facebook

Ασφαλιστική Εκκαθάριση  Ν. 4364/2016

Μη Αναγγελία Απαιτήσεων (1)

 Ο δικαιούχος που δεν ανήγγειλε την απαίτηση του ή δεν την ανήγγειλε

εμπρόθεσμα δικαιούται να ασκήσει την ανακοπή

του άρθρου 92 του Πτωχευτικού Κώδικα

 (Δημοσιεύεται ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Μάιος Ιούνιος 2022)

 

Δεν χωρεί η Ανακοπή του άρθρου 242 παρ. 2 Ν. 4364/2016

 

 Η ανακοπή του άρθρου 92 του ΠτΚ  εκδικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

 Δεκτή εν μέρει η ανακοπή των ανακοπτόντων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους, οι οποίοι αναγνωρίζονται δικαιούχοι απαίτησης ασφάλισης: α) ο πρώτος για ποσό 9.049,39 ευρώ και β) η δεύτερη για ποσό 591 ευρώ, ώστε να επαληθευτούν οι απαιτήσεις τους και να συμπεριληφθούν  στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση της καθ΄ ης η ανακοπή υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας.

 Απορριπτέο ως μη νόμιμο το αίτημα τοκοφορίας των απαιτήσεων  (άρθρ. 24 παρ.1 εδ. α ΠτΚ που εφαρμόζεται συμπληρωματικά κατ΄ άρθρ. 235 παρ.3 Ν. 4364/2016)

 Κατά τις παραδοχές του Εφετείου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ο θεσμός της ασφαλιστικής εκκαθάρισης προσομοιάζει προς το θεσμό της πτώχευσης  αφού και οι δύο εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, ήτοι τη σύμμετρη ικανοποίηση  των δανειστών, για την ικανοποίηση των οποίων προβλέπονται διαφορετικές διαδικασίες, όπως η αναστολή των ατομικών διώξεων και της αναγκαστικής εκτέλεσης και η αναγγελία και επαλήθευση των απαιτήσεων. Περαιτέρω ο θεσμός της ασφαλιστικής εκκαθάρισης  είναι ειδικότερος από αυτόν της πτώχευσης, του οποίου προηγείται, αφού κατά τη διάταξη του άρθρου 235 παρ.7 Ν. 4364/2016, ασφαλιστική επιχείρηση  δεν κηρύσσεται σε πτώχευση ούτε είναι δυνατόν να ανοίξει επ΄ αυτής προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Κατά τη διάταξη του άρθρου 235 παρ.3 Ν.4364/2016 στην περίπτωση ασφαλιστικής εκκαθάρισης εφαρμόζονται συμπληρωματικά με ευθεία και όχι αναλογική εφαρμογή οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα  και επί θεμάτων που δεν ρυθμίζονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα, οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του ΚΠολΔ. Είναι  δυνατή  η συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του ΠτΚ, οι οποίες δεν αντίκεινται στον επιδιωκόμενο με την εκκαθάριση σκοπό της ικανοποίησης αποκλειστικά με τη ρευστοποίηση της περιουσίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, των πιστωτών ανάλογα με το ύφος των κατά της τελευταίας υφιστάμενων απαιτήσεων τους. Οι δικαιούχοι απαιτήσεων  από ασφάλιση  καθώς και οποιασδήποτε απαίτησης κατά της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας υποχρεούνται να  υπαχθούν στη διαδικασία αναγγελίας και επαλήθευσης απαιτήσεων. Η αναγγελία, για την οποία ισχύουν όσα προβλέπονται και στο πτωχευτικό δίκαιο (άρθ. 235 παρ.3 Ν.4364/2016),  αποτελεί δήλωση βούλησης με μορφή «ανακοίνωσης παράστασης», με την οποία ανακοινώνεται στον εκκαθαριστή η ύπαρξη απαίτησης σε βάρος της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας, γίνεται εγγράφως και πρέπει να αναφέρει το είδος και την αιτία της απαίτησης του αναγγελλόμενου, καθώς και το ύψος αυτής, ενώ θα πρέπει να κατατίθενται, μαζί με την αναγγελία, τα αποδεικτικά της απαίτησης έγγραφα, ώστε να μπορεί ο εκκαθαριστής να προβεί στην επαλήθευση της απαίτησης και του προνομιακού της χαρακτήρα. Η περίπτωση των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφαλίσεις κατά ζημιών, οι οποίοι δεν ανήγγειλαν εμπροθέσμως ή δεν ανήγγειλαν καθόλου τις απαιτήσεις τους, ρυθμίζεται συμπληρωματικά,  κατ΄ άρθρ. 235 παρ.3 Ν. 4364/2016, με την ανακοπή  του άρθρου 92§1 του Πτωχευτικού Κώδικα,  με την οποία (ανακοπή) μπορούν οι δικαιούχοι με δικά τους έξοδα να ζητήσουν την επαλήθευση της απαίτησης τους. Για τον δικαιούχο απαίτησης από ασφάλιση που δεν ανήγγειλε την απαίτηση του στον εκκαθαριστή ή δεν την ανήγγειλε εμπροθέσμως, δεν χωρεί η ανακοπή του άρθρου 242 παρ.2 Ν.4364/2016, χωρεί όμως η ανακοπή του άρθρου 92 ΠτΚ, η οποία εφαρμόζεται συμπληρωματικά και στην περίπτωση της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Η ανακοπή αυτή  εκδικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση επιχείρησης με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην περίπτωση της ασφαλιστικής εκκαθάρισης οι υποκείμενες σ΄ αυτή απαιτήσεις παύουν  να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους από τη θέση της ασφαλιστικής επιχείρησης στο καθεστώς της εκκαθάρισης (άρθρ. 24 παρ1 εδ. α΄ ΠτΚ, που εφαρμόζεται συμπληρωματικά κατ΄άρθρ. 235 παρ.3 Ν. 4364/2016). 

 Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε ως μη νόμιμη την κρινόμενη ανακοπή στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 92 ΠτΚ, έσφαλε  κατά την ερμηνεία και εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, και γενομένης δεκτής της εφέσεως των ανακοπτόντων δεκτή εν μέρει η ανακοπή των ανακοπτόντων.

 

 

Απώλεια Εισοδήματος

Δεν απαιτείται  Επίδοση της Αγωγής (2)

στην αρμόδια ΔΟΥ του ανακόπτοντος

Επί  ανακοπής του  άρθρου 92 ΠτΚ δεν εφαρμόζεται

η διάταξη του άρθρου  10 παρ.5 εδ η Ν.2741/ 1999

 

 Στα  πλαίσια της ανακοπής του άρθρου 92 ΠτΚ με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων το αρμόδιο Δικαστήριο αναγνωρίζει απαιτήσεις με σκοπό την επαλήθευση και συμπερίληψη αυτών στην Κ.Δ.Α. από ασφάλιση των τελούντων υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών και δεν επιδικάζει αυτές.

 Κατά τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 5 εδ. η του ν. 2741/1999 «Στο άρθρο 10 του κ.ν.489/1976 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: “5. Η συζήτηση της κύριας αγωγής κατά ασφαλιστικής εταιρίας, του κατά το άρθρο 19 του παρόντος νόμου Επικουρικού Κεφαλαίου ή άλλου υπόχρεου για απώλεια εισοδήματος λόγω ατυχήματος που προκλήθηκε από αυτοκίνητο κηρύσσεται απαράδεκτη, αν δεν προσαχθεί βεβαίωση περί προηγούμενης κοινοποίησης αντιγράφου της αγωγής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του ενάγοντος.». Στην ένδικη υπόθεση δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω διάταξη και αλυσιτελώς προβάλλεται ο εν λόγω ισχυρισμός της καθ΄ ης η ανακοπή,  καθόσον η κρινόμενη  υπόθεση αφορά ανακοπή με βάση τη διάταξη του άρθρου 92 του ΠτΚ, και όχι αγωγή, στα πλαίσια της οποίας (ανακοπής) και με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων το αρμόδιο Δικαστήριο αναγνωρίζει απαιτήσεις με σκοπό την επαλήθευση και συμπερίληψη αυτών στην Κ.Δ.Α. από ασφάλιση των τελούντων υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών και δεν επιδικάζει αυτές.

Άνοιγμα  Θύρας Οχήματος

Πρόσκρουση οχήματος επ΄αυτής (3)

 

Πιθανολογήθηκε ότι αποκλειστικά υπαίτιος του ένδικου τροχαίου ατυχήματος και του τραυματισμού του ανακόπτοντος οδηγού της μοτοσικλέτας, είναι ο οδηγός του ΔΧ Ταξί, που ήταν  ασφαλισμένο στην καθ΄ ης η ανακοπή υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία, διότι κινούμενος  στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και προπορευόμενος της μοτοσικλέτας που οδηγούσε ο ανακόπτων, τη στιγμή που ο οδηγός της μοτοσικλέτας κινούνταν σχεδόν παράλληλα με το ταξί και συγκεκριμένα ο εμπρόσθιος τροχός της μοτοσικλέτας είχε προσπεράσει το ύψος της δεξιάς πίσω θύρας  του ταξί, εντελώς ξαφνικά η επιβάτης στο πίσω δεξιό κάθισμα του ταξί  άνοιξε την πίσω θύρα αυτού για να αποβιβασθεί,  με αποτέλεσμα η αιχμή της θύρας να προσκρούσει  στη λαβή του τιμονιού της μοτοσικλέτας και να ανατραπεί η μοτοσικλέτα και να πέσει στο οδόστρωμα ο οδηγός της και να τραυματιστεί.  Ειδικότερα ο οδηγός του ταξί όταν η επιβάτης αυτού, του δήλωσε ότι ήθελε να αποβιβασθεί επί της οδού,  δεν φρόντισε όπως όφειλε και μπορούσε να προσεγγίσει το πεζοδρόμιο, να ενεργοποιήσει τα φώτα προσωρινής διακοπής πορείας ώστε να ειδοποιήσει γι΄ αυτό  τους λοιπούς χρήστες της οδού, να ελέγξει αν η αποβίβαση  θα γινόταν με ασφάλεια και στη συνέχεια να επιτρέψει στην επιβάτη  την αποβίβαση της.        

 

 

Ηθική  Βλάβη 4.000 ευρώ (4)

Ακρωτηριασμός ονυχοφόρου φάλαγγος παράμεσου  δακτύλου ΑΡ άκρας χείρας

 

Κατά την κρίση του Δικαστηρίου η ηθική βλάβη που υπέστη ο αναίτιος παθών ανακόπτων αποτιμήθηκε στο εύλογο  ποσό των 4.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων το μέγεθος, το είδος και τις συνέπειες του τραυματισμού του, την στεναχώρια και τον πόνο που αισθάνθηκε, την αποκλειστική υπαιτιότητα  του οδηγού  του ταξί, της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων φυσικών προσώπων, κινησιοθεραπευτής ο ανακόπτων  απασχολούμενος κατά το ατύχημα ως εξωτερικός συνεργάτης  ψυχιατρικής κλινικής.  Ειδικότερα, κατά την κρίση του Δικαστηρίου αποδείχθηκε ότι ο παθών υπέστη ακρωτηριασμό ονυχοφόρου φάλαγγος παράμεσου  δακτύλου ΑΡ άκρας χείρας, άλγος ΑΡ γόνατος και άλγος ιεροκοκκυγικής περιοχής χωρίς βλάβη οστικών δομών, και υποβλήθηκε σε χειρουργική διαμόρφωση κολοβώματος, και σε φυσικοθεραπείες αριστερού άνω άκρου. Επιπλέον, σε μεταγενέστερους χρόνους υποβλήθηκε σε άλλες τρείς χειρουργικές επεμβάσεις (κάλυψη δερματικού ελλείματος του παράμεσου αριστερά, αφαίρεση υποτροφικής  άκανθας από το κολόβωμα του άνω δακτύλου, και  νευροποίηση του κολοβώματος, αφαίρεση και καυτηριασμό όνυχος και της μήτρας).

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (931 ΑΚ) – Απορριπτέα

 

Απορρίφθηκε ως αβάσιμο το αιτούμενο κονδύλιο αποζημίωσης λόγω μονίμου αναπηρίας (931 ΑΚ) του ανακόπτοντος, καθώς  από κανένα  αποδεικτικό στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι θα παραμείνει σ΄ αυτόν εξαιτίας του ένδικου  τραυματισμού του κάποια μόνιμη και εφόρου ζωής αναπηρία ή παραμόρφωση, που μπορεί να  επηρεάσει δυσμενώς, το μέλλον αυτού, ήτοι την επαγγελματική, οικονομική, κοινωνική και προσωπική εξέλιξη του. Εξάλλου δεν προσκομίζεται έγγραφο γνωστοποίησης αποτελέσματος αναπηρίας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕΠΑ  ( άρθρο 6 παρ. 1 Ν.  3863/2010)  από την οποία πιστοποίηση και μόνο μπορεί να προκύψει το ποσοστό της αναπηρίας και το βέβαιο της μονιμότητας της βλάβης.

 

Πλασματική Δαπάνη  Αποκλειστικής Νοσοκόμου

Οικιακής Βοηθού – Απορριπτέα

 

Δεν πιθανολογήθηκε ότι ο ανακόπτων μετά την πρώτη χειρουργική επέμβαση είχε ανάγκη αποκλειστικής νοσοκόμου, ούτε συστήθηκε κλινοστατισμός και συνεπώς  το σχετικό κονδύλιο της πλασματικής αμοιβής νοσηλεύτριας – οικιακής βοηθού πρέπει ν’ απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο.

 

Βελτιωμένη Διατροφή –  Απορριπτέα (5)

 Δεν προσκομίζεται  σχετική προς τούτο έγγραφη ιατρική σύσταση

 

Το κονδύλιο για βελτιωμένη διατροφή απορρίφθηκε καθώς δεν αποδείχθηκε  από κανένα στοιχείο, όπως έγγραφη σχετική ιατρική σύσταση, ότι ο  ανακόπτων κατά την  ανάρρωση του χρειαζόταν τέτοια διατροφή σε σχέση με τη συνήθη του, ενώ εξάλλου  κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας οι διατροφικές συνήθειες του μέσου σύγχρονου ανθρώπου υπερκαλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες ακόμη και ενός εξασθενημένου οργανισμού, εφόσον περιλαμβάνουν σχεδόν σε καθημερινή βάση τροφές όπως κρέας ή ψάρι, χυμούς, φρούτα και γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, τυρί, γιαούρτι), με συνέπεια η συνήθης διατροφή να ταυτίζεται με τη βελτιωμένη διατροφή.

Απόφ.Μον.Εφ.Αθ.

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας