facebook

1.Αστική Ευθύνη Δημοσίου από Παράλειψη Έκδοσης Πράξης Απελάσεως  σε βάρος Αλλοδαπού που Εισήλθε Παράνομα στη Χώρα

 

2.Πρόκληση Βαρύτατης Σωματικής Βλάβης (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις) με Μόνιμη Αναπηρία 100% εφόρου ζωής

στο  ανήλικο τότε θύμα λόγω του βίαιου βιασμού του και της πράξης ληστείας και της απόπειρας ανθρωποκτονίας

(χτύπημα με πέτρα στο κεφάλι) από τον αλλοδαπό δράστη

 

2.Αναιρετικός Έλεγχος

Δεκτή η Αίτηση Αναίρεσης της αναιρεσείουσας

Οι ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 αποσκοπούν  και στην Προστασία των Συμφερόντων των Ιδιωτών

 

3.Η παράλειψη των οργάνων του Δημοσίου να εκδώσουν πράξη απελάσεως

κατά του παρανόμως εισελθόντα στη χώρα τελεί σε Αιτιώδη Σύνδεσμο με τη ζημία τρίτου προσώπου

που προκαλείται από την προσβολή προστατευόμενου αγαθού του από τον παρανόμως διαμένοντα στη χώρα αλλοδαπό

 

3.Θεμελίωση Αιτιώδους Συνδέσμου μεταξύ της Παράλειψης και της Ζημίας

που προκαλείται σε τρίτα πρόσωπα από τον παρανόμως εισελθόντα στη χώρα Αλλοδαπό

 

Αστική Ευθύνη Δημοσίου

από Παράλειψη Έκδοσης Πράξης Απελάσεως

σε βάρος Αλλοδαπού που Εισήλθε Παράνομα στη Χώρα

 

Πρόκληση Βαρύτατης Σωματικής Βλάβης

(κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις)

με Μόνιμη Αναπηρία 100% εφόρου ζωής

στο  ανήλικο τότε θύμα λόγω του βίαιου βιασμού του

και της πράξης ληστείας και της απόπειρας ανθρωποκτονίας (χτύπημα με πέτρα στο κεφάλι) από τον αλλοδαπό δράστη

 

Αναιρετικός Έλεγχος

Δεκτή η Αίτηση Αναίρεσης της αναιρεσείουσας

 

Οι ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 αποσκοπούν και στην Προστασία των Συμφερόντων των Ιδιωτών

 

Η παράλειψη των οργάνων του Δημοσίου

να εκδώσουν πράξη απελάσεως

κατά του παρανόμως εισελθόντα στη χώρα και επί μακρόν διαμένοντα σε περιορισμένο κατ’ έκταση τόπο υπηκόου τρίτης χώρας τελεί σε Αιτιώδη Σύνδεσμο με τη ζημία τρίτου προσώπου που προκαλείται από την προσβολή προστατευόμενου αγαθού του από τον παρανόμως διαμένοντα στη χώρα αλλοδαπό

 

Θεμελίωση Αιτιώδους Συνδέσμου

 μεταξύ της Παράλειψης και της Ζημίας

που προκαλείται σε τρίτα πρόσωπα από τον παρανόμως εισελθόντα στη χώρα Αλλοδαπό

 

Δεν Διακόπτεται ο Αιτιώδης Σύνδεσμος

από τη Μεσολάβηση Εγκληματικής Ενέργειας

 του παρανόμως διαμένοντα στη χώρα αλλοδαπού

 

Ιστορικό

 

 Στις 22.7.2012 η ήδη αναιρεσείουσα, ηλικίας 15 ετών τότε, η οποία βρισκόταν σε οικογενειακές διακοπές με τη μητέρα της και την αδελφή της στην Πάρο, έπεσε θύμα εξαιρετικά βίαιου βιασμού και ληστείας από τον …, υπήκοο Πακιστάν, ο οποίος μετά την πράξη του βιασμού, προσπάθησε να την σκοτώσει με πέτρα χτυπώντας την στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να προκληθούν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να καταστεί έτσι ανάπηρη με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 100% και εφόρου ζωής. Ο δράστης καταδικάσθηκε σε ποινή ισόβιας καθείρξεως για την πράξη της ληστείας και σε συνολική ποινή καθείρξεως 25 ετών για τις πράξεις της απόπειρας ανθρωποκτονίας, του βιασμού και της παράνομης παροχής εργασίας. Με την αγωγή που άσκησε η αναιρεσείουσα ζήτησε να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να της καταβάλει χρηματική αποζημίωση εξαιτίας της παράνομης παράλειψης των οργάνων του να αποτρέψουν την παράνομη είσοδο του αλλοδαπού στη Χώρα ή να τον εντοπίσουν κατά τη διετή παράνομη παραμονή του και κυκλοφορία του σε αυτήν και να τον υπαγάγουν σε διαδικασία επαναπροωθήσεως. Η αγωγή απορρίφθηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο το οποίο έκρινε ότι η παράνομη παράλειψη των οργάνων του Δημοσίου δεν αρκεί για να επιφέρει την ένδικη ζημία, καθόσον για την επέλευσή της μεσολάβησε η διάπραξη ειδεχθούς εγκληματικής πράξεως από αυτόν, η οποία διακόπτει τον αιτιώδη σύνδεσμο. Έφεση της ήδη αναιρεσείουσας απορρίφθηκε με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, με την οποία έγινε δεκτό ότι η παράνομη είσοδος του ανωτέρω αλλοδαπού στη Χώρα και στη συνέχεια η διετής παράνομη παραμονή του και κυκλοφορία του στη Χώρα δεν είναι βέβαιο αλλά ούτε και πιθανό ότι κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων προκάλεσε τον βαρύτατο τραυματισμό της αναιρεσείουσας, διότι, υπό τις συνθήκες που έγινε, πρόσφορη αιτία για τον τραυματισμό της αποτέλεσαν οι πράξεις του βιασμού και της απόπειρας ανθρωποκτονίας που τέλεσε ο εν λόγω αλλοδαπός εις βάρος της.

   Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας κρίθηκε ότι ενόψει των σκοπών των ρυθμίσεων του ν. 3386/2005 (οι οποίες αποσκοπούν όχι μόνον στην προστασία του γενικού συμφέροντος, αλλά και στην προστασία του συμφέροντος των ιδιωτών με την αποτροπή της προσβολής των συνταγματικώς προστατευόμενων έννομων αγαθών), κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, σε περίπτωση παρανόμως εισελθόντος στη χώρα αλλοδαπού που επί μακρόν διαμένει και εργάζεται παρανόμως σε περιορισμένο κατ’ έκταση τόπο (λ.χ. νησί), η παράλειψη των αστυνομικών οργάνων να άρουν την παράνομη κατάσταση που προκλήθηκε από την παράνομη είσοδο και παραμονή του επί μακρόν στη Χώρα, μη εκδίδοντας, ενώ έχουν υποχρέωση και μπορούν, πράξη απελάσεως ή πράξη επιστροφής μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενικώς  και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων ως πρόσφορη αιτία του παραχθέντος επιζήμιου αποτελέσματος (εγκλήματος). Συνεπώς, υπάρχει γενικώς και αφηρημένως αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης αυτής παραλείψεως των οργάνων του Δημοσίου και της ζημίας τρίτου προσώπου, η οποία προκαλείται όταν ο παρανόμως εισελθών και διαμένων στην Ελλάδα υπήκοος τρίτης χώρας προσβάλει απολύτως προστατευόμενο έννομο αγαθό Μη νόμιμη η κρίση της αναιρεσιβαλλόμενης περί μη θεμελίωσης αιτιώδους συνδέσμου. Δεν αίρεται ο αιτιώδης σύνδεσμος εκ του ότι μεταξύ της παρανομίας των οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου και του βαρύτατου τραυματισμού παρεμβάλλεται η εγκληματική ενέργεια αλλοδαπού ο οποίος εισήλθε λάθρα, διέμενε και εργαζόταν επί μακρόν παρανόμως στη Χώρα.

 Δεκτή η αίτηση αναιρέσεως της αναιρεσείουσας, παραπομπή στο Διοικητικό Εφετείο προς εκκαθάριση του πραγματικού.

 

Απόφ. ΣΤΕ…..

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας