facebook

1.Ασφαλιστική  Εκκαθάριση Ν. 4364/2016  

Δεν  Απαιτείται Αναγγελία των Απαιτήσεων Δικαιούχων  

στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων

 

2.Άσκηση Ανακοπής

κατ΄ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 92 ΠτΚ

και στην ασφαλιστική εκκαθάριση για όσους δεν ανήγγειλαν

εμπρόθεσμα ή καθόλου τις απαιτήσεις τους

 

3.Δεκτή η Ανακοπή

κατά της καθ’ ου υπό ασφαλιστική εκκαθάριση

Ασφαλιστικής Εταιρίας

 

(Δημοσιεύεται στη ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Μάιος – Ιούνιος 2022)

Άσκηση Ανακοπής
κατ΄ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 92 ΠτΚ
και στην ασφαλιστική εκκαθάριση για όσους δεν ανήγγειλαν
εμπρόθεσμα ή καθόλου τις απαιτήσεις τους

Κρίθηκε ότι δεν απαιτείται αναγγελία και στις περιπτώσεις απαιτήσεων από ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, όταν έχει ασκηθεί αγωγή πολλώ δε μάλλον όταν έχουν επιδικασθεί με δικαστική (οριστική) απόφαση αφού πρόκειται για γνωστές στον εκκαθαριστή απαιτήσεις και έχει καταστεί σαφής η πρόθεση των δικαιούχων να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους αφού προέβησαν στην έγερση αγωγών. Ο εκκαθαριστής οφείλει να συμπεριλάβει στην κατάσταση τους δικαιούχους των απαιτήσεων αυτών χωρίς να απαιτείται η εκ μέρους των τελευταίων αναγγελία αυτών. Η κρίση ότι η αναγγελία δεν είναι κρίσιμος νομικός όρος για την ικανοποίηση της απαίτησης ενδυναμώνεται περαιτέρω και από το γεγονός ότι ο δικαιούχος ακόμη και επί μη αναγγελίας της απαίτησης μπορεί να ασκήσει κατά το στάδιο της επαληθεύσεως την από το άρθρο 92 ΠτΚ ανακοπή που εφαρμόζεται αναλογικά και επί ασφαλιστικής εκκαθάρισης κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 235 παρ. 3 Ν. 4364/2016.
Οιαδήποτε άλλη παραδοχή θα οδηγούσε στη ματαίωση της ικανοποίσης των οικιών απαιτήσεων και ως εκ τούτου θα προσέκρουε στον σκοπό της εκκαθάρισης θα κατέληγε δε στο νομικά αλλά και λογικά άτοπο να μην ικανοποιούνται απαιτήσεις που έχουν επιδικαστεί δικαστικές αποφάσεις ή ενδέχεται μελλοντικά να εκδικαστούν δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 239 παρ. 4 Ν. 4364/2016 οι εκκρεμείς αγωγές εκδικάζονται κατά τα ειδικότερα στην εν λόγω διάταξη οριζόμενα.

Δεκτή η Ανακοπή
κατά της καθ’ ου υπό ασφαλιστική εκκαθάριση
Ασφαλιστικής Εταιρίας

Γενομένης δεκτής της εφέσεως του ανακόπτοντος κατά της απορριπτικής πρωτόδικης απόφασης, αναγνωρίσθηκε δικαιούχος ο ανακόπτων της απαίτησης του κατά της καθ’ ης ανερχόμενη σε 7.518,37 ευρώ, ώστε να επαληθευθεί αυτή και να συμπεριληφθεί για το παραπάνω ποσό στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων που συντάχθηκε από τον εκκαθαριστή της καθ΄ης υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας.

.
Απόφ…

 

 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας