Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις Έκθεση επιστημονικής επιτροπής βουλής αντισυνταγματικές διατάξεις ΚΟΚ για πρόστιμα με εισοδηματικά κριτήρια

Έκθεση επιστημονικής επιτροπής βουλής αντισυνταγματικές διατάξεις ΚΟΚ για πρόστιμα με εισοδηματικά κριτήρια

Η θέσπιση ποινών βάσει εισοδηματικών κριτηρίων δεν έχει εσωτερική συνάφεια µε την εκάστοτε τελεσθείσα παράβαση και, συνεπώς, τίθεται ζήτηµα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας