Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί σωματικών βλαβών Ηθική Βλάβη 75.000Ε στον καταστάντα Φυτό Αποζημίωση Εμμέσως Ζημιωθέντων Ηθική Βλάβη στους Συγγενείς του παθόντος

Ηθική Βλάβη 75.000Ε στον καταστάντα Φυτό Αποζημίωση Εμμέσως Ζημιωθέντων Ηθική Βλάβη στους Συγγενείς του παθόντος

Ηθική Βλάβη 75.000 ευρώ στον καταστάντα Φυτό
Αποζημίωση Εμμέσως Ζημιωθέντων (1) Ηθική Βλάβη στους Συγγενείς του παθόντος
44.000 ευρώ στην μητέρα και 29.000 ευρώ στον πατέρα του παθόντος

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας