facebook
Αρχική Νομολογία Υπαιτιότης - Συνυπαιτιότης Εκτροπή ΔΧ Λεωφορείου και πτώση αυτού εντός της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα Φθαρμένα Ελαστικά – Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 ΣΕΛ.332

Εκτροπή ΔΧ Λεωφορείου και πτώση αυτού εντός της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα Φθαρμένα Ελαστικά – Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 ΣΕΛ.332

Απόφ.Μον.Πρ.Θεσ/κης 22529/2004
Πρόεδρος: Νικολέτα Παναγιωτίδου

Εκτροπή ΔΧ Λεωφορείου
και πτώση αυτού εντός της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του λεωφορείου, ο οποίος με αυξημένη για τις περιστάσεις ταχύτητα (νύκτα, υγρό οδόστρωμα κλπ), επιχειρώντας να εισέλθει στην τρίτη λωρίδα αυτοκινητοδρόμου, (στην γέφυρα του Αλιάκμονα), απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα την εκτροπή του επί των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και την εν συνεχεία πτώση του από ύψους 9 μέτρων στην κήτη του ποταμού Αλιάκμονα. (παράβ. Άρθρ. άρθρ. 12, 19, 81 παρ. 13 του ΚΟΚ).
Σημ. ΣΕΣυγκ.Δ
Κατωτέρω δημοσιεύουμε την εκδοθείσα απόφαση του Μον.Πρωτ.Θεσ/κης 22529/2004 η οποία επιδίκασε αποζημιώσεις στα μέλη των οικογενειών των θυμάτων στο τροχαίο ατύχημα που προκλήθηκε από την εκτροπή και πτώση ΔΧ λεωφορείου στην κοίτη του Αλιάκμονα. Το πολύπειρο αυτό ατύχημα, συντάραξε το πανελλήνιο, λόγω της ιδιαιτερότητάς του, αλλά και της μεγάλης προβολής που έτυχε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην απόφαση αυτή καταδεικνύεται ο σπουδαίος και ουσιαστικός ρόλος τόσο μεν του πραγμστογνώμονα που έχει ως κύριο έργο να διαφωτίσει και να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα περί των αιτίων πρόκλησης ενός τροχαίου ατυχήματος, όσον και της σωστά συντεταγμένης έκ8εσης αυτοψίας της τροχαίας. Για το Θέμα αυτό βλέπε σχετικώς ανωτέρω Άρθρο Χρ. Γκλαβόπουλου Προβλήματα που ανακύπτουν από ατελείς εκθέσεις αυτοψίας της τροχαίας, σελ. 322
Η απόφαση αυτή ασχολήθηκε με αρκετά νομικά θέματα που ταλανίζουν την καθημερινή δικαστηριακή πρακτική. Λόγω του μακροσκελούς περιεχομένου της (127 σελίδες), δημοσιεύουμε τα κυριότερα αποσπάσματα αυτής.

Φθαρμένα Ελαστικά

Στην πρόκληση του ανωτέρω ατυχήματος, συνέβαλε καθοριστικά η εμφανής παλαιότητα των ελαστικών των οπίσθιων τροχών του λεωφορείου, η οποία μπορούσε να διαπιστωθεί οπτικά και με γυμνό μάτι. Το ύψος του πάχους πέλματος τους ευρίσκετο εκτός των πλαισίων που καθόριζε ο νόμος, η κατάσταση όμως των ελαστικών, -(διαφορετική σκληρότητα – λόγω παλαιότητας) και η φθορά που Παρουσίαζαν, σε συνδυασμό με την αυξημένη ταχύτητα, που κινούνταν το λεωφορείο πάνω στο υγρό οδόστρωμα, είχε ως αποτέλεσμα την μειωμένη αποτελεσματικότητα του συστήματος πεδήσεως και την μη σωστή λειτουργία του συστήματος ανάρτησης του οχήματος, όταν αυτό κινήθηκε υπό γωνία, κατά τη διάρκεια του ελιγμού που επιχείρησε (αλλαγή λωρίδας), αφού υπό τις περιστάσεις αυτές δεν υπάρχει καλή πρόσφυση των τροχών στο οδόστρωμα.

Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη (1)

Από την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού (μεταξύ των οποίων και οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης των ορισμένων τριών πραγματογνωμόνων από την Εισαγγελία Κατερίνης) το Δικαστήριο συνάγει την κρίση ότι στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος δεν συντέλεσε βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης του λεωφορείου, η οποία θα δικαιολογούσε κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τους νόμους της φυσικής, την εκτροπή αυτού και την πορεία που αναφέρθηκε ανωτέρω ότι διέγραψε μέχρι την κατακρήμνιση του στο ποτάμι, αφού κατά τον έλεγχο του λεωφορείου, από τους πραγματογνώμονες οι βλάβες που διαπιστώθηκαν, στο ανωτέρω λειτουργικό σύστημα αυτού, οφείλονται κατά την εκτίμηση των πραγματογνωμόνων αποκλειστικά στο ατύχημα. Δεν διαπιστώθηκε επίσης βλάβη, στο σύστημα Πέδησης ή Φωτισμού η οποία να συντέλεσε στο ατύχημα αφού κατά τον έλεγχο του οχήματος διαπιστώθηκε κανονική λειτουργία των συστημάτων αυτών.

Παρατηρήσεις – Σχόλια
1 Περί της σπουδαιότητας του έργου των τεχνικών συμβούλων (πραγματογνωμόνων) αλλά και των προβλημάτων που ανακύπτουν από ατελείς εκθέσεις αυτοψίας της τροχαίας βλ. σχετικώς άρθρο Χρ. Γκλαβόπουλου Σελ. 322
Σε επόμενο τεύχος μας Θα ασχοληθούμε με τα θέματα της ιατρικής πραγματογνωμοσύνης και τα προβλήματα που ανακύπτουν στην πράξη και επηρεάζουν το έργο της απονομής τoυ δικαίου.)