facebook
Αρχική Νομολογία Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων Επικουρικό Κεφάλαιο Καταδίκη του με Απόφαση Αγγλικού Δικαστηρίου να αποζημιώσει τον παθόντα καταβάλλοντος και για δικαστικά έξοδα 87,191,68 λίρες Αγγλίας (πλέον τόκων) ΤΕΥΧΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ.98

Επικουρικό Κεφάλαιο Καταδίκη του με Απόφαση Αγγλικού Δικαστηρίου να αποζημιώσει τον παθόντα καταβάλλοντος και για δικαστικά έξοδα 87,191,68 λίρες Αγγλίας (πλέον τόκων) ΤΕΥΧΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ.98

Επικουρικό Κεφάλαιο
Καταδίκη του με Απόφαση Αγγλικού Δικαστηρίου
να αποζημιώσει τον παθόντα καταβάλλοντος και για δικαστικά έξοδα 87,191,68 λίρες Αγγλίας (πλέον τόκων)
Η απόφαση κηρύσσεται εκτελεστή στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις 905 παρ.4, 740 – 781 ΚΠΟλΔ και 39, 40 του υπ’αριθμ. 44/2001 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου (Εκούσια Διαδικασία).
Απόφ.Μον.Πρωτ.ΑΘ. 4296/2004 (Τμήμα Εκούσιας)

Πρόεδρος: Αθανασία Λιόκου Δικηγόροι: Γεώργιος Νάτσινας

Κείμενο Απόφ.Μον.Πρωτ. Αθ. 4296/2004 (Τμήμα Εκούσιας)

Ο αιτών ζητεί, με την κρινόμενη αίτηση, να κηρυχθεί εκτελεστή στην Ελλάδα η υπ’ αριθ. ΟΟυδ 0110663 – αριθμός υπόθεσης ΟΟ/0341/01 – απόφαση τελικού καθορισμού δικαστικών εξόδων (τελικό πιστοποιητικό εξόδων) του Υψηλού Δικαστηρίου της Αγγλίας – Τμήματος Καγκελαρίας (βοηθός Δικαστής Simmons), που είναι εκτελεστή στο Κράτος, στο οποίο εκδόθηκε, με την οποία το ΝΠΙΔ με την επωνυμία “ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ”, που εδρεύει στην Αθήνα, υποχρεώθηκε να του καταβάλει, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης (7-5-2002) το ποσό των 87.191,68 λιρών Αγγλίας, ως δικαστικά έξοδα, πλέον τόκων από 10-3-2001.
Η αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, αφού σύμφωνα με όσα εκτίθενται σ’ αυτή, ο αναφερόμενος στην πιο πάνω απόφαση οφειλέτης εδρεύει στην Αθήνα, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 905 παρ. 4, 740-781 του ΚΠολΔ, 39,40 του υπ’ αριθ. 44/2001 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης) και είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38, 41, 53, 54 του άνω Κανονισμού, ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα από 1-3-2002. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.
Από την εκτίμηση των εγγράφων, που επισυνάπτονται στην υπό κρίση αίτηση και αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του άνω Κανονισμού συνοδευόμενα, τα συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα, από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση τους στην Ελληνική αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθ. CCJS0110663 -αριθμός υπόθεσης 00/0341/01 – απόφαση τελικού καθορισμού δικαστικών εξόδων (τελικό πιστοποιητικό εξόδων) του Υψηλού Δικαστηρίου της Αγγλίας (Γραφείο Δικαστικών Εξόδων του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τμήματος Καγκελαρίας (βοηθός Δικαστής Simmons), το ΝΠΙΔ με την επωνυμία “ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ”, που εδρεύει στην Αθήνα υποχρεώθηκε να καταβάλει στον αιτούντα το ποσό των 87.191,68 λιρών Αγγλίας εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης (7-5-2002), ως δικαστικά έξοδα, πλέον τόκων από 1-3-2001. Η απόφαση είναι εκτελεστή στο κράτος, στο οποίο εκδόθηκε (βλ. το πιστοποιητικό, που εκδόθηκε κατά τα άρθρα 54 και 58 του άνω κανονισμού). Πρέπει, επομένως, η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Κηρύσσει εκτελεστή στην Ελλάδα την υπ’ αριθ. CCJS0110663 – αριθμός υπόθεσης 00/0341/01 – απόφαση τελικού καθορισμού δικαστικών εξόδων (τελικό πιστοποιη¬τικό εξόδων) του Υψηλού Δικαστηρίου της Αγγλίας (Γραφείο Δικαστικών Εξόδων του Ανωτάτου Δικαστηρίου) – Τμήματος Καγκελαρίας (βοηθός Δικαστής Simmons),με την επωνυμία “ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ” υποχρεώθηκε να καταβάλει στον αιτούντα το ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα μιας λιρών Αγγλίας και εξήντα οκτώ σεντς (87.191,68) εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης (7-5-2002), ως δικαστικά έξοδα, πλέον τόκων από 1-3-2001.