Αρχική Επίκαιρη Νομοθεσία KYA 41332/2021 Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.41332 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου

KYA 41332/2021 Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.41332 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου