Αρχική Νομολογία Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων Δεν ερευνάται η Αιτιώδης Συνάφεια μεταξύ της μέθης και του αποτελέσματος για την Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης

Δεν ερευνάται η Αιτιώδης Συνάφεια μεταξύ της μέθης και του αποτελέσματος για την Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης

Μέθη Οδηγού
Δεν ερευνάται η Αιτιώδης Συνάφεια
μεταξύ της μέθης και του αποτελέσματος
για να ισχύσει η Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης (1)
(Σημ. βλ. cοntra παρατηρήσεις και σχόλια κατωτέρω)

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας