facebook

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων σε Διασταύρωση  χωρίς Σήμανση

Ισχύει η εκ Δεξιών Προτεραιότητα (άρθρ.26 παρ.5 ΚΟΚ)

 

 Αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγόμενης οδηγού αυτοκινήτου, η οποία οδηγώντας με ανώτερη για την περιοχή ταχύτητα, όταν πλησίασε στην επίδικη διασταύρωση, όπου δεν υπάρχει σήμανση και φωτεινοί σηματοδότες και συνεπώς ισχύει η εξ δεξιών προτεραιότηταδεν διέκοψε την πορεία της ακινητοποιώντας το αυτοκίνητό της, δεν έλεγξε την κίνηση των οχημάτων πριν εισέλθει στην ένδικη διασταύρωση και δεν παραχώρησε όπως όφειλε την προτεραιότητα στο εκ δεξιών της κινούμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ενάγων, αλλά εισήλθε ανέλεγκτα, αιφνιδιαστικά και απότομα στη διασταύρωση, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα με το εμπρόσθιο μέρος του αυτοκινήτου της στο εμπρόσθιο αριστερό μέρος του αυτοκινήτου του ενάγοντος, το οποίο εκτράπηκε της πορείας του και προσέκρουσε με δύναμη σε παρακείμενο κιγκλίδωμα και σε δέντρο στη γωνία της διασταύρωσης, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του ενάγοντος  (παραβάσεις  άρθρων  12,13 παρ.2, 19 παρ.1, 2,3  20 παρ.1, 26 παρ.5 του ΚΟΚ).        

 

 Ζώνη Ασφαλείας -Έλλειψη

 

Απορριπτέα η σχετική ένσταση συντρέχοντος πταίσματος λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης εξαιτίας της μεγάλης ταχύτητας του ζημιογόνου οχήματος  και της έλλειψης κακώσεων στην κεφαλή του ενάγοντος

Δεν αποδείχθηκε ότι ο ενάγων δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, διότι εξαιτίας της σφοδρότητας της  σύγκρουσης και της  ακινητοποίησης του αυτοκινήτου που οδηγούσε πάνω στο κιγκλίδωμα  και στη συνέχεια πάνω στο δέντρο που βρισκόταν δεξιά του,  λόγω της μεγάλης ταχύτητας της εναγόμενης οδηγού, σε περίπτωση που ο ενάγων δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας θα είχε υποστεί πολλές κακώσεις στην κεφαλή και ενδεχομένως θα είχε χτυπήσει στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του και το αυτοκίνητό του  θα είχε γεμίσει αίματα,  πράγμα που δεν αποδείχθηκε. Συνεπώς, απορριπτέα η ένσταση συντρέχοντος πταίσματος της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας περί έλλειψης ζώνης ασφαλείας από τον ενάγοντα.

 

Ηθική Βλάβη (932 ΑΚ) 90.000 ευρώ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του ατυχήματος και την αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγόμενης οδηγού, τον βαρύτατο τραυματισμό του αναίτιου ενάγοντος  και την αναπηρία του, η οποία  κρίθηκε από τα ΚΕΠΑ σε ποσοστό 67% έως το 2023 ήτοι 50% εκ του τραυματισμού του (πολλαπλές επεμβάσεις ΑΜΣΣ – ΟΜΣΣ, σπονδυλοδεσία Α3- Α4 και 05- 11, σοβαρή δυσκαμψία ΑΜΣΣ, νευροπαθητικός πόνος υπό φαρμακευτική αγωγή) και 35% λόγω ψυχιατρικής πάθησης εκ του τραυματισμού του (υποτροπιάζουσα καταθλιπτική συνδρομή), την χειροτέρευση της κατάστασης της υγείας του καθώς και της προσωπικής και οικογενειακής του ζωής, πατέρας τριών ανήλικων τέκνων με τα οποία δεν μπορεί να ασχοληθεί και να ανταποκριθεί στις οικογενειακές του υποχρεώσεις, την ταλαιπωρία του από τις τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις και τις πολλαπλές ιατρικές εξετάσεις που ήδη έχει υποβληθεί, καθώς και από επιπρόσθετες επεμβάσεις που θα υποβληθεί, την ψυχολογική του κατάσταση λόγω των χρόνιων πόνων συνεπεία του τραυματισμού του, την ηλικία του  την αποχή του από την εργασία του ως δυναμικός και παραγωγικός υπάλληλος του ΟΤΕ με αδρές αποδοχές, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του ενάγοντος, πλην της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική και δεν λαμβάνεται υπόψη, επιδικάσθηκε στον ενάγοντα το εύλογο ποσό των 90.000 ευρώ,  για  τη χρηματική του ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη.     

 

Αποζημίωση επί  Μονίμου Αναπηρίας  (931 ΑΚ) 80.000 ευρώ (1)

 

Το είδος και η έκταση της βλάβης που υπέστη ο αναίτιος ενάγων συνεπεία του ένδικου τροχαίου ατυχήματος, η ταλαιπωρία του, το σωματικό και ψυχικό άλγος από τις επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις που υποβλήθηκε, η ψυχολογική του κατάσταση λόγω των χρόνιων πόνων του και η αδυναμία του να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές του υποχρεώσεις, η αναπηρία του σε ποσοστό 67% (οφειλόμενη σε 50% σε κινητική αναπηρία και 35% σε ψυχιατρική πάθηση), θα επιδράσει λίαν δυσμενώς στην επαγγελματική, οικονομική του εξέλιξη και σταδιοδρομία καθώς και στις μελλοντικές κοινωνικές και λοιπές συναναστροφές του και στην εν γένει προσωπική, κοινωνική, και οικογενειακή του ζωή, δικαιολογεί την επιδίκαση της  πρόσθετης  εύλογης αποζημίωσης κατ΄άρθρο  931 ΑΚ, ανερχόμενη στο ποσό των 80.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο επιδικίας, καθώς δεν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

  

 

Απώλεια Εισοδήματος

Αθροιστική Απόληψη κατ΄άρθρο 930 παρ.3 ΑΚ

 

Με βάση τις μικτές μηνιαίες αποδοχές που κατέβαλε στον ενάγοντα ο εργοδότης του, ΟΤΕ ΑΕ, και  όχι ο ασφαλιστικός του φορέας. 

α) Επιδικάσθηκε αποζημίωση για απώλεια εισοδημάτων του ενάγοντος από την εργασία του, εναερίτης – τεχνικός δικτύου της ΟΤΕ ΑΕ,  με βάση  τις μικτές μηνιαίες αποδοχές του, ποσού των 2.373,95 ευρώ, τις οποίες κατέβαλε ο εργοδότης του, η ΟΤΕ ΑΕ,  και όχι ο ασφαλιστικός του φορέας, για το χρονικό διάστημα από 8/7/2016 έως 11/7/2018, ήτοι επί 24 μήνες της  αναρρωτικής του  άδειας από του τραυματισμού του, συνολικού ποσού των 56.974,80 ευρώ (24 μήνες Χ 2.3973,95 ευρώ μικτός μηνιαίος μισθός). Η ανωτέρω αποζημίωση  πρέπει να καταβληθεί  στον ενάγοντα κατ΄άρθρο 930 παρ.3 ΑΚ, καθώς τα καταβαλλόμενα χρήματα από τον εργοδότη κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του χωρίς αντιπαροχή εργασίας είναι χρήματα από τις κρατήσεις που κάνει αυτός από το μισθό κάθε μήνα. Εξάλλου δεν έλαβε καμία χρηματική παροχή από τον ασφαλιστικό του φορέα, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις του ΕΟΠΠΥ και του ΕΦΚΑ.

 β) Επίσης, για το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο 2018 έως και τον Μάρτιο 2023 (κρίθηκε ανάπηρος από 1/4/2021 έως 31/3/2023 σε ποσοστό 67%), ήτοι επί 55 μήνες, με βεβαιότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα εισέπραττε το ποσό των 2.342,27 ευρώ μηνιαίως, και συνολικά του επιδικάσθηκε το ποσό των 128.824,85 ευρώ (55 μήνες επί 2.342,27 ευρώ), απορριπτόμενου του κονδυλίου αυτού για επιπλέον χρονικό διάστημα ως προώρως ασκηθέν

 

Πλασματική Δαπάνη Αποκλειστικής Νοσοκόμας (930 παρ.3 ΑΚ)  

1.500 ευρώ μηνιαίως επί 24ωρου βάσεως επί 12 μήνες 

 

Λόγω του τραυματισμού του ο ενάγων υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις (α. στις 22/11/2016 –  1ο χειρουργείο – διαδερμική τρηματεκτομή και μικροδισκεκτομή Α3-Α4 (αρ) λόγω μετατραυματικής δισκοκοίλης μεσοσπονδυλίου δίσκου Α3-Α4, β. στις 14/11/2017 2ο χειρουργείο – διαδερμική μικροδισκεκτομή 05-11 και μικροδισκεκτομή Α3- Α4), και  κατά το χρονικό διάστημα των 12 μηνών (6 μήνες για κάθε χειρουργείο)  είχε ανάγκη βοήθειας από τρίτο πρόσωπο, υπηρεσίες που του παρείχε η σύζυγός του, αποτιμωμένων των υπηρεσιών της   σε 1.500 ευρώ μηνιαίως επί 24 ωρου βάσεως, και συνολικά σε 18.000 ευρώ (12 μήνες Χ 1.500 ευρώ), ποσό το οποίο δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 930 παρ.3 ΑΚ. 

 

Μελλοντική Δαπάνη Αποκλειστικής Νοσοκόμας 

από Μάιο του 2018 έως τα 79 έτη του ενάγοντος 

Απορριπτέα ως Αβάσιμη  

 

Απορρίφθηκε ως αβάσιμο  το  κονδύλιο του ενάγοντος για παροχή υπηρεσιών από τη σύζυγό του από τον Μάιο του 2018 έως και τα 79 του έτη,  συνολικού ποσού των 268.000 ευρώ,  καθώς κατά τις παραδοχές του Δικαστηρίου η αναπηρία του  δεν συνεπάγεται  αδυναμία του να αυτοεξυπηρετηθεί, να ντυθεί, να φροντίσει τον εαυτό του και συνεπώς δεν αναγκαία η συνδρομή τρίτου  προσώπου, ενώ η ψυχιατρική του πάθηση δεν τον εμποδίζει να φροντίζει τον εαυτό του.

 

Επιδικασθέντα  Κονδύλια Ιατρικών Δαπανών  

 

Επιπλέον επιδικάσθηκαν αξιώσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αγορά φαρμάκων, ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις, ποσού των 10.480,88 ευρώ και 10.562,61 ευρώ αντίστοιχα.

Συνολικά δε, η επιδικασθείσα αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των  30.000 ευρώ καταψηφιστικά και 364.843,14 ευρώ αναγνωριστικά,  με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.  

 

 

Απόφ. Μον.Πρωτ.Αθ……

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας