facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  Διότι είναι το μοναδικό Μηνιαίο  Νομικό Περιοδικό Τροχαίου και Ασφαλιστικού Δικαίου με παρουσία 45 ετών, που δημοσιεύει τις πλέον πρόσφατες αποφάσεις.

   Επίσης:

1) Η παρουσίαση της σχετικής νομολογίας , πάντοτε σχολιασμένη, δεν δημοσιεύεται σε καμία βάση δεδομένων με σχετική απαγόρευση εκ μέρους μας από το 1993.

2) Μέσα από την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών μας, συνδράμουμε στην διευκόλυνση της καθημερινής πρακτικής των συναδέλφων, απαντώντας σε                 κάθε νομικό ερώτημά τους.

3) Δίνουμε την δυνατότητα στους συνδρομητές μας να έχουν πρόσβαση με έκπτωση 30% στην μοναδική Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Σχολιασμένης                        Νομολογίας ο Σόλων By Google, που σήμερα την εμπιστεύονται πάνω από 10.000 νομικοί.

4) Δίνουμε ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση και στην εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση – Newsletters με ενημέρωση – κάλυψη της Νομολογιακής Επικαιρότητας στο σύνολο      του Δικαίου.

    Ακόμα

5) Σε κάθε τεύχος η σχετική Αρθρογραφία μας, βοηθά τον αναγνώστη στη επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική,          παρουσιάζοντας θέσεις και απόψεις που προάγουν τον επιστημονικό διάλογο.

6) Ο σύγχρονος τρόπος παρουσίασης της αρθρογραφίας και νομολογίας όλων των βαθμίδων διευκολύνει τον αναγνώστη, διότι με επιμέλεια της συντακτικής ομάδας:

Α) Σε κάθε απόφαση προηγείται σχετική περίληψη επισημαίνοντας τα ουσιώδη θέματα της, που καθιστούν τον αναγνώστη ενήμερο σε όλα τα ζητήματα που διαπραγματεύονται         σ΄αυτή, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.

Β) Στη συνέχεια επιχειρείται ο σχολιασμός και η πλήρης ανάλυση των θεμάτων με ταυτόχρονη παράθεση όμοιων αποφάσεων, αλλά και σχολίων – οδηγιών προς τους                   νομικούς παραστάτες, για να αποφεύγονται λάθη και δικονομικά προβλήματα. Έτσι ο αναγνώστης έχει πλήρη και σφαιρική ενημέρωση, χωρίς να απαιτείται να                               ανατρέξει σε άλλες πηγές.

Γ) Εν συνεχεία παρατίθεται η Contra Νομολογία ούτως ώστε η υπερασπιστική γραμμή του ενάγοντος να γνωρίζει εκ των προτέρων τις πιθανές επαπειλούμενες ενστάσεις εκ μέρους του εναγόμενου.

 

Για εγγραφή με ετήσια συνδρομή 85ε με Φ.Π.Α.πατήστε εδώ

Για άμεση επικοινωνία καλέστε το 210.9824002 ή το 6977.000500 

Email: info@esd.gr

Διαβάστε παρακάτω:

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 

Κώστας Ε. Μπέης emer. o. Prof. Dr.jur., Dr.phil., Dr.phil. h.c., Ομότιμος Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή Παν/μίου Αθηνών   

Tο υψηλό επιστημονικό επίπεδο της δικής του συμμετοχής του Ονουφρίου Ονουφριάδη στο χώρο της δικηγορίας, όσο και & πρωτίστως & με τη σταθερή επί 44 χρόνια συμβολή του στην προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου με τη νομολογία μας διαμέσου της όντως εκλεκτής και υψηλού επιστημονικού επιπέδου «Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου», την οποία εκείνος ίδρυσε και με ακάματη αφοσίωση διηύθυνε.

Σ αυτό το σπουδαίο μετερίζι πάλεψε για τη σταθερή αναβάπτιση της ελληνικής νομικής σκέψης, τόσο της θεωρητικής, όσο και εμπειρικής, στον χώρο της δικαστικής πρακτικής, και μάλιστα σ όλα τα επίπεδα του ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.

Αθαν. Γ. Κρητικός Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου 

Το περιοδικό αυτό κάλυπτε και καλύπτει τις ανάγκες της δικαστηριακής πρακτικής, αφού δημοσιεύονται αξιόλογες δικαστικές αποφάσεις και μελέτες που αφορούν εν γένει το συγκοινωνιακό δίκαιο.

Η συμβολή του περιοδικού στον παραπάνω κλάδο του δικαίου είναι αξιόλογη γιατί προσφέρεται η δυνατότητα προβολής της πλούσιας νομολογίας συνοδευόμενης από αξιόλογα σχόλια και παρατηρήσεις της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού

Δημήτριος Κυριτσάκης Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου 

Το περιοδικό Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου αντιμετωπίζει από θεωρητική και πρακτική σκοπιά τα αναφυόμενα προβλήματα. Προϊόντος του χρόνου με τη ραγδαία αύξηση της κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τον πολλαπλασιασμό των ατυχημάτων, τη διεύρυνση των ασφαλιστικών κινδύνων, την αύξηση του αριθμού των ασφαλιστικών εταιριών, όχι πάντοτε φερέγγυων, την ίδρυση του Επικουρικού Κεφαλαίου, το δίκαιο των αυτοκινήτων, καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι της δικηγορικής ύλης και γέννησε την ανάγκη της σύστασης ειδικών τμημάτων στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας.

Ο εμπλουτισμός της νομοθεσίας με νομολογιακά δεδομένα και ερμηνευτικές δικές του ,αξιόπιστες τοποθετήσεις ,το καθιστά εύχρηστο και χρήσιμο.

Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Η Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου, νομικό περιοδικό εξειδικευμένης ύλης το οποίο εκδίδετε από το 1973 φιλοξένησε έκτοτε μέχρι και σήμερα σειρά άρθρων, μελετών, διατριβών και συλλογών νομολογίας αναφορικά με τα συγκοινωνιακά μέσα και τα ζητήματα που ανακύπτουν γύρω
από τον εν λόγω κλάδο δικαίου, συμβάλλοντας στην περαιτέρω κατατόπιση και κατάρτιση των νομικών σχετικά με τα ειδικότερα αυτά θέματα. Το πνευματικό αυτό δημιούργημα του αείμνηστου Ονούφριου Ονουφριάδη αποτελεί ένα υψηλού επιπέδου νομικό περιοδικό το οποίο καταξιώθηκε στη συνείδηση του νομικού κόσμου της χώρας ως ένα χρήσιμο βοήθημα επί ειδικότερων ζητημάτων του δικαίου αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα και της σχετικής αστικής ευθύνης, αλλά και της ιδιωτικής ασφάλισης και της ευθύνης του Δημοσίου και των ΟΤΑ.
Η Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου» είναι αξιέπαινη όχι μόνο γιατί συνετέλεσε και εξακολουθεί να συντελεί στην επιμόρφωση ενός μεγάλου τμήματος της δικηγορικής κοινότητας γύρω από ένα κλάδο δικαίου αποτελούμενο από πληθώρα διατάξεων μη κωδικοποιημένων και, επομένως, δύσκολο ως προς τη μελέτη του, αλλά και επειδή έδωσε επιπλέον τη δυνατότητα σχετικής ενημέρωσης και σε μια πλατιά μάζα πολιτών, μη ασχολούμενων με τα νομικά, ενδιαφερόμενων όμως για τα εν λόγω 
ζητήματα που ανακύπτουν αρκετά συχνά σε επίπεδο καθημερινότητας.

Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Το περιοδικό, η Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου για 40 περίπου χρόνια, άλλαξε κυριολεκτικά το τοπίο στον τομέα του αυτοκινητικού και ασφαλιστικού Δικαίου, παρέχοντας ισχυρά, πολύτιμα και ακαταμάχητα νομικά και νομολογιακά στηρίγματα και επιχειρήματα για

την δικαίωση και αξιοπρεπή αποζημίωση των υπερασπιστών των θυμάτων και παθόντων από τροχαία ατυχήματα.
Δεν δίστασε ποτέ να καυτηριάσει απόψεις και θέσεις της Νομολογίας, οι οποίες, κατά την τεκμηριωμένη και θεμελιωμένη,πάντοτε, κρίση του ήταν νομικά εσφαλμένες, αλυσιτελείς και, κυρίως, άδικες και αυστηρές για τους παθόντες.

Διαμόρφωσε έτσι ενεργά την κρατούσα, ήδη, Νομολογία, η οποία (κι& αυτό δεν είναι τυχαίο) στηρίζεται στη συντριπτική της πλειονότητα σε αποφάσεις, θέσεις και προσωπικές απόψεις, που επιμελημένα δημοσίευσε στην «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟIΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Γιάννης Μ. Κοτζαμανίδης Δικηγόρος Θεσσαλονίκης ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

H πολύτιμη νομολογιακή ενημέρωση των συναδέλφων μας δικηγόρων μέσα από το μοναδικό βοήθημα την Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου για εμάς τους δικηγόρους που ασχοληθήκαμε και ασχολούμεθα με το τροχαίο ατύχημα, αυτό το περιοδικό ήταν και είναι η αστείρευτη πηγή των πληροφοριών, για να επιλύσουμε τα δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον τομέα αυτό του δικαίου.Στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου και στον ιδρυτή της Ονούφριο Ονουφριάδη οφείλουν ένα μεγάλο ευχαριστώ όλα τα θύματα
των τροχαίων ατυχημάτων, που κατόρθωσαν να επιτύχουν μια ορθή και δίκαιη δικαστική κρίση και να λάβουν μια αξιοπρεπή και ανάλογη αποζημίωση.
Κι αυτό γιατί αυτός είναι εκείνος, που οραματίστηκε, επιδίωξε και, εν τέλει, πέτυχε να επιβάλει μια ορθή, ευνοϊκή και δίκαιη, για τους «αδυνάτους» αυτούς συμπολίτες μας, νομολογία, που αποτέλεσε και τον ασφαλή οδηγό, ο οποίος οδήγησε στην απονομή του δικαίου, που τους αναλογούσε.
Η Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Διακαίου και ο Ονούφριος Ονουφριάδης δεν δίστασε, ούτε προς στιγμήν, με άρθρα και προσωπικές απόψεις, που δημοσίευσε, να συγκρουσθεί με εσφαλμένες θεωρητικές και νομολογιακές, θέσεις και απόψεις, που εξυπηρετούσαν σκοπιμότητες και συμφέροντα των ισχυρών, με καυστικά, αυστηρά και σκληρά, σε ορισμένες περιπτώσεις, σχόλια, που προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση και τάραξαν, σε πολλές περιπτώσεις, τα λιμνάζοντα ύδατα των κατεστημένων και αναχρονιστικών αντιλήψεων, στον χώρο του δικαίου της αποζημιώσεως από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα.
Ενδεικτικά μονάχα μπορεί να αναφερθεί το άκρως αποκαλυπτικό και επιβεβαιωτικό όλων των παραπάνω γεγονός, ότι, αν σήμερα επιδικάζεται αποζημίωση από την διάταξη του άρθρου 931 Α.Κ., αυτό, ασφαλώς και βεβαίως, οφείλεται, κατά μέγιστο βαθμό, στον Ονούφριο Ονουφριάδη.
Κι αυτό γιατί ήταν εκείνος που με τους μακροχρόνιους αγώνες, τα άρθρα και τα σχόλια, που δημοσίευσε και προέβαλε μέσα από τις στήλες του περιοδικού του, κατόρθωσε να φέρει τα πάνω κάτω στην Νομολογία του Αρείου Πάγου, η οποία μέχρι τότε απέρριπτε τα σχετικά αγωγικά κονδύλια, ως αόριστα και νόμω αβάσιμα, αξιώνοντας την αναγραφή στοιχείων, τα οποία αντικειμενικά ήταν ανέφικτο να συμπεριληφθούν σε οποιοδήποτε, ακόμη και στο τελειότερο και πλέον άρτιο δικόγραφο.
Σ αυτόν επίσης οφείλεται η ευρεία εφαρμογή του άρθρου 930 παρ. 3 Α.Κ., η επιδίκαση υψηλών ποσών για αποζημίωση από χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης κλπ.

ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», μηνιαίο νομικό περιοδικό το οποίον εκδίδεται ανελλιπώς από του 1973 μέχρι σήμερα ασχολείται βασικά με τη δημοσίευση της Ελληνικής Νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των εκάστοτε εκδιδομένων διοικητικών πράξεων και των αξιόλογων αποφάσεων των Ελληνικών Δικαστηρίων, αναφορικά με το τροχαίο ατύχημα, με ενδιαφέροντα σχόλια. Πολλές φορές σχολιάζει ακόμη και με σκληρή γλώσσα διάφορες λανθασμένες αποφάσεις, ακόμη και Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας μας, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην αλλαγή της λανθασμένης ή αναχρονιστικής νομολογίας και στη διαμόρφωση της νομολογίας σύμφωνα με τα εκάστοτε κοινωνικά και οικονομικά κρατούντα στη Χώρα μας. Επί πλέον δε δημοσιεύει ακόμη και αξιόλογες αποφάσεις των Ανωτάτων Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, με ενδιαφέροντα σχόλια, προάγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο έτι περισσότερο τη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Το περιοδικό παρακολουθεί στενά τη νομοθεσία, τη νομολογία και τις δικαστηριακές πρακτικές αναφορικά με το ανωτέρω αντικείμενο,
δημοσιεύει έγκαιρα τα εκάστοτε εκδιδόμενα νομοθετήματα, τις εκάστοτε εκδιδόμενες διοικητικές πράξεις των αρμόδιων Υπηρεσιών της Χώρας μας, αξιόλογες αποφάσεις με ενδιαφέροντα σχόλια διαφόρων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων ως και αξιόλογα άρθρα διακεκριμένων Νομομαθών, αναφορικά με το τροχαίο ατύχημα, αποτελεί πράγματι το «Ευαγγέλιο» των ασχολούμενων είτε ως Δικηγόρων είτε ως Δικαστών με το αυτοκινητικό δίκαιο.

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΚΛΑΠΠΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Στη νομική επιστήμη το μνημειώδες, επίτομο, μηνιαία εκδιδόμενο επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται επί σαράντα τέσσερα συναπτά έτη με τον τίτλο «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΧΕΡΣΑΙΟΥ-ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», έκδοση που κάλυψε με αξεπέραστο τρόπο το κενό που υπήρχε στο Συγκοινωνιακό Δίκαιο και τη νομολογία του. Με τις κριτικές, εύστοχα ερμηνευτικές, παρατηρήσεις του, ενίοτε αιχμηρές, συνέβαλε αποφασιστικά, όσο λίγοι, στην ορθή ερμηνεία, εφαρμογή και εξέλιξη του Συγκοινωνιακού Δικαίου και, μάλιστα, στην ανάδειξη και αξιολόγηση της νομολογίας. Η αναγνώριση του Ονούφριου Ονουφριάδη ως κύριου εκφραστή της επιστήμης του συνόλου των κλάδων του Συγκοινωνιακού Δικαίου και βασικού διαμορφωτή της εξέλιξής του, σε σημείο που νέες ρυθμίσεις να ανάγονται στο πνεύμα και τη γραφή του, είναι όντως καθολική. 
Προσωπικά, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τις γνώσεις που άντλησα από τα περισπούδαστα έργα του και το ανεπανάληπτο νομικό περιοδικό του «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», μέσα από την επίκαιρη νομολογία και τις εύστοχα ερμηνευτικές παρατηρήσεις και επισημάνσεις του σε κάθε δημοσιευόμενη απόφαση. Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» συνεχίζει την έκδοσή της για 44ο έτος από τα άξια παιδιά του, Μιχάλη και Στρατή Ονουφριάδη, με αγάπη και ζήλο για την επίτευξη των στόχων που είχε θέσει στο πρώτο τεύχος έκδοσης, με τη λειτουργία ήδη διαδικτυακού κόμβου και Νομικής Τράπεζας Πληροφοριών.

Χρήστος Δ. Νικολαΐδης ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

H έκδοση από το 1973 του μηνιαίου περιοδικού ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στις σελίδες του οποίου φιλοξενήθηκαν πρωτοποριακές απόψεις αποτέλεσαν περιοδικό πού απέβη πραγματικά το καταφύγιο των εν τη πράξει συναδέλφων κυρίως λόγω των ευστόχων σχολίων του εκλιπόντος προ ή μετά το κείμενο των δημοσιευομένων αποφάσεων. Θα πρέπει να εξαρθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι, στα σχόλιά του συνδύαζεν την ανάγκη συντομίας προς την ευκταία πληρότητα μέσω αυστηράς συστηματικότητας στην έκθεση και εγκράτειας στην διατύπωση.

Γεώργιος Βασιλείου ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Η ιδιωτική ασφάλιση και κυρίως η υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, συμπλήρωσε την ελλείπουσα κοινωνική μέριμνα του Κράτους και πρόσφερε μεγάλο και ανεκτίμητο κεφάλαιο στην κοινωνική εξέλιξη και στην δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και κράτους δικαίου. 
Η Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου με την άψογη διατύπωση των νομικών θεμάτων που απασχολούσαν διαχρονικά τη νομοθεσία και τη νομολογία, πρόσφερε θετικά όχι μόνο στην εξέλιξη της νομικής γνώσης και πληροφόρησης, αλλά και στην εμπέδωση των αρχών του κράτους δικαίου και στη διατήρηση και διαφύλαξη όλων εκείνων των παραμέτρων, που χαρακτηρίζουν το νομικό πολιτισμό και την θετική εξέλιξή του, όντας πολύτιμος αρωγός σε κάθε μικρό ή φλέγον θέμα της νομικής επικαιρότητας.

Για εγγραφή με ετήσια συνδρομή 85ε με Φ.Π.Α.πατήστε εδώ

Για άμεση επικοινωνία καλέστε το 210.9824002 ή το 6977.000500 

Email: info@esd.gr