facebook

ο ΔΣ του ΔΣΑ, κατά τη συνεδρίασή του στις 4.10.2021, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

1.Αρχαιρεσίες ΔΣΑ 2021

Τέθηκαν υπ’ όψιν του Συμβουλίου προτάσεις συμβούλων για την υιοθέτηση υβριδικού συστήματος ψηφοφορίας στις επικείμενες αρχαιρεσίες του ΔΣΑ (συνδυασμός δια ζώσης και επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου), για τη διεύρυνση της συμμετοχής, που είναι ζητούμενο, άλλωστε, όλων των Συμβούλων.

Μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση επί των προτάσεων, το ΔΣ αφού έλαβε υπ’ όψιν του ότι:

α. Η ηλεκτρονική ή επιστολική ψήφος δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και απαιτείται προς τούτο νέα νομοθετική ρύθμιση.

β. Δεν υφίσταται, επί του θέματος, ολοκληρωμένη μελέτη, που να καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτομέρειες εφαρμογής, όπως και το κόστος αυτής

. γ. Η ανάπτυξη εφαρμογής, που να διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και τη μυστικότητα της ψήφου, δεν κατέστη τεχνικά εφικτή, καθώς η συνεργαζόμενη με τον ΔΣΑ εταιρία Singular Logic, η οποία, ως γνωστόν, διοργανώνει και τις εθνικές εκλογές, μας δήλωσε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο αίτημά μας.

Αποφάσισε :

1. Η διεξαγωγή των επικείμενων αρχαιρεσιών να γίνει με φυσική παρουσία των μελών του, όπως άλλωστε προβλέπει και ο Κώδικας Δικηγόρων και η ισχύουσα ΚΥΑ (άρθρο 1 παρ. 4 αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400/3.10.2021 ΚΥΑ). Το ζήτημα της δυνατότητας εναλλακτικών τρόπων ψηφοφορίας, με ηλεκτρονική ή επιστολική ψήφο, θα μελετηθεί προσηκόντως, ενόψει των μεθεπόμενων αρχαιρεσιών, ώστε να υπάρξει αναγκαίος χρόνος ανάπτυξης των απαιτούμενων εφαρμογών και υποδομών, της θεσμοθέτησης των αναγκαίων κανονιστικών αλλαγών, αλλά και λήψης των απαραίτητων μέτρων, που θα διασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας και τη μυστικότητα της ψήφου.

2. Προκειμένου οι αρχαιρεσίες να διεξαχθούν με όρους υγειονομικής ασφάλειας και να αποφευχθεί ο συνωστισμός, αλλά και με τρόπο που να συνάδει στο κύρος και την αξιοπρέπεια του λειτουργήματός μας, οι εκλογές θα διεξαχθούν σε διευρυμένο αριθμό εκλογικών τμημάτων, όχι μόνο στο κτίριο του ΔΣΑ αλλά και σε άλλους χώρους, σε εύλογη απόσταση από αυτόν (ΒΕΑ, Τιτάνια, Στοά Βιβλίου, Πνευματικό Κέντρο).

Οι συνάδελφοι θα ενημερωθούν για το τμήμα που θα ψηφίσουν ατομικά, με sms και email και με δημόσιες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

3. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τον κανονιστικό νομοθέτη, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες όλων των δικηγόρων.

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει να μπορούν να ψηφίσουν με βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για τον COVID-19, είτε με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών, είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, κατά τα ισχύοντα και για την είσοδό τους στα Δικαστήρια.

4. Το κόστος των εκλογών θα περιοριστεί στο αναγκαίο δυνατό.

Την απόφαση αυτή ψήφισαν: ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός, οι Αντιπρόεδροι Ευστάθιος Αναλυτής και Φώτιος Κωτσής, η Σύμβουλος Ταμίας Μαρινέττα Γούναρη και οι Σύμβουλοι: Αντώνης Αντανασιώτης (επισυνάπτεται η θέση του), Ιωάννης Δεληγεώργης, Χρήστος Κακλαμάνης, Γεώργιος Κλεφτοδήμος, Χάρης Κονδύλης, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Χρυσούλα Μαρινάκη, Μεθόδιος Ματαλλιωτάκης, Κωνσταντίνος Ρίζος, Αγγελική Σεραφείμ (επισυνάπτεται η θέση της).

Ο Γενικός Γραμματέας Μιχάλης Καλαντζόπουλος και οι Σύμβουλοι: Δημήτρης Αναστασόπουλος, Άρτεμις Κατωπόδη, Ελευθέριος Ράντος, Ζώης Σταυρόπουλος ψήφισαν υπέρ της ψηφοφορίας με φυσική παρουσία και ηλεκτρονικό τρόπο στις αμέσως προσεχείς αρχαιρεσίες.

Οι Σύμβουλοι Ιωάννης Κάπος και Θεμιστοκλής Σοφός ψήφισαν υπέρ της ψηφοφορίας με φυσική παρουσία και επιστολική ψήφο στις αμέσως προσεχείς αρχαιρεσίες.

Οι Σύμβουλοι Σωτήρης Διαμαντόπουλος, Νικόλαος Κουτκιάς, Βενιαμίν Μπατής και Βασίλης Παπαστεργίου ήταν απόντες κατά την ψηφοφορία.