Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου Ηλεκτροπληξία από Πτώση Ηλεκτροφόρου Αγωγού  Αποκλειστική Υπαιτιότητα «ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ» – Ηθική Βλάβη (932 ΑΚ) Στον Α΄ Ενάγοντα 200.000€ πλέον100.000€ δεν παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας

Ηλεκτροπληξία από Πτώση Ηλεκτροφόρου Αγωγού  Αποκλειστική Υπαιτιότητα «ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ» – Ηθική Βλάβη (932 ΑΚ) Στον Α΄ Ενάγοντα 200.000€ πλέον100.000€ δεν παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΕΟ 260x95 004

Ηλεκτροπληξία από Πτώση – Κρέμασμα Ηλεκτροφόρου Αγωγού – Αποκλειστική Υπαιτιότητα της «ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ» – Ηθική Βλάβη (932 ΑΚ) α) Στον Α΄ Ενάγοντα  200.000 ευρώ  πλέον 100.000 ευρώ εξ ΑΚ 931 – Στην Β΄ Ενάγουσα  Ηθική Βλάβη 100.000 ευρώ πλέον 30.000 ευρώ εξ ΑΚ 931

 

1.Ηλεκτροπληξία από  Θραύση Τραβέρσας που στηρίζεται σε στερεωμένο στο έδαφος ξύλινο στύλο και από Πτώση – Κρέμασμα 

   Ηλεκτροφόρου Αγωγού μέσης τάσης 20.000 βολτ

   Πρόκληση Βαρύτατων Σωματικών Βλαβών

   Αποκλειστική Υπαιτιότητα της «ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ» ως κάτοχος και εκμεταλλευτής του ξύλινου στύλου από όπου διερχόταν το ηλεκτροφόρο καλώδιο

 

 2. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αριθ. 1 και 19 

    Απορριπτέοι οι λόγοι αναίρεσης

 

 3. Ηθική Βλάβη (932 ΑΚ)

α) Στον Α΄ Ενάγοντα  200.000 ευρώ αντί των 120.000 ευρώ πρωτοδίκως 

    Στην Β΄ Ενάγουσα 100.000 ευρώ αντί των 40.000 ευρώ πρωτοδίκως

 

 4. Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 (1)

    α)  Στον Α΄ Ενάγοντα, 100.000 ευρώ αντί των 80.000 ευρώ πρωτοδίκως ηλικίας 50 ετών, μόνιμα ολικά ανάπηρο σε ποσοστό 100%

    β)  Στην Β΄ ενάγουσα, 30.000 ευρώ αντί των 20.000 ευρώ πρωτοδίκως ηλικίας 52 ετών, μόνιμα ανάπηρη σε ποσοστό 67%

         εκ του οποίου 30% οφειλόμενο σε ψυχιατρική πάθηση

    Το Εφετείο επιδικάζοντας τα ανωτέρω ποσά εκ των άρθρων 932 και  931 ΑΚ δεν παραβίασε

    την αρχή της Αναλογικότητας και δεν υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας.

 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας