facebook

1.Εκτροπή ΙΧΕ Αυτοκινήτου στο Αντίθετο Ρεύμα

Ανατροπή  και  Ακινητοποίηση του εκτός  Οδοστρώματος

Εκτόξευση της επιβαίνουσας από την θέση της πίσω από τον συνοδηγό

μέσω του  σπασμένου  πίσω ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου

 

2.Ζώνη Ασφαλείας πίσω Καθημένου Επιβάτη – Έλλειψη –  

 

3.Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας  (ΑΚ 931) 130.000 ευρώ

Σπαστική Παραπληγία με Ορθοκυστικές Διαταραχές

 

4.Ηθική Βλάβη 100.000 ευρώ

 

5.Απώλεια Εισοδήματος  – Διαφυγόντων Κερδών

 

6.Βελτιωμένη  Διατροφή – Απορριπτέα

 

7.Αγορά Οχήματος με Αυτόματο Κιβώτιο Ταχυτήτων  Απορριπτέο ως Αβάσιμο και Προώρως Ασκηθέν

 

8.Αποκλειστική Νοσοκόμος – Οικιακή βοηθός

 

9.Δαπάνη Καυσίμων και Διοδίων για τις μετακινήσεις της  ενάγουσας και των αναγκαίων συνοδών οικείων της – Επιδικαστέα

 

Εκτροπή ΙΧΕ Αυτοκινήτου στο Αντίθετο Ρεύμα

Ανατροπή  και  Ακινητοποίηση του εκτός  Οδοστρώματος

Χωρίς την εμπλοκή άλλου οχήματος ή χρήστη της οδού

 

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Απρίλιος 2022)

 

Εκτόξευση της επιβαίνουσας από την θέση της πίσω από τον συνοδηγό μέσω του  σπασμένου  πίσω ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου

 Αποκλειστικά  υπαίτιος του ένδικου τροχαίου ατυχήματος  και των συνεπειών του ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος δεν ασκούσε τον έλεγχο και την εποπτεία του,  οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα 120 χλμ/ω αντί του με ρυθμιζόμενη πινακίδα ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 80 χλμ/ω, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του,  το οποίο άρχισε να πλαγιολισθαίνει,  με αποτέλεσμα να εκτραπεί της  πορείας του αρχικά δεξιά και στη συνέχεια αριστερά, να εισέλθει  στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας το οποίο  διέσχισε διαγωνίως, να υπερβεί το ασφάλτινο έρεισμα, διαπερνώντας τους  υπάρχοντες θάμνους, και να ανατραπεί  περισσότερες από μία φορές και τελικά να ακινητοποιηθεί εκτός οδοστρώματος σε παρακείμενο αγρό, κάθετα προς το οδόστρωμα. Στο ένδικο τροχαίο ατύχημα δεν ενεπλάκη άλλο όχημα ή άλλος χρήστης της οδού. Μετά το ατύχημα όλοι οι συνεπιβαίνοντες εξήλθαν του ζημιογόνου αυτοκινήτου, από την πόρτα του συνοδηγού, πλην της ενάγουσας, η οποία εκτοξεύθηκε  από την πίσω από τον συνοδηγό θέση της από τον σπασμένο  πίσω ανεμοθώρακα και σε απόσταση 6 μέτρων από την τελική θέση όπου ακινητοποιήθηκε το  αυτοκίνητο, καταλήγοντας στο έδαφος σε ύπτια θέση, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της (παραβάσεις άρθρων 12.1, 19.1,2  ΚΟΚ). Οι άλλοι δύο συνεπιβαίνοντες και ο οδηγός του αυτοκινήτου  δεν τραυματίστηκαν.

.

 Ζώνη Ασφαλείας πίσω Καθημένου Επιβάτη – Έλλειψη

 

 Το  αυτοκίνητο πρώτης κυκλοφορίας 26/8/2004 έφερε ζώνες ασφαλείας και στα πίσω καθίσματα και συνεπώς η ενάγουσα που επέβαινε στην πίσω από τον συνοδηγό θέση ήταν υποχρεωμένη να φέρει ζώνη ασφαλείας (άρθρ. 12.5 και 81.7 ΚΟΚ).

Δεκτή η ένσταση συντρέχοντος πταίσματος της ενάγουσας που επέβαινε στην πίσω θέση από τον συνοδηγό σε ποσοστό 20% στην έκταση των σωματικών της βλαβών λόγω έλλειψης ζώνης ασφαλείας, αφού κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής εάν έφερε ζώνη ασφαλείας δεν θα είχε υποστεί  τον  σοβαρό τραυματισμό της (πολλαπλά κατάγματα της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης,  παραπληγία- τετραπληγία, ανάπηρη σε ποσοστό 85%), και δεν θα είχε εκτοξευθεί μέσω του πίσω ανεμοθώρακα εκτός του αυτοκινήτου. Άλλωστε και  σε περίπτωση που οι ανωτέρω σωματικές βλάβες της προήλθαν από τις ασκηθείσες εντός της καμπίνας δυνάμεις, δεν θα ήταν τέτοιας  έκτασης  καθιστώντας αυτήν ανάπηρη σε ποσοστό 85%,,  λαμβάνοντας υπόψη ότι πιέσεις στην καμπίνα του αυτοκινήτου ασκήθηκαν σε όλο το εσωτερικό του  αυτοκινήτου και για όλους τους συνεπιβαίνοντες και όχι μόνο στη πίσω από τον συνοδηγό θέση.  Εξάλλου ο οδηγός και η συνοδηγός του αυτοκινήτου, αν και το αυτοκίνητο εκτράπηκε και ανατράπηκε για περισσότερες από μία φορές δεν υπέστησαν σωματικές βλάβες.

 

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας  (ΑΚ 931) 130.000 ευρώ

Σπαστική Παραπληγία με Ορθοκυστικές Διαταραχές

 

 Επιδικάσθηκε στην ενάγουσα το ποσό των 130.000 ευρώ λόγω της μόνιμης αναπηρίας της  η  οποία θα έχει δυσμενή επίδραση στην οικονομική και κοινωνική της εξέλιξη. Ειδικότερα, στην ηλικία των μόλις 25 ετών κατέστη ανάπηρη κινητικά, λόγω του τραυματισμού της στη σπονδυλική της στήλη με συνακόλουθα προβλήματα στην εν γένει κοινωνική ανάπτυξη της προσωπικότητας της ως γυναίκας, και εργαζόμενης, λόγω της καθήλωσης της σε αναπηρικό αμαξίδιο, αδυνατώντας ακόμη και να βαδίσει, να σταθεί όρθια ή να χρησιμοποιήσει τα χέρια της. Εξαιτίας της εκτεταμένης αναπηρίας της δεν θα μπορέσει να εργαστεί ποτέ ξανά στη ζωή της, αφού δεν είναι σε θέση να εκτελέσει την οποιαδήποτε, ακόμη και παραμικρή εργασία σε συνδυασμό με την νευρογενή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης και ορθού που παρουσιάζει. Συνεπώς  δεν θα δύναται να καλύψει ούτε θέση εργασίας σε γραφείο, με συνέπεια όλα τα παραπάνω να επιδράσουν ανασταλτικά κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και στο κοινωνικό της μέλλον, κυρίως λόγω περιορισμού των δυνατοτήτων της να δημιουργήσει –  συντηρήσει οικογένεια, τα δε σωματικά προβλήματά της θα έχουν σαν αποτέλεσμα την γενικότερη απομόνωση της, με ταυτόχρονη ποσοτική και ποιοτική συρρίκνωση της κοινωνικής της ζωής.

 

Ηθική Βλάβη 100.000 ευρώ

 Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του ατυχήματος, το βαθμό πταίσματος του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου και αποκλειστικά υπαιτίου στην πρόκληση του ατυχήματος, το βαθμό συντρέχοντος πταίσματος της ενάγουσας στην έκταση του τραυματισμού της,  τη σοβαρότητα και το είδος του τραυματισμού της ενάγουσας, το νεαρό της ηλικίας της, 25 ετών κατά το ατύχημα, τη μακρά νοσηλεία της, τη μόνιμη αναπηρία της, τη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία της,  την καλή μέχρι το χρόνο του ατυχήματος κατάσταση της υγείας της, και γενικότερα την οικονομική, κοινωνική και προσωπική κατάσταση των διαδίκων, πλην της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, κρίθηκε ότι πρέπει να επιδικασθεί στην ενάγουσα ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (932 ΑΚ), το ποσό των 100.000 ευρώ.

 

Απώλεια Εισοδήματος  – Διαφυγόντων Κερδών

Η ενάγουσα, ηλικίας 25 ετών  κατά τον χρόνο του ατυχήματος, ήταν  απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Από τις 10/4/2018 είχε προσληφθεί  ως υπάλληλος βοηθός φαρμακοποιού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου, σε φαρμακείο στο Βόλο, με μικτό μηνιαίο μισθό 586,08 ευρώ. Εξαιτίας του τραυματισμού της

 α) απώλεσε τα εισοδήματά της από την παροχή εξηρτημένης εργασίας για το χρονικό διάστημα των 11 μηνών από 16/8/2019 έως 15/9/2020,  ανερχόμενα στο συνολικό ποσό των 7.150 ευρώ (650 ευρώ μηνιαίως (μικτός μηνιαίος μισθός από 1/2/2019 βάσει της αριθ.. 4241/127/30-1-2019 Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) Χ 11 μήνες, πλέον επιδομάτων αδείας και δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα που συνίστανται σε δύο μισθούς, ανερχόμενα στο  συνολικό ποσό των 1.300 ευρώ (650 ευρώ Χ 2), και συνολικά στο ποσό των 8.450 ευρώ (7.150 + 1.300), και μειωμένο κατά το ποσοστό 20% του συντρέχοντος πταίσματος της ενάγουσας, το συνολικό ποσό των 6.760 ευρώ. Από τον ασφαλιστικό της φορέα –  ΕΦΚΑ. Μισθωτών δεν έλαβε καμία επιδότηση ασθενείας διότι δεν είχε συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις, και

 β)  το εισόδημα που έχασε  από την εργασία της και δικαιούται ως αποζημίωση λόγω αποθετικής ζημίας από 15/09/2020 που θα διοριζόταν ως αναπληρώτρια παιδαγωγός επί τέσσερα έτη, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των 43.974 ευρώ (α. για την πρώτη διετία στο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) κατηγορία ΠΕ θα ελάμβανε βασικές μηνιαίες αποδοχές ύψους 869 ευρώ Χ 24 μήνες = 20.856 ευρώ και β) για την δεύτερη διετία στο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.2) κατηγορία ΠΕ θα ελάμβανε βασικές μηνιαίες αποδοχές ύψους 963,25 ευρώ Χ24 μήνες= 23.118 ευρώ), και μειωμένο κατά το ποσοστό 20% του συντρέχοντος πταίσματος της, στο ποσό των  35.179,2 ευρώ.

 Απορριπτέα η αγωγή ως προώρως ασκούμενη για το επιπλέον αιτούμενο ποσό διαφυγόντων εισοδημάτων από  την εργασία της ενάγουσας, που θα παρείχε εφ’ όρου ζωής μέχρι τη συμπλήρωση του 82° έτους της ηλικίας της, από 15/9/2020 που  θα διοριζόταν ως αναπληρώτρια παιδαγωγός.

Βελτιωμένη  Διατροφή – Απορριπτέα (1) 

Δεν αποδείχθηκε ότι ήταν αναγκαία η λήψη βελτιωμένης διατροφής από την ενάγουσα συνεπεία του τραυματισμού της από το ένδικο τροχαίο  ατύχημα και  απορρίφθηκε το σχετικό  κονδύλιο ως ουσία αβάσιμο, καθώς η ενάγουσα  δεν προσκομίζει ούτε επικαλείται κάποια ιατρική βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει ότι ήταν ιατρικώς ενδεδειγμένη και επιβεβλημένη η λήψη βελτιωμένης τροφής εκ μέρους της για το επικαλούμενο χρονικό διάστημα. 

 

Αγορά Οχήματος με Αυτόματο Κιβώτιο Ταχυτήτων

Απορριπτέο ως Αβάσιμο και Προώρως Ασκηθέν (2)

 

Το κονδύλιο για δαπάνη αγοράς νέου οχήματος με  αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ποσού των 26.000 ευρώ, για τη βελτίωση των μετακινήσεων της ενάγουσας και της ευκολότερης μεταφοράς του αναπηρικού της αμαξιδίου, το οποίο  μελλοντικά θα χρησιμοποιεί η ενάγουσα, αν η κατάσταση της ευστάθειας του σώματος της το επιτρέπει,  απορρίφθηκε  ως προς το πρώτο σκέλος του ως ουσία αβάσιμο και  ως προς το δεύτερο σκέλος του ως προώρως ασκηθέν, καθώς δεν αποδείχθηκε τουλάχιστον το κρίσιμο χρόνο ότι η ενάγουσα μπορεί  να οδηγήσει αυτόματο όχημα.

 

Αποκλειστική Νοσοκόμος – Οικιακή βοηθός

 Λόγω του σοβαρού τραυματισμού της και της αναπηρίας της σε ποσοστό 85% λόγω  σπαστικής παραπληγίας με ορθοκυστικές διαταραχές, η ενάγουσα είναι  συνεχώς κατάκοιτη και σε ακινησία, εντελώς ανίκανη να επιμεληθεί του εαυτού της και  να αυτοεξυπηρετηθεί και να καλύψει τις στοιχειώδεις βιοτικές της ανάγκες, με συνέπεια να έχει ανάγκη διαρκούς βοήθειας και συμπαράστασης τρίτου προσώπου όλο το 24 ωρο, ενώ συχνά απαιτούνται και δύο άτομα ταυτόχρονα για την μεταφορά της από το κρεβάτι στο αναπηρικό αμαξίδιο και αντίστροφα. Λόγω αδυναμίας  πρόσληψης άλλου προσώπου απασχολούνται συνεχώς και νυχθημερόν με υπερένταση των προσπαθειών τους και σε  βάρος κάθε άλλης απασχόλησης και υποχρέωσης τους οι οικείοι της και κυρίως η μητέρα της.

 Για την  απασχόληση αποκλειστικής νοσοκόμου – οικιακής βοηθού από τους οικείους της ενάγουσας, επιδικάσθηκε το ποσό των 1.100 ευρώ μηνιαίως για τα χρονικά διαστήματα: α) των 13,5 μηνών το συνολικό ποσό των  14.850  ευρώ (1.100 ευρώ μηνιαίως Χ 13,5 μήνες) και μειωμένο κατά το ποσοστό 20% του συντρέχοντος πταίσματος της λόγω έλλειψης ζώνης ασφαλείας, το ποσό των 11.880 ευρώ και β) των 24 μηνών από την κατάθεση της αγωγής  το συνολικό ποσό των 26.400 ευρώ (24 μήνες Χ 1.100 ευρώ) και μειωμένο κατά το ποσοστό 20% του συντρέχοντος, πταίσματος της λόγω έλλειψης  ζώνης ασφαλείας, το ποσό των 21.120 ευρώ.

 

Δαπάνη Καυσίμων και Διοδίων για τις μετακινήσεις της  ενάγουσας

 και των αναγκαίων συνοδών οικείων της – Επιδικαστέα

 

Επιδικάσθηκε το συνολικό ποσό των 1.992,48 ευρώ και μειωμένο κατά το ποσοστό 20% συντρέχοντος πταίσματος το ποσό των 1.593,98 ευρώ,  για αγορά καυσίμων βενζίνης και διοδίων για τις μετακινήσεις με ιδιωτικό αυτοκίνητο της ενάγουσας και των οικείων της προσώπων (μητέρα, πατέρας, αδέλφια), τα οποία ήταν εκ των πραγμάτων και από τη φύση της ασθένειας της απολύτως απαραίτητο να την συνοδεύουν, για εξειδικευμένες εξετάσεις σε εξωτερικούς ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα. 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

  1. Βελτιωμένη Τροφή

Ο βαρύτατος τραυματισμός της ενάγουσας (βαριά σπαστική τετραπάρεση – παραπληγία, μόνιμα ανάπηρη σε ποσοστό 85%) όχι μόνο απαιτεί αλλά και επιβάλει, και μάλιστα άνευ σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης (βλ. ΑΠ 782/2017 (αδημ), ΑΠ 1276/2005, , ΕφΑθ 2399/2017 ΕΣυγκΔ 2017/95, ΕφΑθ 4831/2009,  ΕφΘεσ 215/2000 ΕΣυγκΔ 2000/2005, ΕφΑθ 7150/2002  ΕΣυγκΔ 2002/51, ΜονΠρωτΑθ 655/2018, ΜονΠρωτΑθ. 632/2018 (αδημ), ΜονΠρωτΑθ 2763/2010 ΕΣυγκΔ 2010/399), τη λήψη ειδικής και ποιοτικής βελτιωμένης τροφής εμπλουτισμένης σε  πρωτείνες, βιταμίνες και ασβέστιο, λευκώματα (π.χ γάλα, ψάρια, κρέας, γιαούρτια, πορτοκάλια, μήλα, λαχανικά, κλπ) επιπλέον της  συνήθους  διατροφής της για την αποκατάσταση της υγείας της και την ενδυνάμωση του οργανισμού της. Πέραν από οποιεσδήποτε ιατρικές συστάσεις, τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αλλά και τα νομολογιακά θεσπισθέντα, κατατείνουν στο ότι μια τέτοια αποσυντόνιση του ανθρώπινου οργανισμού, με υποτροπές, μολύνσεις, μόνιμες αναπηρίες κλπ., όχι μόνο δικαιολογούν, αλλά και επιτακτικά επιβάλουν τη λήψη ειδικής βελτιωμένης διατροφής, χάριν της ανάκτησης των χαμένων δυνάμεων του ασθενούς, ως αντίδοτο στις δόσεις φαρμάκων, με στόχο την ισχυροποίηση του οργανισμού του, για να είναι σε θέση να υπομένει φαρμακευτική και θεραπευτική αγωγή, συμβάλλοντας όσο το δυνατόν στην ιδιαίτερα ευαίσθητη κατάσταση της υγείας του και την αδυναμία του οργανισμού του λόγω του τραυματισμού του και της μόνιμης αναπηρίας του, όπως εν προκειμένω της  ενάγουσας. Ενισχύονται δε τα παραπάνω και από το γεγονός ότι το Δικαστήριο επιδίκασε στην ενάγουσα και δαπάνες αγοράς βιταμινών, συμπληρωμάτων διατροφής, τα οποία  προφανώς συνέστησαν οι θεράποντες ιατροί λόγω της ιδιαίτερης και ευαίσθητης κατάστασης της υγείας της συνεπεία του τραυματισμού της και της μόνιμης αναπηρίας της, και απορρίπτοντας κραυγαλέα το σχετικό κονδύλιο βελτιωμένης διατροφής αξίωσε παραπάνω από όσα απαιτεί ο νόμος, αλλά και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής τα οποία λαμβάνει αυτεπάγγελτα υπόψη το Δικαστήριο της ουσίας (αρθ. 336 παρ. 4 ΚΠολΔ).

 

  1. Αγορά Αυτόματου Αναπηρικού Οχήματος

Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες καθώς  και υπήκοοι Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάπηρους τους αποκαλούν, είναι ίσοι έναντι του νόμου και έχουν ίσα δικαιώματα με τους αρτιμελείς συνανθρώπους τους. Ας σημειωθεί ότι θεσπίσθηκε από τον ΟΗΕ  ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία η 3η Δεκεμβρίου κάθε έτους,  και τηρείται και εορτάζεται σε όλον τον πλανήτη, με μηνύματα ενότητας, αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού. Στα δικαιώματα και στις δυνατότητες των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες περιλαμβάνεται και  η απόκτηση Αναπηρικού Αυτοκινήτου με ατέλεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, για την διευκόλυνση και την βελτίωση της ζωής τους και των συγγενών τους. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αγορά αναπηρικού αυτοκινήτου  με ατέλεια, η οποία ισχύει καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του αναπήρου, το αναπηρικό αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος  ύστερα από άδεια της Τελωνειακής Αρχής,  η οποία εκδίδεται με αίτηση του στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμούν να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του.

Ενόψει των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι το Δικαστήριο επιδίκασε στην ενάγουσα και τις δαπάνες βενζίνες και διοδίων για τις μετακινήσεις της με ιδιωτικό αυτοκίνητο  με αναγκαίους συνοδούς τους γονείς της και τον αδελφό της για  ιατρικές εξετάσεις και επισκέψεις, δικαιολογείται η αγορά αυτόματου αναπηρικού οχήματος το οποίο μπορεί να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα με την υποχρέωση να επιβαίνει η ανάπηρη ενάγουσα, κατά τα οριζόμενα από το νόμο.

Που να φανταζόταν κανείς, ότι ένας νέος άνθρωπος, 25 ετών εν προκειμένω, έπρεπε να γνωρίζει να οδηγεί αυτόματο όχημα, για την περίπτωση που τυχόν η μοίρα του επεφύλασσε να καταστεί μόνιμα ανάπηρος με σπαστική παραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές, ώστε να του επιδικαστεί η σχετική αποζημίωση για την αγορά αυτόματου οχήματος για την βελτίωση της ζωής του, η αγορά του οποίου δικαιολογείται και προβλέπεται από το νόμο και  μάλιστα χωρίς να απαιτείται η ικανότητα οδήγησης τέτοιου αυτοκινήτου από τον μόνιμα ανάπηρο.

Βλέπε σχετική Νομολογία :

– Κρίθηκε επιβεβλημένη η αγορά ειδικά διασκευασμένου Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου (αναπηρικού), δεδομένου δε ότι το αυτοκίνητο που έχει στην ιδιοκτησία της η παθούσα δεν επιδέχεται σχετική μετατροπή), είναι αναγκασμένη να προβεί στην αγορά καινούργιου αυτοκινήτου, επιδεχομένου τέτοιας μετατροπής, και ταυτόχρονα στην μετατροπή αυτού σε “αναπηρικό” αυτοκίνητο.  Επιδικάσθηκε σχετικό κονδύλιο 31.067,17 ευρώ  + 2.950 ευρώ για την απαιτούμενη δαπάνη μετασκευής., Μον.Πρ.Χαν.32/2009, ΕΣυγκΔ 2010/254.

– Ο ενάγων προτίθεται να προβεί στην μετατροπή οχήματος, προκειμένου να διαμορφωθεί ειδικά σύμφωνα με τις ανάγκες του, για  να το χρησιμοποιεί ο ίδιος, επειδή η χρήση του αποτελεί για αυτόν αδήριτη ανάγκη για τις μετακινήσεις του και για την κάλυψη των πάσης φύσεως προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών, όντας και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Το κόστος της εν λόγω μετατροπής ανέρχεται σε 2.800 ευρώ, όπως αποδεικνύεται από έγγραφη προσφορά από το συνεργείο αυτοκινήτων,  δαπάνη επιδικαστέα, Μον.Πρ.Αθ.1147/2020, ΕΣυγκΔ 2020/123.

 

Κείμενο Απόφ….

 

 

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας