facebook
Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί σωματικών βλαβών Ηθική Βλάβη 300.000 ευρώ αντί των 250.000 ευρώ, πρωτοδίκως επιδικασθέντων ΥΨΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ. Επιδίκαση και στον καταστάντα φυτό Ηθική βλάβη-κληρονομηταία Απόφ. Εφ. Ναυπλ. Αριθμός 147/2004 ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ΣΕΛ.354

Ηθική Βλάβη 300.000 ευρώ αντί των 250.000 ευρώ, πρωτοδίκως επιδικασθέντων ΥΨΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ. Επιδίκαση και στον καταστάντα φυτό Ηθική βλάβη-κληρονομηταία Απόφ. Εφ. Ναυπλ. Αριθμός 147/2004 ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ΣΕΛ.354

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας

Κατά την πρόσκρουση αυτή, που ήτο σφοδρή, η στο οπίσθιο κάθισμα επιβάτης ταξί, κινήθηκε αρχικά απότομα προς τα εμπρός, χτύπησε με μεγάλη δύναμη το κεφάλι της στο κάθισμα του οδηγού, ύστερα κινήθηκε προς τα πίσω και ο αυχένας της υπέστη υπερέκταση με κίνηση της κεφαλής της προς τα δεξιά. Συνεπεία των βίαιων κινήσεων αυτών σε συνδυασμό με την απουσία ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού προσκέφαλου στα πίσω καθίσματα, υπέστη βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση με μεγάλο οίδημα στον προμήκη μυελό καθώς και στο στέλεχος του εγκεφάλου, αιμάτωμα ενδομυελικό στο ύψος του Α2-Α3 στο νωτιαίο μυελό διαστάσεων 0,6 Χ 0,5 Χ 0,8 ΟΠΙ, κατάγματα στο 1ο, 2ο και 3ο αυχενικό σπόνδυλο με παρεκτόπηση καθώς και οίδημα του νωτιαίου μυελού.

Η παθούσα μετά από σειρά επεμβάσεων και μεταφορά της στο εξωτερικό παρέμεινε παράλυτη από τον αυχένα και κάτω.
Δεν μπορούσε να ανοίξει το στόμα της και για να καταπιεί και να μασήσει, η αίτηση της γίνεται από γαστροστομία (τρύπα στο στομάχι) με τροφές χημικές συνεπεία παραλύσεως του εντέρου της. Εφερε πλέον μόνιμο καθετήρα διούρησης, παρομοίασε διαταραχή ορμονικής επικοινωνίας με αποτέλεσμα την διακοπή ωορρηξίας, λόγω δε των μεγάλων προβλημάτων της για τα οποία είχε απόλυτη επίγνωση αυτών, της αδυναμίας επικοινωνίας συνεπεία αφωνίας της παρουσίαζε έντονα ψυχολογικά προβλήματα κατάθλιψης.

Ηθική Βλάβη
Επιδίκαση και στον καταστάντα φυτό
Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης επιδικάζεται ακόμα και στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον και χαρακτηρίζεται ως “φυτό”, διότι είναι δυνατόν η κατάσταση της υγείας του παθόντος – δικαιούχου να βελτιωθεί στο μέλλον και να μπορεί να συναισθανθεί τη σημασία του ατυχήματος και της βλάβης που υπέστη.
Στην περίπτωση δε που ο δικαιούχος – παθών έχει υποβληθεί σε καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράσταοης, αντ’ αυτού ενεργεί και διεξάγει τη δίκη ο νόμιμος αντιπρόσωπος του – δικαστικός συμπαραστάτης,


Ηθικής Βλάβης – Κληρονομιά
Η παθούοα μετά πάροδο 14 μηνών από του ατυχήματος κατέληξε με αιτία θανάτου μετατραυματική τετραπληγία, πολιοργανική ανεπάρκεια, μηχανική ανάπαυση – σηπτικό Shook.
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου η αξίωση του κληρονομείται με τη συνδρομή του άρθρου 933 ΑΚ.
Ηθική Βλάβη 300.000 ευρώ αντί των 250.000 ευρώ, πρωτοδίκως επιδικασθέντων ΥΨΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ.

Το Δικαστήριο κρίνει ότι η παθούσα υπέστη πράγματι ηθική βλάβη ως έχουσα πλήρη αντίληψη και λογική σκέψη και ουδέποτε κατέστη “φυτό”, για την οποία πρέπει να της επιδικασθεί ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 300.000 ΕΥΡΩ.

Απόφ. Εφ. Ναυπλ. Αριθμός 147/2004 
Πρόεδρος: Διονύσιος Γιαννακόπουλος
Εισηγητής: Δημήτριος Γεώργας 
Δικηγόροι: Πέτρος Ρουμπέας – Διονύσιος Μουντζούρης – Παναγιώτης Φρούντζας

Παρατηρήσεις
1) Εν σχέση με το ύψος της επιδικασθείσης Ηθικής Βλάβης, παρατηρείται η Υψωτική Τάση, που επέδειξε το Εφετείο, με την επιδίκαση 300,000 ευρώ, τα οποία κληρονομούνται από τους συγγενείς της παθούσης και μετέπειτα συνεπεία του ατυχήματος θανούσης. Πιστεύουμε ότι το ανωτέρω επιδιασθέν ποσό θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο, λαμβανομένου υπόψη του είδους αναπηρίας, της ταλαιπωρίας την οποία υπέστη επί δεκατετράμηνο το θύμα, που τόσον γλαφηρά αναπτύσσεται στην απόφαση. …