Αρχική Νομολογία Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων Γνωστοποίηση Λύσης – Αναστολής – Ακύρωσης Ασφαλιστικής Σύμβασης Μεταβολή Κυριότητας ή κατοχής Οχήματος

Γνωστοποίηση Λύσης – Αναστολής – Ακύρωσης Ασφαλιστικής Σύμβασης Μεταβολή Κυριότητας ή κατοχής Οχήματος

Κάθε μεταβολή της κυριότητας ή κατοχής του ασφαλισμένου οχήματος επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης μετά πάροδον 15 ημερών από της μεταβολής. Η αυτοδίκαιη αυτή λύση, της ασφαλιστικής συμβάσεως με καταγγελία και με αντισυμφωνία των συμβληθέντων μερών ισχύει μόνο για τις σχέσεις μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστή.

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας