facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις Διοικητικό Πρωτοδικείο: Πότε είναι άκυρη η απόλυση υπαλλήλου με παραποιημένο πτυχίο

Διοικητικό Πρωτοδικείο: Πότε είναι άκυρη η απόλυση υπαλλήλου με παραποιημένο πτυχίο

BANNER ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ TYPE FORM default

Άκυρη η απόλυση δημοσίου υπαλλήλου με παραποιημένο πτυχίοώστε να εμφανίζει υψηλότερη βαθμολογία, αν ο διορισμός του θα ήταν εφικτός και χωρίς την αλλοίωση των στοιχείων.

Με αυτό το σκεπτικό το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά ακύρωσε ανάκληση διορισμού νοσηλεύτριας Νομαρχιακού Νοσοκομείου η οποία προσκόμισε πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου με παραποιημένα στοιχεία ώστε να εμφανίζει υψηλότερη βαθμολογία.

Συγκεκριμένα, στο αντίγραφο πτυχίου της που απεστάλη προς έλεγχο το 2015, διαπιστώθηκε παραποίηση στην ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου, στο σχολικό έτος λήψης του πτυχίου, στην πράξη του συλλόγου καθηγητών, στο γενικό βαθμό απόλυσης, στο βαθμό του κάθε μαθήματος χωριστά, στην υπογραφή του Διευθυντή του Λυκείου, στην ημερομηνία και στην υπογραφή του συντάκτη του τίτλου και στις υπογραφές των καθηγητών.

Η νοσηλεύτρια είχε προσληφθεί για πρώτη φορά το 1994, τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσης της το 2013 και την ίδια χρονιά στο πλαίσιο της κινητικότητας πήρε μετάταξη για το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας- Πειραιά ,όπως προέκυψε μετά την ενοποίηση δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Η νοσηλεύτρια απολύθηκε το 2016 μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου .

Σύνδεση πλαστού πτυχίου και διορισμού

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο στο οποίο προσέφυγε η νοσηλεύτρια, με απόφαση του που δημοσιεύθηκε πριν λίγες ημέρες διατάσσει την ακύρωση της απόλυσης και την αναπομπή της υπόθεσης στην Διοίκηση του Νοσοκομείου για νέα νόμιμη κρίση.

Το δικαστήριο έκρινε ότι τα παραποιημένα στοιχεία του τίτλου σπουδών της νοσηλεύτριας δεν αναιρούν την ύπαρξη του πτυχίου. Έτσι το επόμενο υπό εξέταση ζήτημα ήταν αν οι αποκλίσεις μεταξύ του πλαστού και του νόμιμου πτυχίου επηρέασαν την απόφαση διορισμού της. Με την απόφαση του το δικαστήριο κατέληξε ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου με την απόφαση απόλυσης της νοσηλεύτριας δεν ερεύνησε επαρκώς το ζήτημα αυτό ώστε να αποδειχθεί αιτιώδης σύνδεση μεταξύ του πλαστού τίτλου και του διορισμού.

Το δικαστήριο μελέτησε τις κείμενες διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (άρθρο 20 παράγραφος 2 νόμου 3528/2007) και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και συνδυαστικά με τα άρθρα του Συντάγματος σχετικά με την αρχή της αναλογικότητας και της πρόσβασης στις δημόσιες λειτουργίες έκρινε ότι “αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διορισμού του υπαλλήλου αποδειχθεί ότι ο διορισθείς υπάλληλος δεν διαθέτει την αναγκαία για το διορισμό του ιδιότητα ή το προβλεπόμενο εκ του νόμου προσόν, ανακαλείται ο διορισμός του, εφόσον ο υπάλληλος δεν θα ήταν διοριστέος χωρίς την ύπαρξη της πιο πάνω ιδιότητας ή προσόντος” .

Εκτίμησε μάλιστα ότι “Διαφορετική ερμηνεία της διάταξης αυτής, σύμφωνα με την οποία πρέπει να ανακληθεί ο διορισμός του υπαλλήλου και στην περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος θα διοριζόταν και χωρίς την ύπαρξη της οικείας ιδιότητας ή προσόντος, δεν θα ήταν σύμφωνη με το σκοπό της διάταξης, η οποία δεν έχει το χαρακτήρα επιβολής διοικητικής κύρωσης για τη συμπεριφορά του”

“Όφειλε να ερευνήσει”

Το δικαστήριο τονίζει ότι από τον φάκελο της υπόθεσης δεν αμφισβητείται πως δεν υπήρχε άλλος συνυποψήφιος για την προκηρυχθείσα θέση.

Επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία που να προσδιορίζουν σε τι επηρέασαν οι φερόμενες αποκλίσεις μεταξύ του νομίμου πτυχίου της νοσηλεύτριας και του υποβληθέντος προς διορισμό πτυχίου αναφέροντας συγκεκριμένα:

“Το καθ’ ου Νοσοκομείο όφειλε, πριν την ανάκληση του διορισμού της αιτούσας, να ερευνήσει αν αυτή θα παρέμενε διοριστέα στην επίμαχη προκηρυχθείσα θέση, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής και επί τη βάσει του ως άνω νομίμως ληφθέντος πτυχίου της από το Τεχνικό – Επαγγελματικό Λύκειο, με γενικό βαθμό απόλυσης «καλώς» 12 και 5/10. Αντ’ αυτού, το Νοσοκομείο, ερμηνεύοντας εσφαλμένα την πιο πάνω διάταξη, διέταξε την ανάκληση του διορισμού της αιτούσας, χωρίς να προβεί σε τέτοια έρευνα. Για το λόγο αυτό, που βασίμως προβάλλεται, θα πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση”

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 20-21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Για περισσότερα πατήστε εδώ

BANNER ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ TYPE FORM default

 Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ

 

 

Πηγή: dikastiko.gr