facebook
Αρχική Νομολογία Υπαιτιότης - Συνυπαιτιότης Επίδειξη Εγγράφων – Άδεια Ικανότητας Οδήγησης(1)Η ικανότητα οδήγησης κρίνεται από την πραγματική κατάσταση Απόφ. Α.Π. 722/2008 ΤΕΥΧΟΣ Μάιος 2008 Σελ. 226

Επίδειξη Εγγράφων – Άδεια Ικανότητας Οδήγησης(1)Η ικανότητα οδήγησης κρίνεται από την πραγματική κατάσταση Απόφ. Α.Π. 722/2008 ΤΕΥΧΟΣ Μάιος 2008 Σελ. 226

Επίδειξη Εγγράφων – Άδεια Ικανότητας Οδήγησης (1)
Η ικανότητα οδήγησης κρίνεται από την πραγματική κατάσταση

Υποχρέωση επιδείξεως εγγράφου υπάρχει όταν ο αιτών : 
α) δικαιολογεί έννομο συμφέρον για την επίδειξη, 
β) κατέχει το έγγραφο ο καθ’ ου, 
γ) το έγγραφο είναι πρόσφορο για άμεση απόδειξη λυσιτελούς ισχυρισμού και 
δ) προσδιορίζεται ακριβώς το περιεχόμενό του. 

Δεν υφίσταται τέτοιο έννομο συμφέρον όταν το έγγραφο (άδεια ικανότητας οδήγησης) προσκομίζεται σε φωτοτυπία, η γνησιότητα της οποίας δεν αμφισβητείται.
Στην προκειμένη περίπτωση κρίθηκε ότι ο αιτών – τότε εκκαλών και ήδη αναιρεσείων δεν προσδιόριζε το ακριβές περιεχόμενο του εγγράφου και ειδικότερα της αδείας ικανότητας οδηγού, ότι αυτό έπρεπε να είναι επαγγελματικό, την κατηγορία σε σχέση με τη δυνατότητα μεταφοράς φορτίου του φορτηγού αυτοκινήτου ως επίσης και την ηλικία του εναγομένου οδηγού για την τυχόν υποχρέωση αναθεωρήσεως αυτής (αδείας). Εξάλλου φωτοτυπία της άδειας είχε προσκομισθεί και επιδειχθεί χωρίς να αμφισβητηθεί η γνησιότητά της.
Συνακόλουθα, ενόψει όλων αυτών των δεδομένων, και διότι σε κάθε περίπτωση ο προς απόδειξη ισχυρισμός δεν ήταν λυσιτελής, αφού η ικανότητα προς οδήγηση κρίνεται από την πραγματική κατάσταση, δεν στοιχειοθετείται και πρέπει να απορριφθεί για την αιτία αυτή ο σχετικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθμό 9 Κ.Πολ.Δ..


Απόφ. Α.Π. 722/2008
Πρόεδρος : Αχ. Νταφούλης (κωλυομένου του Προέδρου Ιωάν. Παπανικολάου)
Εισηγητής : Ελ. Μαραμαθά
Δικηγόροι : Χρ. Χατζημιχαήλ & Αργ. Γράτσια – Πλατή 
Σχόλια & Παρατηρήσεις 


1) Επίδειξη Εγγράφων
Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ εγγράφου, μπορεί να ζητηθεί, εφ΄όσον έχει την υποχρέωση αυτή ένας τρίτος, με παρεμπίπτουσα αγωγή ενώ, αν έχει την υποχρέωση διάδικος, και με τις προτάσεις. Η επίδειξη μπορεί να ζητηθεί σε κάθε στάση της δίκης και να ασκηθεί για πρώτη φορά στην κατ΄έφεση δίκη, καθ΄όσον δεν περιέχει αυτοτελή αίτηση κατά την έννοια του άρθρου 283 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. Ο αιτούμενος την επίδειξη εγγράφου, πρέπει να προσδιορίζει αυτό ενδίκως και να καθορίζει συγχρόνως το περιεχόμενό του και να ισχυρισθεί και να αποδείξει ότι ο αντίδικός του κατείχε και κατέχει το έγγραφο. Το διατυπούμενο κατά συνέπεια αίτημα από ένα εκ των εφεσιβλήτων με τις προτάσεις του, ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, αλλά και στην παρούσα έκκλητη δίκη, περί ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΣ από τους ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες του πιστοποιητικού νοσηλείας, για εγκεφαλικό επεισόδιο του θανατηφόρα τραυματισθέντος κατά το ένδικο ατύχημα από το οποίο να προκύπτει η συνεπεία της παθήσεώς του αυτής, κατάσταση της υγείας του, κατά τον κρίσιμο ως άνω χρόνο, ΧΩΡΙΣ να προσδιορίζει το Νοσοκομείο ή το Νοσηλευτικό Ιδρυμα στο οποίο νοσηλεύτηκε, το χρόνο της νοσηλείας του και της χορηγήσεως στους ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες, του ιατρικού αυτού πιστοποιητικού και το περιεχόμενο του, είναι σύμφωνα με τα προεκτεθέντα ΑΟΡΙΣΤΟ, και ως εκ τούτου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟ. Εφ.Αθ. 5698/2001 ΣΕΣυγκΔ 2003/301

Επίδειξη εγγράφων Πραγματογνωμοσύνης που συνέταξε πραγματογνώμονας ασφαλιστικής εταιρίας για ζημίες οχήματος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 450 παρ.2 ΚΠολΔ, όπου κάθε διάδικος υποχρεούται να επιδείξει τα έγγραφα, που κατέχει και μπορούν να χρησιμεύσουν προ απόδειξη. Α.Π. 680/2002 ΣΕΣυγκΔ 2003/53