληρωμής μέσω χρεωστικών/πιστωτικών καρτών.

ΥΠΕΡ ψήφισαν:

ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτριος Βερβεσός, οι Αντιπρόεδροι Κουτσόλαμπρος Ανδρέας, Μαντζούτσος Αλέξανδρος, ο Γενικός Γραμματέας, Κακλαμάνης Χρήστος, ο Σύμβουλος Ταμίας Κωνσταντίνος Καρέτσος, καθώς και οι κ.κ. Σύμβουλοι Αβαρκιώτης Ιωάννης, Αναλυτής Ευστάθιος, Αυγουλάς Ευάγγελος, Γούναρη-Χατζησαράντου Μαρινέττα, Ζουρνατζή Άννα, Καλαντζόπουλος Μιχαήλ, Κάπος Ιωάννης, Λυρίτσης Δημήτριος, Μαντάς Θεόδωρος, Μαρινάκη Χρυσούλα, Τσαγκλή Χριστίνα

ΚΑΤΑ ψήφισαν:

Αντανασιώτης Αντώνιος (επισυνάπτεται η θέση του), Συμεωνίδης Θεόδωρος

ΠΑΡΩΝ ψήφισαν:

Αναστασόπουλος Δημήτριος, Γιαννούλας Φώτιος, Καμενόπουλος Θωμάς, Λεριός Στυλιανός, Σεραφείμ Αγγελική, Σταυρόπουλος Ζώης

Απών ήταν: ο κ. Σύμβουλος Διαμαντόπουλος Σωτήριος

Πηγή: dsa.gr