facebook

Διαταγή Πληρωμής για το Κατάλοιπο Κλεισθέντος

Αλληλόχρεου Λογαριασμού

Περιεχόμενο αυτής και της σχετικής αιτήσεως
Δεν είναι αναγκαία η παράθεση των επιμέρους κονδυλίων πιστώσεων και χρεώσεων του λογαριασμού, για το χρόνο λειτουργίας της σύμβασης
.

«Εν προκειμένω στην αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού, μεταξύ της αιτούσας πιστώτριας τράπεζας και του καθ’ ου η αίτηση πιστούχου, αρκεί να αναφέρεται, ότι μεταξύ των διαδίκων συμφωνήθηκε, ότι το ποσό αυτό θα αποδεικνύεται από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της αιτούσας και ότι ο σχετικός λογαριασμός έκλεισε με ορισμένο υπόλοιπο υπέρ αυτής, το οποίο αποδεικνύεται από το πλήρες απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της, στο οποίο εμφανίζεται η όλη κίνηση του λογαριασμού, από την υπογραφή της σύμβασης πίστωσης μέχρι το κλείσιμό της (ΑΠ 1071/2017). Δεν είναι απαραίτητο, για το ορισμένο της αίτησης, να αναφέρονται και τα επιμέρους κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων, αφού τα κονδύλια αυτά περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα, από το οποίο, κατά τη συμφωνία των διαδίκων, αποδεικνύεται η απαίτηση της τράπεζας (ΑΠ 368/2019, ΑΠ 370/2012, ΑΠ 1391/2011, ΑΠ 1094/2006)».

 BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 260x95

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεκτός ο πρώτος λόγος αναίρεσης, από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ.

Εν προκειμένω το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφαση έκρινε ότι η αίτηση αυτή ήταν απορριπτέα ως αόριστη, κρίνοντας ότι έπρεπε να αναφέρεται στην αίτηση, για να μη πάσχει από αοριστία, αναλυτικά η κίνηση του λογαριασμού της πίστωσης από το άνοιγμα αυτού μέχρι το κλείσιμό του, και επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο επισυναπτόμενο στην αίτηση αυτή αντίγραφο του λογαριασμού, δεν αναφέρονται οι χρεώσεις και πιστώσεις ολόκληρου του χρόνου λειτουργίας της σύμβασης, αλλά μόνο για το χρονικό διάστημα μετά την 31-12-2006, ούτε και η αναιρεσείουσα – αιτούσα είχε επικαλεστεί αναγνώριση του περιοδικού ή οριστικού καταλοίπου. …Έτσι που έκρινε το εφετείο παρά το νόμο απαίτησε περισσότερα στοιχεία για το ορισμένο της αίτησης για έκδοση της διαταγής πληρωμής. Συγκεκριμένα ενώ στην αίτηση αναγράφεται το κατάλοιπο που προκύπτει κατά το κλείσιμο του λογαριασμού που τηρήθηκε για την εξυπηρέτηση της σύμβασης πίστωσης, όπως, κατά την αίτηση, προκύπτει τούτο από τα τηρούμενα βιβλία της πιστώτριας Τράπεζας, τα οποία με τον όρο 7 της σύμβασης αποτελούσαν πλήρη απόδειξη, απαίτησε να παρατίθεται στην αίτηση η κίνηση του λογαριασμού με τις χρεώσεις και πιστώσεις αυτού, αφού δεν υπήρξε αναγνώριση του καταλοίπου, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της σύμβασης (22-7-2003) μέχρι το κλείσιμο αυτού, δηλαδή και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία 31-12-2006 κατά την οποία αρχίζει η αναγραφή τούτων στον επισυναπτόμενο στην αίτηση πίνακα. Δοθέντος, όμως, ότι στην αίτηση για την έκδοση της επίδικης διαταγής πληρωμής προσδιορίζονταν το κατάλοιπο του λογαριασμού κατά το κλείσιμο αυτού, ως εκ περισσού, δε, είχε γίνει παράθεση της κίνησης του λογαριασμού για ορισμένο χρονικό διάστημα, η αίτηση ήταν ορισμένη. Τούτο διότι, όπως έγινε δεκτό, για το ορισμένο της αίτησης έκδοσης της διαταγής πληρωμής δεν ήταν αναγκαίο να παραθέσει η πιστώτρια αναιρεσείουσα τα επί μέρους κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων του λογαριασμού για το χρόνο λειτουργίας της σύμβασης. Το εάν από τα προσκομιζόμενα για την απόδειξη της απαίτησης έγγραφα, όπως είναι και τα βιβλία της Τράπεζας που τηρήθηκαν για την κίνηση του λογαριασμού σε σύμβαση πίστωσης με ανοικτό-αλληλόχρεο λογαριασμό, αποδεικνύεται πραγματικά η απαίτηση, όπως πρέπει να ισχυρίζεται στην αίτηση η πιστούχος Τράπεζα, είναι ζήτημα που αφορά την ουσιαστική παραδοχή της αίτησης για την έκδοση της διαταγής πληρωμής και όχι το ορισμένο αυτής.

.

Αναιρείται η υπ’ αριθ. 14/2017 απόφαση του Εφετείου Κρήτης,

Διαταγή Πληρωμής

Αποφ….

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας