facebook
NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

1.Δικαιώματα  και υποχρεώσεις κυρίου πράγματος 

  Υποχρεώσεις κυρίου οικοδομής Κατασκευή κεραμοσκεπής κατά τρόπο που αποκλείει τα βρόχινα ύδατα να πέφτουν σε γειτονικό κτήμα

2.Διαδικασία μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου

3.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ.559 αρ.1, 9, 14 και 19 ΚΠολΔ

Δικαιώματα και υποχρεώσεις κυρίου πράγματος

Υποχρεώσεις κυρίου οικοδομής

Κατασκευή κεραμοσκεπής κατά τρόπο που αποκλείει τα βρόχινα ύδατα

να πέφτουν σε γειτονικό κτήμα

 

Ο κύριος πράγματος μπορεί, εφόσον δεν προσκρούει στον νόμο ή σε δικαιώματα τρίτων, να διαθέτει το πράγμα κατ΄αρέσκειαν και να αποκλείει κάθε ενέργεια τρίτου προσώπου σε αυτό. Ο κύριος της οικοδομής υποχρεούται να κατασκευάσει την στέγη με τέτοιον τρόπο, ώστε το βρόχινο νερό να μην φέρεται προς το κτήμα του γείτονα.

 

Διαδικασία μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου, πρέπει πρώτα να υπάρχει συμφωνία μεταξύ του κυρίου του ακινητου και εκείνου που αποκτά το ακίνητο. Η συμφωνία αυτή γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε μεταγραφή.

 

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ.559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ

Το εφετείο έκρινε, ότι ο ενάγων είναι κύριος του επίδικου ακινήτου και υποχρέωσε τους αναιρεσείοντες – εναγομένους να άρουν την γρηπίδα που κατασκευάστηκε στην κεραμοσκεπή των σπιτιών τους και να αφαιρέσουν δυο αποχετευτικούς αγωγούς λυμάτων από πλαστικό σωλήνα και τους δυο σωλήνες ύδρευσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία του ενάγοντος. Μη παραβίαση από το εφετείο των διατάξεων των άρθρων ΑΚ 1000, 1026, 1033,1092 και 1108. Οι αιτιολογίες της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης είναι σαφείς και χωρίς αντιφάσεις. Απαράδεκτοι οι λόγοι που προβάλλουν αιτιάσεις για την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών .

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ

 

Αβάσιμα προβάλλεται ο λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 1 του άρθρου 559 του κ.Πολ.Δ., διότι δεν είναι αναγκαίος για το ορισμένο της αγωγής , ο καθορισμός του τρόπου κτήσης της κυριότητας του επίδικου από τον άμεσο δικαιοπάροχό του.

 

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.14 ΚΠολΔ

Αβάσιμα προβάλλεται ο λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 14 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. Ο ενάγων εξέθεσε, ότι είναι κύριος του επαρκώς περιγραφόμενου ακινήτου και ζητούσε να αναγνωριστεί η κυριότητά του επί όλου του ακινήτου και όχι μόνο επί της εδαφικής λωρίδας 12 χ 12 τμ που καταλαμβάνει ο διανοιγείς χάνδακας. Η αγωγή είναι ορισμένη και δεν υπήρχε ανάγκη αναλυτικότερης περιγραφής της εδαφικής λωρίδας.  

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.9 ΚΠολΔ

Αβάσιμα προβάλλεται ο λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 9 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Ο αναιρεσείων ανέφερε ότι, οι εναγόμενοι κατά την κατασκευή της κεραμοσκεπής στα σπίτια τους, κατασκεύασαν κατά παράβαση του ΓΟΚ, γρηπίδα, εξέχουσα εντός της ιδιοκτησίας του, 0,50 εκ. , με αποτέλεσμα τα όμβρια ύδατα, να ρέουν εντός αυτής, ζητούσε δε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να αφαιρέσουν τα διαταρακτικά της ιδιοκτησίας τους, κατασκευάσματα, που περιγράφονται στο ιστορικό της αγωγής , περιλαμβάνοντας προφανώς και την γρηπίδα.

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.17 ΚΠολΔ

Απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως , διότι στο αναιρετήριο δεν προσδιορίζεται ποια είναι η προκαλούμενη από το διατακτικό, αοριστία και διότι, το Εφετείο αφού έκρινε τυπικώς παραδεκτή την έφεση των ερήμην δικασθέντων στον πρώτο βαθμό, εφαρμόζοντας το άρθρο 528 Κ.Πολ.Δ., εξαφάνισε την εκκαλούμενη και δέχτηκε εν μέρει την αγωγή ως κατ΄ουσία βάσιμη.

 

Απόφ. ΑΠ….Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε κάτω από την φωτογραφία στην φράση

<<Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>>

Για Δωρεάν δοκιμαστική εγγραφή στην Τ.Ν.Π. ο Σόλων (Τη μόνη Σχολιασμένης Νομολογίας και με παράθεση των Contra αποφάσεων ανά απόφαση) που από 01-10-2019 διεύρυνε την πρόσβαση του και σε όλη την Νομοθεσία 

πατήστε στην παρακάτω εικόνα:

.NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας