Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις ΕνΔΕ: Ναι στην πρόταση των Ειρηνοδικών για διαχωρισμό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων

ΕνΔΕ: Ναι στην πρόταση των Ειρηνοδικών για διαχωρισμό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 260x95

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 260x95

Την συμφωνία τους στην πρόταση των Ειρηνοδικών για τον διαχωρισμό της αρμοδιότητας Πρωτοδικείων- Ειρηνοδικείων εκφράζουν οι δικαστές. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με την από 30-6-2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υιοθετεί την πρόταση – μελέτη της Επιτροπής Ειρηνοδικών για τον διαχωρισμό καθώς όπως σημειώνεται: «Η πρόταση αυτή θεωρούμε ότι συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη κατανομή της ύλης στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, στην de facto εξειδίκευση των δικαστών κατά αντικείμενο, στην ευθυγράμμιση με τα ισχύοντα σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αναβαθμίζοντας το κύρος των Ειρηνοδικείων και τελικά στην βελτίωση των όρων απονομής της πολιτικής Δικαιοσύνης.  Είναι η πρώτη μεγάλη ολοκληρωμένη πρόταση που βασίζεται στο συγκριτικό δίκαιο και σε επίσημα στατιστικά δεδομένα. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων την θέτει ως βάση διαλόγου και προσδοκά σε μια ανταπόκριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από άλλους επιστημονικούς φορείς.»

Τι προτείνουν οι Ειρηνοδίκες

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή της μελέτης των Ειρηνοδικών, σκοπός αυτής είναι «η συστηματική εξέταση της δυνατότητας κατανομής των ιδιωτικών διαφόρων στην λειτουργική αρμοδιότητα τους ανάλογα με τη φύση της διαφοράς, σε αντικατάσταση του απόλυτου κριτηρίου αξία της που κρατεί, ιδίως, αν ληφθεί υπόψη ότι η, λόγω ποσού, συνήθως αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου θεωρείται, ήδη υψηλή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα».

Η συγκεκριμένη έρευνα αναπτύσσεται σε τρεις, ενδεικτικά, άξονες. Και ειδικότερα, «στην καταγραφή του σημερινού καθεστώτος στα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης, ιδίως, καθόσον αφορά στην λειτουργία του ειρηνοδικείου επί τη βάσει του γαλλικού προτύπου και του γερμανικού – αυστριακού, αντίστοιχα, που αποτελούν την βασική κατηγοριοποίησή του στην ευρύτερη οικογένεια του ηπειρωτικού δικαίου, όπου και η καταγωγή μας».

Εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα

Το συμπέρασμα στο οποίο που επιδιώκει να καταλήξει η μελέτη είναι στο «Ποιες αστικές διάφορες, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές της ευρωπαϊκής ένωσης, αλλά, και με βάση την παραδοσιακή και σύγχρονη κατανομή τους στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, μπορούν να υπαχθούν στην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου, ανεξαρτήτως ποσού.

Η απάντηση απηχεί, τελολογικά, διττή λειτουργία. Αφενός, στην εναρμόνιση, κατά το δυνατό, του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας με το σύγχρονο, ενοποιημένο, ενωσιακό δικονομικό περιβάλλον και αφετέρου στην θωράκιση του Ειρηνοδικείου από συγκυριακές αυξομειώσεις της αρμοδιότητας του και στην θεμελίωση του ως τακτικό, μονομελές δικαστηριακό όργανο συγκεκριμένης φύσεως διαφορών».

AAAAA ΝΕΟ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ gia site 41 1

 

ΠΗΓΗ:DIKASTIKO.GR