Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. ΦΕΚ A 33/2017

Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. ΦΕΚ A 33/2017

 

Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο

 

διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωσητων διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας