Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί σωματικών βλαβών Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για Ηθική Βλάβη (Schmerzensgeld) 300.000 μάρκα (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέτων 40.000 μάρκων)

Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για Ηθική Βλάβη (Schmerzensgeld) 300.000 μάρκα (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέτων 40.000 μάρκων)

Αυτοκινητιστικό ατύχημα στην Ελλάδα μεταξύ Ελλήνων μονίμων κατοίκων Γερμανίας
Αγωγή ενώπιον των γερμανικών Δικαστηρίων

Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης
για Ηθική Βλάβη (Schmerzensgeld) 300.000 μάρκα
(αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέτων 40.000 μάρκων)

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας