Αρχική Νομολογία Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων Δικαστικό Ένσημο καταβληθέν από προηγούμενη όμοια αγωγή – απορριφθείσα ως αόριστη

Δικαστικό Ένσημο καταβληθέν από προηγούμενη όμοια αγωγή – απορριφθείσα ως αόριστη

 

1.Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων – Αποκλειστική υπαιτιότητα του εν μέθη οδηγού εισελθόντος στο αντίθετο ρεύμα.

 

2. Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης λόγω Μέθης – Απαιτείται ο Αιτιώδης Σύνδεσμος

 

3. Αναγωγή Ασφαλιστή κατά Ιδιοκτήτη και μη Οδηγού λόγω Μέθης  – Απορριπτέα

 

4. Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος  – Επιβίβαση σε όχημα με μεθυσμένο οδηγό

 

    – Αυτοδιακινδύνευση επιβαινόντων

 

5. Αναγωγή Ασφαλιστή μετά από Εξώδικο Συμβιβασμό

 

6. Εφαρμογή 4ης Κοινοτικής Οδηγίας 2000/26/ΕΚ – ΠΔ 10/2003

 

7. Υποκατάσταση Αλλοδαπού Ασφαλιστικού Φορέα – Έξοδα Νοσηλείας στο Εξωτερικό

 

8.Έκταση Δεδικασμένου – Σε περίπτωση απόρριψης της αγωγής ως αόριστης

 

9. Δικαστικό Ένσημο καταβληθέν από προηγούμενη όμοια αγωγή – απορριφθείσα ως αόριστη  Δεκτό

 

Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος 1ον 2017.

 

 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας