facebook
Ελευθέρωση Εγγυητή 862 ΑΚ
 
Ο εγγυητής ελευθερώνεται εάν από πταίσμα του δανειστή κατέστη αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη
Δεν αποκλείεται από ενδεχόμενη παραίτησή του από το δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή της οφειλής έως ότου ο δανειστής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του πρωτοφειλέτη και
αυτή αποβεί άκαρπη
(Ένσταση Διζήσεως – ΑΚ 855)
Ακυρότητα παραιτήσεως του εγγυητή από το ευεργέτημα της ελευθέρωσης, για τις περιπτώσεις που ο δανειστής βαρύνεται με δόλο ή βαριά αμέλεια
Έννοια βαριάς αμέλειας
Απαλλαγή του εγγυητή σε περίπτωση παραίτησης του δανειστή από ασφάλειες, που υπήρχαν για την απαίτησή του
Απαιτείται θετική πράξη του δανειστή και δεν αρκεί η απλή αδράνειά του
«Εν προκειμένω μεταξύ της δανείστριας τραπεζικής; εταιρείας με την επωνυμία … και
του αγοραστή Ι. Τ. του Κ. καταρτίστηκε η υπ' αριθμ. ….9.2000 σύμβαση χορήγησης
πιστωτικής κάρτας για την αγορά αυτοκινήτου μάρκας NISSAN, τύπου ALMERA, 1.498
κ. εκ, αντί τιμήματος 12.765,96 ευρώ, .. Σύμφωνα δε με τους ειδικότερους όρους της
συμφωνίας, η πωλήτρια εταιρεία εκχώρησε στην δανείστρια τραπεζική εταιρεία τα
δικαιώματα της από την παρακράτηση της κυριότητας του πωληθέντος οχήματος,
συστήνοντας παράλληλα ενέχυρο επ' αυτού υπέρ της τελευταίας, και της μεταβίβασε,
λόγω ενεχύρου, το δικαίωμα αναγωγής και τις αξιώσεις της που απορρέουν από την
πώληση, τη σχέση χρησιδανείου και την παρακράτηση της κυριότητας. Περαιτέρω, την
εκπλήρωση της επίδικης σύμβασης, δεδομένου ότι ο ανωτέρω δανειολήπτης δεν
διέθετε ακίνητη περιουσία, εγγυήθηκαν ο Α. Τ. του Λ., Χ. Τ. του Ι. και ο Σ. Κ. του Ι.,
δικαιοπάροχος των εναγόντων, ενεχόμενοι όλοι εις ολόκληρον ως αυτοφειλέτες και
παραιτούμενοι από το ευεργέτημα διζήσεως και από τις ενστάσεις των άρθρων 853,
858, 862, 864, 866-868 ΑΚ. Η εναγόμενη δεν επέδειξε αδράνεια στο να καταδιώξει
τον πρωτοφειλέτη μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, αποτέλεσμα της
οποίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη, ήταν να καταστεί
μεταγενέστερα ο τελευταίος αναξιόχρεος, λόγω της παρόδου άπρακτου μεγάλου
χρονικού διαστήματος, καθώς ο πρωτοφειλέτης ήδη κατά το χρόνο κατάρτισης της
σύμβασης δεν διέθετε ακίνητη περιουσία, για το λόγο δε αυτό συμβλήθηκαν και τρεις
εγγυητές και, συνακόλουθα, δεν υφίσταται παραβίαση της αρχής του υπεύθυνου
δανεισμού».
ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Απορριπτέος ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως κατ΄ άρθρο 560 αρ.1 & 5 ΚΠολΔ
Οι αναιρεσείοντες με τον μοναδικό λόγο της αίτησης τους μέμφονται την προσβαλλόμενη
απόφαση για αναιρετικές πλημμέλειες από τους αριθμούς 1 και 5 του άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ. Το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που έκρινε ότι συντρέχει περίπτωση ελευθέρωσης των εναγόντων
από τη σύμβαση εγγύησης, έσφαλε κατά την ερμηνεία κι εφαρμογή του νόμου και την εκτίμηση
των αποδείξεων, κατά παραδοχή των σχετικών λόγων της έφεσης.
Απόφ. ΑΠ…..
AAAAA ΝΕΟ ΓΙΑ NEWSLETTER gia site 41 1
BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας