Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου Διακοπή ασφάλισης στον ΟΓΑ λόγω συνταξιοδότησης από ασφαλιστικό φορέα εξωτερικού

Διακοπή ασφάλισης στον ΟΓΑ λόγω συνταξιοδότησης από ασφαλιστικό φορέα εξωτερικού

Κανονισμός Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών Συνταξιοδότηση ασφαλισμένου αγρότη από τον ΟΓΑ

Διακοπή κύριας ασφάλισής του στον ΟΓΑ και διαγραφή του από τα μητρώα ασφαλισμένων λόγω συνταξιοδότησής του και από ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας