facebook
NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

1.Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ)

Στο προστατευτικό καθεστώς των ΒΑΕ υπάγονται και οι Χειριστές Μηχανών Προβολής Κινηματογραφικών Τεχνών

Πρόωρη κατά πέντε (5)έτη πλήρης συνταξιοδότηση Εφαρμοστέες διατάξεις

Ισχύς Νέου Πίνακα ΒΑΕ για όλους τους εργαζομένους από 1/7/2011 (αρθ. 17 παρ.1 Ν. 3863/2010)

Τροποποίηση της με αρθ. 31 Ν.4075/2012 ισχύς από 1/1/2012

 

2.Σύσταση Διαρκούς Προστασίας Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΔΕΚΒΑΕ) (αρθρ. 20 Ν. 3790/2009)

Ειδική και ορισμένη η διάταξη του αρθρ. 17 Ν.3863/2010

Εντός των Ορίων του άρθρου 43 παρ.2 του Συντάγματος οι ανωτέρω διατάξεις

3.Εξαίρεση της ειδικότητας του χειριστή μηχανών προβολής κινηματογραφικών τεχνών από την ΔΕΚΒΑΕ ΔΕΝ εχώρησε κατά πλάνη περί τα πράγματα

Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ)

Στο προστατευτικό καθεστώς των ΒΑΕ υπάγονται και οι Χειριστές Μηχανών Προβολής Κινηματογραφικών Τεχνών

Πρόωρη κατά πέντε (5)έτη πλήρης συνταξιοδότηση Εφαρμοστέες διατάξεις

Ισχύς Νέου Πίνακα ΒΑΕ για όλους τους εργαζομένους από 1/7/2011 (αρθ. 17 παρ.1 Ν. 3863/2010)

Τροποποίηση της με αρθ. 31 Ν.4075/2012 ισχύς από 1/1/2012

 

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 , προβλέφθηκε για πρώτη φορά η κατά πέντε (5) έτη πρόωρη, δηλαδή σε ηλικία 60 ετών για τους άνδρες και 55 για τις γυναίκες, πλήρης συνταξιοδότηση εργαζομένων σε ιδιαζόντως βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα , τα οποία επρόκειτο να καθοριστούν με σχετικό Κανονισμό. Με το άρθρο 104 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του ΙΚΑ, ο οποίος εγκρίθηκε με την 55575/Ι.479/18.11.1965 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (Β΄ 816), καθορίστηκαν οι υπαγόμενες στα ΒΑΕ εργασίες και οι αντιστοιχούσες σε κάθε μία από αυτές ειδικότητες. Οι χειριστές μηχανών προβολής κινηματογραφικών ταινιών, υπήχθησαν στο προστατευτικό καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων με την 21/21/206/6.2.1985 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄ 95/21.2.1985).

 

Σύσταση Διαρκούς Προστασίας Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΔΕΚΒΑΕ) (αρθρ. 20 Ν. 3790/2009)

Ειδική και ορισμένη η διάταξη του αρθρ. 17 Ν.3863/2010

Εντός των Ορίων του άρθρου 43 παρ.2 του Συντάγματος οι ανωτέρω διατάξεις

 

Η διάταξη του άρθρου 17 του Ν. 3863/2010 καθορίζει με σαφήνεια το αντικείμενο της ρυθμιστικής παρεμβάσεως της κανονιστικώς δρώσας διοικήσεως, συνιστάμενο στην κατάρτιση για το σύνολο των φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως του πίνακα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ο οποίος δύναται να τροποποιείται μετά την πάροδο τριετίας. Η εξουσιοδότηση είναι ειδική και ορισμένη.

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3790/2009, τίθενται τα κριτήρια υπαγωγής εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα ΒΑΕ και, συγκεκριμένα, τα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα, οι κρατούσες διεθνώς αντιλήψεις και οι πραγματικές συνθήκες εργασίας, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται. Εφόσον με τις διατάξεις αυτές γίνεται ουσιαστική ρύθμιση, σε γενικό έστω πλαίσιο, του επίδικου θέματος, η νομοθετική εξουσιοδότηση αφορά τη ρύθμιση ειδικότερου θέματος αλλά και τεχνικού κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 43 του Συντάγματος και, κατά συνέπεια, νομίμως χορηγείται σε όργανο της Διοικήσεως άλλο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αβάσιμα προβάλλονται τα αντίθετα.

  

Εξαίρεση της ειδικότητας του χειριστή μηχανών προβολής κινηματογραφικών τεχνών από την ΔΕΚΒΑΕ ΔΕΝ εχώρησε κατά πλάνη περί τα πράγματα

 

Προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη εκδόθηκε κατά πλάνη περί τα πράγματα. Από το περιεχόμενο του πορίσματος της ΔΕΚΒΑΕ, για την παραμονή στα ΒΑΕ ή για την εξαίρεση από αυτά ειδικότητας που είχε ήδη υπαχθεί σε αυτά είναι η ύπαρξη ή μη της ειδικότητας αυτής. Η Επιτροπή, συνεπεία πλάνης περί τα πράγματα, εξέλαβε ότι η ειδικότητα του χειριστή μηχανών προβολής κινηματογραφικών ταινιών δεν υφίσταται πλέον και γι’ αυτόν τον λόγο, την εξαίρεσε από τον κατάλογο των ΒΑΕ ενώ, κατά την αιτούσα, η ειδικότητα των εργαζομένων αυτών συνεχίζει να υφίσταται και οι συνθήκες εργασίας τους συνεχίζουν να είναι επικίνδυνες για την υγεία των χειριστών. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος, διότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι η εξαίρεση από την ΔΕΚΒΑΕ της επίδικης ειδικότητας εχώρησε για τον λόγο που επικαλείται η αιτούσα, ήτοι ότι η συγκεκριμένη ειδικότητα δεν υφίσταται πλέον, ούτε άλλωστε η ίδια προσκομίζει άλλα στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται η προβαλλόμενη από αυτήν πλάνη περί τα πράγματα.

 

Απορρίπτει αίτηση ακυρώσεως.

Απόφ…….Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε ΜΕΤΑ από την παρακάτω εικόνα στην φράση μέσα στο γκρι πλαίσιο με την ένδειξη για να <<διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>>

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας