Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου Δυνατότητα του Διαθέτη για αποστέρηση του κατιόντα από το Δικαίωμά του στην Νόμιμη Μοίρα – Προϋποθέσεις Αποκλήρωσης του Κατιόντα από τον Διαθέτη κατ΄ ΑΚ 1840 παρ. 3

Δυνατότητα του Διαθέτη για αποστέρηση του κατιόντα από το Δικαίωμά του στην Νόμιμη Μοίρα – Προϋποθέσεις Αποκλήρωσης του Κατιόντα από τον Διαθέτη κατ΄ ΑΚ 1840 παρ. 3

ΕΛΕΝΗ BANNER ΓΙΑ LIVE STREAMING wide poster
1.Δυνατότητα του Διαθέτη για αποστέρηση του κατιόντα από το Δικαίωμά του στην Νόμιμη Μοίρα
2.Προϋποθέσεις Αποκλήρωσης του Κατιόντα 
από τον Διαθέτη
σύμφωνα με την Διάταξη του ΑΚ 1840 παρ. 3
3.Λήψη Νόμιμης Μοίρας από τον Αποκληρωθέντα
4.Δυνατότητα άσκησης Αναγνωριστικής Αγωγής από τον Αποκληρωθέντα
5.Κήρυξη τέκνου ως Θετού με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
6.Η Περιουσιακή Διαφορά ως λόγος Αποκλήρωσης
 
7.Ακυρότητα Διαθήκης 
  Ένσταση των εκκαλούντων περί αποκλήρωσης της εφεσίβλητης
8.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 19 και 14 ΚΠολΔ
 
9.Δικαιούχοι και υπολογισμός Νόμιμης Μοίρας 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας