Απόφαση ΑΠ.Ολμ. 3/2017 Τόκοι Επικουρικού Κεφαλαίου

 

Απόφαση ΑΠ.Ολμ. 3/2017

 

Τόκοι Επικουρικού Κεφαλαίου

 

Αντισυνταγματική και αντίθετη προς τις διατάξεις

 

του άρθρ. 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ

 

η διάταξη περί τοκοφορίας 6%

 

 

 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας