Εξώδικος Δήλωση Οδηγού ότι φταίει απορριπτέα

Εξώδικος Δήλωση Οδηγού ότι φταίει απορριπτέα

 

 

1.Εξώδικος Δήλωση (ομολογία) Οδηγού περί υπαιτιότητας του Απορριπτέα ως απαράδεκτη – το φερόμενο ως περιεχόμενο ομολογίας δεν ανάγεται σε πραγματικά γεγονότα

 

2.Δήλωση  ατυχήματος στην Αστυνομία (ΚΟΚ 43 παρ. 2β) μετά πάροδο πέντε ημερών

 

3.Παράσυρση Πεζής εκτός Διαβάσεως που επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα έμπροσθεν ακινητοποιημένου λεωφορείου

 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας