facebook
Αρχική Νομολογία Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων Γνωστοποίηση Λύσης – Αναστολής – Ακύρωσης Ασφαλιστικής Σύμβασης Μεταβολή Κυριότητας ή κατοχής Οχήματος Επιφέρει αυτοδίκαιη λύση της ασφαλιστικής Σύμβασης ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 Σελ.217

Γνωστοποίηση Λύσης – Αναστολής – Ακύρωσης Ασφαλιστικής Σύμβασης Μεταβολή Κυριότητας ή κατοχής Οχήματος Επιφέρει αυτοδίκαιη λύση της ασφαλιστικής Σύμβασης ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 Σελ.217

Κάθε μεταβολή της κυριότητας ή κατοχής του ασφαλισμένου οχήματος επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης μετά πάροδον 15 ημερών από της μεταβολής. Η αυτοδίκαιη αυτή λύση, της ασφαλιστικής συμβάσεως με καταγγελία και με αντισυμφωνία των συμβληθέντων μερών ισχύει μόνο για τις σχέσεις μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστή.

Έναντι όμως των τρίτων ζημιωθέντων προσώπων, τα οποία κατ’ άρθρο 10 παρ. 1 του ίδιου νόμου έχουν ιδίαν αξίωση ευθέως κατά του ασφαλιστή από την ασφαλιστική σύμβαση, ο ασφαλιστής ευθύνεται, εφόσον δεν γνωστοποιήσει (και μάλιστα εγγράφως κατά το εδ. β’ της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 11) την τοιαύτη λύση προς τον ασφαλισμένον ή τον αντισυμβαλλόμενο και δεν περάσει χρονικό διάστημα 16 ημερών από την γνωστοποίηση αυτή.

Ο σκοπός της γνωστοποιήσεως αυτής είναι να άρει κάθε αμφισβήτηση ως προς το χρόνο παύσης της ευθύνης του ασφαλιστή και έτσι να αποτρέψει τη δυνατότητα συμπαιγνίας μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστή σε βάρος του ζημιωθέντος τρίτου, στην προστασία του οποίου και αποβλέπει το περιεχόμενο του άρθρου στο οποίο και αυτή η διάταξη έχει ενταχθεί.

Επομένως για την έναντι του ζημιωθέντος τρίτου απαλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας, είναι αναγκαία η τήρηση του επιβαλλόμενου από τον νόμο τύπου της γνωστοποίησης αυτής και αν ακόμη η ακύρωση της ασφαλιστικής συμβάσεως επήλθε με μεταγενέστερη κοινή συμφωνία (σύμβαση)του ασφαλιστή και του ασφαλισμένου, οπότε ο τελευταίος γνώριζε έκτοτε την ακύρωση αφού με τη σύμπραξη του είχε προκληθεί.


Στην προκείμενη περίπτωση αναιρείται απόφαση του Εφετείου που έκρινε ότι οι ήδη αναιρεσίβλητοι νομιμοποιούνται να στραφούν κατά του εναγομένου και ήδη αναιρεσείοντος Επικουρικού Κεφαλαίου χωρίς να διαλαμβάνεται περαιτέρω στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και ότι η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία ήταν ασφαλισμένο το ζημιογόνο αυτοκίνητο γνωστοποίησε εγγράφως την λύση της συμβάσεως ασφαλίσεως του προς τον παλαιόν κτήτορα του, και ότι παρήλθαν δεκαέξι ημέρες από την ως άνω γνωστοποίηση (μετά την πάροδο των οποίων επισυνέβη το ατύχημα), αρκέσθηκε μόνο στο περιστατικό ότι ο νέος κύριος του ζημιογόνου αυτοκινήτου (και οδηγός αυτού – εναγόμενος) δεν ζήτησε από την μεταβίβαση σε αυτόν και εντός δέκα πέντε ημερών την συνέχιση της συμβάσεως ασφαλίσεως προς την ασφαλιστική εταιρεία. 
Απόφ.Α.Π. 27/2004
Πρόεδρος Στυλ. Πατεράκης
Εισηγητής Γεώρ. Βούλγαρης