Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί σωματικών βλαβών Ηθική Βλάβη 600.000 ευρώ (1) Πρόσθετη για ζημία μέλλουσα Ακρωτηριασμός Κάτω Ακρων σε Εργατικό Ατύχημα

Ηθική Βλάβη 600.000 ευρώ (1) Πρόσθετη για ζημία μέλλουσα Ακρωτηριασμός Κάτω Ακρων σε Εργατικό Ατύχημα